Wonen en verhuizen

Amersfoort is een aantrekkelijke stad om te wonen. Bij prettig wonen hoort ook een verzorgde woonomgeving. Iets waar wij samen met de ruim 150.000 inwoners van de stad voor zorgen.

Verhuizen

Verhuist u naar of binnen de gemeente Amersfoort? Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan vanaf maximaal 30 dagen voor uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u van Amersfoort naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. Het doorgeven van de verhuizing kost u niets. Meer informatie

Huren in Amersfoort

Alle informatie over huren in Amersfoort voor jong en oud. Meer informatie

Tijdelijke verhuur woning - leegstandswet

U wilt als particulier een koop- of huurwoning tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen. Meer informatie

Kamers verhuren

Wilt u kamers gaan verhuren? Dan kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben. Daarnaast bent u verplicht een melding brandveiligheid te doen bij de gemeente als u 5 of meer kamers verhuurt. Ook zorgt u voor een goed onderhoud en behoud van de uitstraling van het pand en bijbehorende tuin. Meer informatie

Amersfoort investeert in woningbouw

De druk op de woningmarkt is groot. Met name mensen met een laag inkomen hebben beperkte keuze. De gemeente neemt de komende jaren een grotere regierol in de opgave in de sociale woningbouw. Meer informatie

Nee/Ja of Nee/Nee-sticker

Bestel de sticker voor op de brievenbus tegen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. Meer informatie