Starterslening

Algemeen

Koop je voor het eerst een huis? Dan kun je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet een starterslening aanvragen. Daarmee kun je naast je hypotheek bij de bank maximaal € 35.000,- als tweede hypotheek lenen om je eerste koopwoning te kunnen kopen. Let op: Het budget is nu op en het is niet meer mogelijk een starterslening aan te vragen.

Momenteel geen budget beschikbaar

Het is op dit moment niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. Het budget is op. 

Als je nog in het aankoopproces zit, dan kun je als dat nodig is een afwijzingsbrief opvragen bij de gemeente. Vanwege de ontbindende voorwaarden.

Hoe verder?

Het is niet zeker of de gemeente nieuw budget voor de starterslening beschikbaar stelt. Daar moet de gemeenteraad een besluit over nemen. In ieder geval komt er tot de zomer van 2024 geen nieuw budget beschikbaar.

Wij adviseren om deze webpagina in de gaten te houden. Mocht er weer budget beschikbaar zijn, dan staat hieronder een uitleg hoe het werkt.

Video over de starterslening

In de video leggen we de starterslening stap voor stap uit.

Starterslening Gemeente Amersfoort

Voor wie

Starters die minimaal 1 jaar staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunnen een starterslening aanvragen. Vraag je de lening samen met iemand anders aan? Dan geldt dit voor 1 van de 2. De starterslening geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Startersleningen Amersfoort 2020 en het bijbehorende raadsbesluit. De belangrijkste voorwaarden:

  • Je hebt niet eerder een koopwoning gehad.
  • De aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan € 435.000,-.
  • Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening.
  • Zowel de eerste als tweede hypotheek moet vallen onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De starterslening is niet hoger dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 35.000,-.
  • Als het budget voor de starterslening op is, kun je geen aanvraag meer doen. Als daar sprake van is, lees je dat op deze pagina.
  • Starters die minimaal 1 jaar staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunnen een starterslening aanvragen.

Duurzaam wonen en verbouwen

Met wat aanpassingen kun je je woning duurzamer maken en besparen op de energiekosten. Lees meer over duurzaam verbouwen en wonen.