Bouwlocatie in Amersfoort

Algemeen

Heb je bouwplannen en zoek je een stuk grond om jouw huis op te bouwen? Gemeente Amersfoort krijgt regelmatig de vraag of er in de stad een stuk grond of locatie vrij is om op te bouwen. Lees welke stappen je kunt zetten op zoek naar een bouwlocatie in Amersfoort.

Regels

De gemeente bouwt zelf geen woningen, maar stelt wel regels voor wat en hoe er gebouwd mag worden. Zo bespreken we hoe hoog nieuwbouw mag zijn, voor wie er gebouwd wordt, hoe duurzaam het is en of het past binnen ons Deltaplan Wonen.

Beschikbare bouwlocaties

Beschikbare locaties die in eigendom zijn van de gemeente, staan op de pagina van de Stadsmakelaar. Locaties die niet van de gemeente zijn, vind je via een aankoopmakelaar in de regio.

Eigenaar en bestemming

Wie eigenaar is van de grond of een pand kun je vinden via de website van het Kadaster. Wat de bestemming van een stuk grond in Amersfoort is, staat in het bestemmingsplan. Op de pagina Informatie over bestemmingsplannen lees je daar meer over. Voorbeelden van bestemmingen zijn ‘agrarisch’, ‘wonen’ of ‘bedrijventerrein’.

Als de grond of het gebouw niet van de gemeente is, kun je natuurlijk contact opnemen met de eigenaar. Wil de eigenaar het stuk grond of het pand aan je verkopen? Let er dan op dat de bestemming past bij wat jij op deze plek wilt bouwen of inrichten. Wil je een woning of meerdere woningen bouwen, dan moet de bestemming ‘wonen’ zijn.

Gaat het om grond van de gemeente, dan zie je op de webpagina van de Stadsmakelaar het stuk grond of het pand beschikbaar is om aan te kopen. Neem contact op met de stadsmakelaar om de verdere stappen te bespreken. Dit kan per mail via stadsmakelaar@amersfoort.nl of telefonisch via 14 033.

Gewenste invulling van de grond

Gemeente Amersfoort verkoopt niet zomaar aan een geïnteresseerde partij. Voor beschikbare locaties maken we eerst de afweging welke functie op die plek wenselijk is. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat een nieuwe functie goed aansluit op de behoefte in een wijk of gebied.

Soms hebben bepaalde behoeften prioriteit, vanwege een tekort aan die functies. Als de behoefte 'wonen' is, onderzoeken we eerst de (on)mogelijkheden van woningbouw op de locatie. Op basis van de uitkomsten selecteert de gemeente een andere partij. Dit kunnen particulieren en professionele ontwikkelaars zijn, afhankelijk van de locatie en gewenste invulling. Dit gebeurt meestal via een openbare selectieprocedure.

Een bestemming wijzigen

Bestemmingsplannen gelden voor een langere tijd. Als je wilt dat een gebouw of een stuk grond een andere bestemming krijgt, dan kun je dit aanvragen bij de gemeente. De gemeente verandert niet zomaar voor iedereen die daar om vraagt een bestemming. Ook zijn er kosten verbonden aan zo’n verandering en is het niet met een paar maanden geregeld. Er kan zomaar een jaar voorbij gaan. De gemeente verandert ook zelf soms een bestemming. Of maakt een heel nieuw bestemmingsplan als er een grote verandering komt in een gebied.

Wil je precies weten hoe het werkt? Lees er meer over op de pagina Informatie over bestemmingsplannen.

Tiny Houses en CPO

De locatie aan de Curaçaolaan is op dit moment de enige locatie voor tiny houses. Er zijn geen andere locaties voor tiny houses beschikbaar. Die komen er voorlopig ook niet. Vanwege de grote vraag naar woningen kijken we bij gemeentelijke locaties naar een zo optimaal mogelijke invulling van de plek. Een tiny house vraagt in verhouding veel ruimte. Op dit moment zijn er ook geen locaties voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Amersfoort.

Woningbouwopgave

De ambitie is om 1.000 woningen per jaar (tot 2030) te bouwen. Op veel locaties wordt daardoor gewerkt aan woningbouwprojecten. Meer over deze projecten en toekomstige plannen vind je op de pagina Woningbouw in Amersfoort. Op de website Amersfoort in Beeld zie je de geplande woningbouw op de kaart.

Op de webpagina Ik zoek een woning staat alle informatie over het zoeken en verhuizen naar een woning in onze stad. Gemeente Amersfoort biedt ook verschillende mogelijkheden om (met voorrang) door te stromen naar een andere woning. Hierover lees je meer op de pagina Verhuizen met voorrang (doorstroming).