Skaeve Huse

In Amersfoort willen we dat er voor iedereen een menswaardig thuis is. Ook voor mensen die niet makkelijk in de maatschappij kunnen wonen. Daarom is de gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor 8 tot 10 mensen die een woonplek met begeleiding nodig hebben. Hun woonplek moet op enige afstand van een woonwijk liggen, omdat een prikkelarme manier van wonen, met duidelijke regels en de juiste begeleiding, hen helpt. Het woonconcept Skaeve Huse is een manier van wonen die tot nu toe ontbreekt in de gemeente Amersfoort.

Meest gestelde vragen over Skaeve Huse

Bekijk het overzicht met de meest gestelde vragen over Skaeve Huse in Amersfoort.

Participatie

De gemeente onderzocht meerdere locaties in Amersfoort. De Palestinaweg Oost in Over de Laak - Vathorst Noord blijkt de meest geschikte plek te zijn voor Skaeve Huse. Voordat we dit initiatief verder uitwerken, gaan we eerst in gesprek met buurtbewoners. Wij horen graag welke vragen of zorgen er zijn en wat buurtbewoners belangrijk vinden. De opbrengst nemen we mee in onze afwegingen. Als we besluiten het initiatief verder uit te werken, volgen daarna nog veel stappen tot een definitief besluit. Stappen waarin we buurtbewoners graag uitnodigen om mee te denken, samen met de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporatie. We werken hierbij met de stappen die beschreven staan in de participatiegids

Inloopbijeenkomst

Op donderdagavond 20 oktober 2022 was er een inloopbijeenkomst in Hart van Vathorst, Angelinapolder 3 in Amersfoort. Medewerkers van Gemeente Amersfoort, woningcorporatie Omnia Wonen en de zorgorganisaties Kwintes, Leger des Heils en de Tussenvoorziening gingen met de buurtbewoners in gesprek over bijvoorbeeld:

 • afwegingen in de locatiekeuze,
 • het woonconcept,
 • de stappen van besluitvorming,
 • de leefbaarheid in de buurt, en
 • eventuele vragen, bezwaren, aandachtspunten of zorgen.

Besluitvorming en planning

Op dit moment zitten we in de verkennende fase dat we in gesprek gaan met omwonenden en daarna afwegen of we dit woonconcept initiatief verder uitwerken. Als we dat doen:

 • Concept raadsvoorstel maken met inhoudelijke kaders (waar moet het plan aan voldoen) voor de uitwerking van het plan (bijvoorbeeld over het maximum aantal woningen, de doelgroep en veiligheid) en proceskaders over de vervolgstappen in het participatieproces en rollen van alle betrokkenen. 
 • Concept raadsvoorstel voorleggen aan alle betrokkenen/buurtbewoners. 
 • Reacties in raadsvoorstel verwerken en voorleggen aan gemeenteraad. Eerst De Ronde met inspraakmogelijkheid, dan Het Besluit. 
 • Voorstel uitwerken in plan met inbreng van buurtbewoners. 
 • Ontwerp gebouwen & omgeving. Procedure wijziging bestemmingsplan starten (medio 2023). 
 • Bouw Skaeve Huse: op zijn vroegst 2024.

Meer informatie over de te volgen stappen, participatie en besluitvorming is te vinden bij de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wat zijn Skaeve Huse?

De naam Skaeve Huse komt uit Denemarken en betekent ongewone woningen voor mensen met een onaangepaste leefstijl. Uit de ervaringen in Denemarken en in andere Nederlandse steden blijkt dat Skaeve Huse bijdragen aan minder woonoverlast voor buurten en dat bewoners van Skaeve Huse weinig tot geen overlast veroorzaken voor de aangrenzende wijken. Skaeve Huse-bewoners zijn vaak erg op zichzelf. Ze leven veelal in hun eigen huis en binnen het Skaeve Huse-terrein.

Skaeve Huse zijn kleine woningen bedoeld voor mensen die het niet lukt om in een gewone woonwijk te wonen en zich daar aan te passen. Deze mensen veroorzaken met regelmaat (ernstige) woonoverlast, waar zowel zijzelf als de omgeving last van hebben. De bewoners kunnen in een Skaeve Huse rustig wonen, op enige afstand van andere omwonenden. Dit is voor de omgeving beter, maar ook voor de mensen zelf. De woonvorm Skaeve Huse is een uiterst middel, wanneer geen andere aanpak van een overlastgever helpt. Op deze manier wil de gemeente Amersfoort ernstige woonoverlast tegengaan en kan de rust in woonwijken weer terugkeren. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat een overlastgever op straat belandt en gaat zwerven.

Voor wie is Skaeve Huse?

Er is in Amersfoort een kleine groep mensen (circa 20 tot 25) die het niet lukt om zelfstandig in bijvoorbeeld een woonwijk of maatschappelijke opvang te wonen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Leger des Heils, in opdracht van de gemeente Amersfoort. Deze mensen veroorzaken met regelmaat (ernstige) woonoverlast, waar zowel zijzelf als de omgeving last van hebben. Denk hierbij aan mensen met een verslaving, psychische aandoening en/of licht verstandelijke beperking. Voor een deel van deze groep is het woonconcept Skaeve Huse een oplossing. De bewoners kunnen daar rustig wonen op enige afstand van andere omwonenden. Doordat zij binnen Skaeve Huse op een eigen terrein wonen en daar zichzelf kunnen zijn, vervalt de overlast voor hun omgeving. Dit is voor de omgeving beter, maar ook voor de mensen zelf.

Begeleiding en toezicht

Op dit moment weten we nog niet exact welke mensen er komen. De zorgaanbieder gaat naar het verleden en de huidige situatie van de kandidaten kijken. Opdat er alleen bewoners komen die echt zelf willen, die goed passen binnen de woonvorm en die daadwerkelijk met begeleiding zelfstandig kunnen wonen op deze plek.  Er komt 24/7 cameratoezicht op het terrein én de bewoners krijgen begeleiding. De bewoners moeten zich houden aan huisregels die onderdeel zijn van het huurcontract. Ze mogen bijvoorbeeld geen (geluids)overlast veroorzaken, daklozen bij hen laten logeren of in goederen, drank en drugs handelen (of hennepplanten hebben). Hier tekenen de bewoners voor en er wordt streng op gehandhaafd. Daarnaast is begeleiding en zorg verplicht en moeten zij huur betalen. Als een bewoner zich meermaals niet aan de afspraken houdt, kan het huurzorgcontract beëindigd worden. De zorgaanbieders hebben hier al veel ervaring mee op andere plekken in het land. Daarnaast is er zorg voor bewoners die dat nodig hebben: persoonlijke begeleiding vanuit zorginstellingen. Dat kan zijn: begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), omgaan met geld, zinvol de dag doorbrengen, hulp bij verslaving, therapie, hulp van het wijkteam, of een combinatie hiervan.

Locatie Palestinaweg Oost

Gemeente Amersfoort is al lange tijd op zoek naar een geschikte locatie. Tijdens de zoektocht is rekening gehouden met een aantal eisen zoals bijvoorbeeld:

 • Een plek op afstand van een woonwijk met zo min mogelijk prikkels voor de bewoners.
 • Groot genoeg om acht tot tien woonunits op afstand van elkaar neer te kunnen zetten.
 • Op loopafstand van winkels en voorzieningen.
 • Met een mogelijkheid om de locatie af te schermen.

Tijdens het onderzoek naar meerdere locaties, zijn uiteindelijk drie locaties in Amersfoort uitgebreid onderzocht. De locatie aan de Palestinaweg Oost in Over de Laak - Vathorst Noord voldoet het meest aan de eerder genoemde eisen. Meer informatie over het locatieonderzoek en de eisen is te lezen in de QuickScan.

Het terrein ligt op voldoende afstand van woonbuurten en niet al te ver van voorzieningen zoals winkels, bus en station. Op het terrein kunnen acht tot tien kleine woningen. Het terrein wordt groen ingericht, met een hek eromheen. Er is één centrale ingang en een nooduitgang. De locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten (politie, brandweer). 

Kaartje met daarop aangegeven de locatie van de Skaeve Huse
De locatie van de Skaeve Huse (met blauwe stippellijn omkaderd).

Woonunits

Op het terrein is ruimte voor acht tot maximaal tien kleine woonunits op de locatie. Iedere woonunit bestaat uit alleen een begane grond met een woonkamer met open keuken, slaapkamer, douche en wc. De woningen staan iets van elkaar af en om het terrein komt een hek met cameratoezicht. Het terrein moet passen bij de groene omgeving.

Ervaringen met Skaeve Huse in Nederland

In andere Nederlandse gemeenten, zoals Rotterdam (foto 1), Tilburg (foto 2) en Hilversum (foto 3), staan al langer Skaeve Huse.

Titel

Skaeve Huse in Rotterdam Skaeve Huse Tilburg Skaeve Huse in Hilversum

Video: Skaeve Huse Keerpunt Zuid Kwintes

Een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) concludeert dat Skaeve Huse een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van burenoverlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse-bewoners niet of nauwelijks overlast veroorzaken voor de aangrenzende wijk. Bewoners van Skaeve Huse waarderen deze vorm van huisvesting positief: zij komen veelal langdurig tot rust door de stabiele woonsituatie en de overlast blijft beperkt tot het terrein van Skaeve Huse. Ook voorkomt het dat iemand op straat belandt en gaat zwerven en daardoor problemen op andere plekken veroorzaakt. Ten slotte zorgt dit voor meer rust in de maatschappelijke opvang, waar ze anders terecht komen.

Lees meer over Skaeve Huse op de website Platform 31.

Samenwerking

Gemeente Amersfoort, Omnia Wonen en de stichtingen Kwintes, Leger des Heils en De Tussenvoorziening ontwikkelen samen het woonzorgconcept Skave Huse Amersfoort. Uiteindelijk gaat één zorgpartij het beheer uitvoeren. Met Skaeve Huse werkt de gemeente Amersfoort aan de opgave 'passende zorg en ondersteuning' uit het uitvoeringsprogramma wonen en zorg.

Contact

Vragen en opmerkingen kun je sturen naar: skaevehuse@amersfoort.nl