Blok 5 Eemplein

Algemeen

Blok 5 ligt aan de Gaslaan en de Nieuwe Poort. Het is de nog onbebouwde kavel achter de Mediamarkt aan het Eemplein. Multi Veste is eigenaar van de kavel. Die heeft ontwikkelaar REDV opdracht gegeven hier een woontoren te bouwen.

Over de woontoren

Het digitale ontwerp van woontoren Blok 5, een hoekig gebouw met veel ramen
Ontwerp van de woontoren Blok 5

Blok 5 wordt ongeveer 52 meter hoog. In het woongebouw komen 197 appartementen. Het zijn sociale-huurwoningen en midden-huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Op de begane grond is 400 vierkante meter ruimte voor een of meer kantoren of zorginstellingen. In de kelder komen 32 parkeerplaatsen.

Bekijk ook de uitgebreide presentatie van het ontwerp.

Over de locatie

Blok 5 valt onder het bestemmingsplan Eemplein uit 2010. Om wonen in Blok 5 mogelijk te maken is een afwijking nodig op het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet daarover besluiten. De locatie heeft nu namelijk een kantoorbestemming. Het bestemmingplan staat een bouwhoogte toe van 48 meter en mogelijk 10% extra ruimte om daar van af te wijken. De hele kavel mag worden bebouwd.

Bestuurlijke besluitvorming

Ontwikkelaar REDV heeft in juli 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Op 26 maart 2024 heeft de gemeenteraad in een verklaring van geen bedenkingen haar goedkeuring gegeven aan het bouwplan. Dat betekent dat de omgevingsvergunning nu definitief verleend kan worden. 

Start bouw

De aannemer verwacht net na de zomer van 2024 te starten met bouwen. Voor de start bouw informeert hij de omgeving over het bouwproces. 

Contact

Wil je meer informatie over Blok 5? Neem dan contact op met projectmanager Theo van Rijn. Stuur hem een e-mail via Blok5eemplein@amersfoort.nl of bel hem op telefoonnummer 06 4253 8906.