Kop van Isselt

Algemeen

Het plan op hoofdlijnen van Kop van Isselt is af. Het ontwikkelkader Kop van Isselt, zoals de gemeente het plan noemt, is met input van bewoners en andere belanghebbenden opgesteld. De gemeente wil het gebied geleidelijk veranderen van een industrie- en bedrijventerrein in een nieuwe, duurzame stadswijk om in te wonen, werken, recreëren en ontmoeten.

Ontwikkelkader vastgesteld

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Kop van Isselt vastgesteld. In het Ontwikkelkader staan de uitgangspunten die het karakter van de wijk omschrijven. Die punten zijn deels gebaseerd op gesprekken met belanghebbenden en deels vanuit de opgave van de stad. De ontwikkeling van de wijk duurt zeker 10 jaar. Het Ontwikkelkader geeft richting aan de vernieuwing van het gebied.

Kop van Isselt op de kaart

De uitgangspunten zijn:

  • de verbindende stadsbuurt
  • vitaal stadsleven met oog op de toekomst
  • slim verplaatsen in de loopstad
  • rust en reuring rond het Eempark
  • inclusief wonen en nieuwe nijverheid

Wat deze uitgangspunten betekenen, lees je in het document Kop van Isselt - kaders op een rij:

Kop van Isselt- kaders op een rij

De Kop van Isselt moet een belangrijke bijdrage leveren aan de grote woningbehoefte in Amersfoort. In het gebied komen ongeveer 2.000 tot 3.000 woningen voor verschillende doelgroepen, van starters tot en met senioren. Het wordt een plek van wonen, werken en reuring, met ruimte voor kleinschalige creatieve en ambachtelijke bedrijven.

Het Ontwikkelkader wordt in 2023 verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan en een Uitwerkingsvoorstel. Daarna start de omgevingsplanprocedure.

Regelmatig organiseren de gemeente en betrokken partners informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten. De Kop Cafés bijvoorbeeld. Daar kunnen belanghebbenden met elkaar in gesprek en ideeën delen.

Video

De volgende video geeft een globaal beeld van wat er gaat veranderen in de Kop van Isselt:

Toekomstplannen Kop van Isselt

Participatie

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente belanghebbenden gevraagd wat zij van het concept Ontwikkelkader vonden. Iedereen die dat wilde, kon reageren. De gemeente heeft ongeveer 50 reacties ontvangen. Die lees je terug in het document Overzicht reacties op de kaders en publiekssamenvatting:

Overzicht reacties op kaders en publiekssamenvatting - juli 2021

Meepraten

In 2020 was het op een aantal momenten mogelijk om mee te praten. Zo’n 240 bezoekers bezochten de inloopbijeenkomst van 12 februari 2020. Daar konden zij ideeën over de veranderingen in het gebied met ons bespreken. De reacties zijn terug te lezen in het document Overzicht reacties inloopbijeenkomst Kop van Isselt 12 februari 2020:

Overzicht reacties inloopbijeenkomst Kop van Isselt 12 februari 2020

Daarnaast zijn een aantal digitale bijeenkomsten geweest, de zogenoemde Kopsessies. We hebben ideeën uitgewisseld en vragen gesteld en beantwoord. Van iedere Kopsessie is een kort verslag gemaakt.

Op 17 november 2020 hebben we een Kopsessie met de gemeenteraad gehad. In een kort verslag zie je wat er besproken is.

Ook hebben we 3 video's gemaakt waarin we steeds een thema voorlegden. Je kon daarop tot en met 28 juni 2020 reageren.

We hebben de reacties zo goed mogelijk samengevat in 3 tekeningen. Onder elke tekening staat een downloadlink naar een grotere versie in pdf. Je kunt de reacties op de video's ook teruglezen in een document:

Overzicht reacties filmpjes participatie Kop van Isselt juni 2020

Type wijk

Tekening Kop van Isselt type wijk

Tekening reacties Kop van Isselt type wijk

De Eem

Tekening reacties Kop van Isselt - de Eem

Tekening reacties Kop van Isselt thema de Eem

Relatie met het Soesterkwartier

Tekening reacties Kop van Isselt - relatie Soesterkwartier

Tekening reacties Kop van Isselt thema relatie met Soesterkwartier

Jouw invloed op de ontwikkeling van het gebied

De gemeente werkt het Ontwikkelkader dit jaar verder uit en start volgend jaar met de omgevingsplanprocedure. We vinden het belangrijk om bij elke stap contact te houden. We zoeken daar iedere keer een passende manier voor. Bijvoorbeeld via de Kopsessies en inloopbijeenkomsten en via de digitale nieuwsbrief. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met de projectmanager.

Meer informatie

Heb je vragen over de Kop van Isselt? Heb je behoefte aan meer informatie, ideeën of wil je meer weten? Neem contact op met projectmanager Jochem Huijsmans via e-mailadres kopvanisselt@amersfoort.nl.

Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelt de gemeente tot 2030 ‘Langs Eem en Spoor’: 5 gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad veranderen samen in een duurzaam divers geheel. Een stadsgebied met volop ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal. 

Kop van Isselt is een van de 5 gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen. Om de ontwikkeling inzichtelijk te maken, hebben we een digitale kaart ontwikkeld: Langs Eem en Spoor.

Nieuwsbrief

Automatisch nieuws over Kop van Isselt ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Afmelden kan op ieder moment.

Aanmelden