Skaeve Huse

Algemeen

In Amersfoort willen we dat er voor iedereen een menswaardig thuis is. Ook voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk of maatschappelijke opvang kunnen wonen. Daarom is de gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor 8 tot 10 mensen die een woonplek met begeleiding nodig hebben. Hun woonplek moet op enige afstand van een woonwijk liggen, omdat een prikkelarme manier van wonen, met duidelijke regels en de juiste begeleiding, hen helpt. Het woonconcept Skaeve Huse is een manier van wonen die tot nu toe ontbreekt in de gemeente Amersfoort.

Update 8 februari 2024

Op dinsdag 30 januari heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie (pdf, 894 kb) vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten waarbinnen het project Skaeve Huse moet worden uitgevoerd. 

De volgende stap van het participatieproces is de verwerking van de kaders in een uitwerkingsvoorstel. Hierbij wordt de klankbordgroep geraadpleegd. 

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een groep mensen met verschillende belangen, zorgen, inzichten, ideeën en wensen. Denk aan (direct) omwonenden en organisaties in de omgeving. De klankbordgroep denkt mee en reageert op de plannen, tekeningen en regels die opgesteld worden. Meld je aan voor de klankbordgroep door een e-mail te sturen naar skaevehuse@amersfoort.nl

Wat zijn Skaeve Huse?

Skaeve Huse staan op meerdere plekken in Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam en Hilversum. Het concept komt oorspronkelijk uit Denemarken. De letterlijke vertaling is ‘rare huisjes’. Het is een woonvorm voor mensen die niet in een reguliere wijk of opvang kunnen wonen of dakloos zijn, omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen. 

Begeleiding is voor de Skaeve Huse-bewoners verplicht en heeft als doel grenzen stellen en regelmaat en rust brengen. Daarnaast is er zorg vanuit een zorginstelling voor bewoners die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), omgaan met geld, zinvol de dag doorbrengen, hulp bij verslaving, therapie, hulp van het wijkteam of een combinatie hiervan. 

Door deze woonvorm met ondersteuning in te zetten, lukt het deze mensen beter om te wonen zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken. In Amersfoort gaat het om een woonplek voor 8 tot maximaal 10 mensen in 8 woonunits.

Voor wie zijn Skaeve Huse?

Meestal gaat het om mensen met een verslaving, psychische aandoening en/of licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Daardoor lukt het hen niet om in een reguliere wijk of opvang te wonen, vaak omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen. De bewoners kunnen binnen Skaeve Huse op een eigen terrein rustig wonen op enige afstand van andere omwonenden. Doordat daar zichzelf kunnen zijn, vervalt de overlast voor hun omgeving. Dit is voor de omgeving beter, maar ook voor de mensen zelf.

Locatie Palestinaweg Oost

Tijdens de zoektocht naar een geschikte locatie is rekening gehouden met de volgende eisen:

 • Ruimte voor 8 vrijstaande woonunits en een beheerdersunit (2.100 vierkante meter) met veel afstand tussen de units.
 • Grond: geen industrie- of bedrijventerrein.
 • Op grond in eigendom van de gemeente of woningcorporatie.
 • Ligging van minimaal 75 tot 100 meter van woonbebouwing of andere gevoelige functies.
 • Rustige loop- en fietsroutes naar winkels en andere voorzieningen, bij voorkeur niet langs gevoelige functies zoals speelplekken voor kinderen of scholen, vanwege de drukkere omgeving voor de Skaeve Huse-bewoners.
 • Mogelijkheid om het terrein af te schermen door groen of een schutting, zowel om overlast te beperken als om de privacy te bevorderen.
 • Positief advies van de politie en Veiligheidsregio Utrecht, denk hierbij ook aan de bereikbaarheid per auto en de looproute voor politie en andere hulpverleners.
 • Geen belemmeringen vanuit bouw- en milieuwetgeving. 

Vervolgens bleven 3 locaties in Amersfoort over. Die zijn onderzocht met een QuickScan. 

De locatie aan de Palestinaweg Oost in Over de Laak - Vathorst Noord voldoet het meest aan de eisen. Het terrein ligt op voldoende afstand van woonbuurten en niet al te ver van voorzieningen zoals winkels, bus en station. Op het terrein kunnen 8 tot 10 kleine woningen. Het terrein wordt groen ingericht en afgeschermd. Er is 1 centrale ingang en een nooduitgang. De locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten (politie, brandweer). 

Op het kaartje staat de locatie van de Skaeve Huse aangegeven. 

Locatie Skaeve Huse aan de Palestinaweg Oost
De locatie van de Skaeve Huse (met blauwe stippellijn omkaderd).

Participatie & planning

We werken met de stappen die beschreven staan in de participatiegids. Op dit moment zitten we in de verkennende fase.

 • De gemeente onderzocht meerdere locaties in Amersfoort. De Palestinaweg Oost in Over de Laak - Vathorst Noord lijkt de meest geschikte plek te zijn voor Skaeve Huse. 
 • Vervolgens gingen we in oktober 2022 in gesprek met buurtbewoners tijdens een inloopbijeenkomst. 
 • Daar kwamen veel vragen, opmerkingen en zorgen uit. Die hebben we beantwoord op de vragen- en antwoordenpagina. Ook vulden we de QuickScan aan. Die kun je hieronder downloaden.
 • Tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst op 22 februari 2023 lichtten we deze nieuwe documenten toe en beantwoordden we de vervolgvragen van veel omwonenden en andere belanghebbenden. De notulen van deze avond vind je hieronder. 
 • Het college heeft op 5 april 2023 besloten om het plan verder uit te werken.
 • Daarop is een klankbordgroep samengesteld en in overleg met deze klankbordgroep is de concept kaderstellende notitie opgesteld.
 • Deze is ter inzage (zie onder ‘Documenten'), en tot en met 22 november konden omwonenden en andere belangstellenden daarop reageren.
 • De gemeenteraad heeft op 30 januari 2024 de kaderstellende notitie vastgesteld.
 • Gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieders gaan samen een concept uitwerkingsvoorstel maken. Het woonzorgplan en het stedenbouwkundig ontwerp maken daar onderdeel van uit. Uiteraard wordt hierbij de klankbordgroep geraadpleegd.
 • Daarna volgen nog meer stappen waarin we buurtbewoners graag uitnodigen om mee te denken, samen met de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporatie.

Planning (onder voorbehoud)

2e en 3e kwartaal 2024

 • Uitwerken van de kaders in uitwerkingsvoorstel, omwonenden en andere belanghebbenden denken mee
 • Gemeenteraad stelt het uitwerkingsvoorstel vast en belanghebbenden kunnen inspreken

4e kwartaal 2024

 • Uitwerken in concept ontwerpbestemmingsplan (hierop kan de klankbordgroep reageren). Ontwerpbestemmingsplan ter inzage, belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dan gaat het bestemmingsplan voor besluit naar de gemeenteraad.
 • Mogelijkheid voor omwonenden en andere belanghebbenden om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Op zijn vroegst 2025

Start bouw Skaeve Huse.

Wil je meer weten over de voorlopige planning? En welke participatiemomenten er zijn? Lees dan verder op de webpagina Vragen en antwoorden Skaeve Huse.

Veel gestelde vragen