Skaeve Huse

Algemeen

In Amersfoort willen we dat er voor iedereen een menswaardig thuis is. Ook voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk of maatschappelijke opvang kunnen wonen. Daarom is de gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor 8 tot 10 mensen die een woonplek met begeleiding nodig hebben. Hun woonplek moet op enige afstand van een woonwijk liggen, omdat een prikkelarme manier van wonen, met duidelijke regels en de juiste begeleiding, hen helpt. Het woonconcept Skaeve Huse is een manier van wonen die tot nu toe ontbreekt in de gemeente Amersfoort.

Update 14 september 2023

Op dinsdag 4 april 2023 besloot het college van burgemeester en wethouders dat de locatie Palestinaweg Oost 3-5 (zuidelijke kant van de weg) de meest geschikte locatie is voor Skaeve Huse in Amersfoort. Op verschillende momenten zijn de gemeente Amersfoort, Omnia Wonen, Kwintes, Leger des Heils en De Tussenvoorziening met omwonenden, en andere belangstellenden in gesprek gegaan over het initiatief, onder andere in een klankbordgroep.

Spreekuur

Op dinsdag 19 september ontvangen omwonenden van Palestinaweg Oost 3-5 een brief met daarin een uitnodiging voor een spreekuur op 11 oktober. Tijdens een persoonlijk gesprek met medewerkers van de gemeente Amersfoort, Omnia Wonen en de zorgaanbieders worden eventuele vragen beantwoord en reacties op de concept kaderstellende notitie toegelicht.

Aanmelden en reageren

De reactietermijn op de kaderstellende notitie is verlengd tot en met 22 november 2023. Als je gebruik wilt maken van het spreekuur, moet je je aanmelden via skaevehuse@amersfoort.nl. Als je je telefoonnummer vermeldt, bellen we terug om een tijd af te spreken. Als je een reactie wilt doorgeven op de concept kaderstellende notitie, kun je ook mailen naar skaevehuse@amersfoort.nl. Maar dat kan ook per post naar Gemeente Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort ter attentie van Petra Keur. 

Inspreken gemeenteraad

Je kunt ook inspreken bij de raadscommissie Omgeving. Vanwege de verlengde reactietermijn, is dat niet meer op de eerder aangegeven datum van 14 november. Als je een reactie naar ons stuurt, krijg je van ons de nieuwe datum om in te spreken bij de raadscommissie Omgeving door. De datum wordt ook op deze pagina geplaatst.

Concept kaderstellende notitie

In het concept staan de uitgangspunten, ook wel kaders genoemd, waarbinnen het project Skaeve Huse moet worden uitgevoerd. Er zijn inhoudelijke kaders, zoals waar het plan aan moet voldoen, maximumaantal woningen, doelgroep en veiligheid. Daarnaast zijn er procesmatige kaders over participatie en de rollen van alle belanghebbenden. De opmerkingen van de klankbordgroep zijn in het concept verwerkt.

Klankbordgroep

Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor de klankbordgroep. Dit kun je doen door te mailen naar skaevehuse@amersfoort.nl. De klankbordgroep wordt weer geraadpleegd in de volgende stap van het participatieproces: de verwerking van de kaders in een uitwerkingsvoorstel.

Update 5 april 2023

Op dinsdag 4 april 2023 besloot het college van burgemeester en wethouders dat de locatie Palestinaweg Oost 3-5 (zuidelijke kant van de weg) de meest geschikte locatie is voor Skaeve Huse in Amersfoort. 

Wat zijn Skaeve Huse?

Skaeve Huse staan op meerdere plekken in Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam en Hilversum. Het concept komt oorspronkelijk uit Denemarken. De letterlijke vertaling is ‘rare huisjes’. Het is een woonvorm voor mensen die niet in een reguliere wijk of opvang kunnen wonen of dakloos zijn, omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen. 

Begeleiding is voor de Skaeve Huse-bewoners verplicht en heeft als doel grenzen stellen en regelmaat en rust brengen. Daarnaast is er zorg vanuit een zorginstelling voor bewoners die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), omgaan met geld, zinvol de dag doorbrengen, hulp bij verslaving, therapie, hulp van het wijkteam of een combinatie hiervan. 

Door deze woonvorm met ondersteuning in te zetten, lukt het deze mensen beter om te wonen zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken. In Amersfoort gaat het om een woonplek voor 8 tot maximaal 10 mensen in 8 woonunits.

Voor wie is Skaeve Huse?

Meestal gaat het om mensen met een verslaving, psychische aandoening en/of licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Daardoor lukt het hen niet om in een reguliere wijk of opvang te wonen, vaak omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen. De bewoners kunnen binnen Skaeve Huse op een eigen terrein rustig wonen op enige afstand van andere omwonenden. Doordat daar zichzelf kunnen zijn, vervalt de overlast voor hun omgeving. Dit is voor de omgeving beter, maar ook voor de mensen zelf.

Locatie Palestinaweg Oost

Tijdens de zoektocht naar een geschikte locatie is rekening gehouden met de volgende eisen:

 • Ruimte voor 8 vrijstaande woonunits en een beheerdersunit (2.100 vierkante meter) met veel afstand tussen de units.
 • Grond: geen industrie- of bedrijventerrein.
 • Op grond in eigendom van de gemeente of woningcorporatie.
 • Ligging van minimaal 75 tot 100 meter van woonbebouwing of andere gevoelige functies.
 • Rustige loop- en fietsroutes naar winkels en andere voorzieningen, bij voorkeur niet langs gevoelige functies zoals speelplekken voor kinderen of scholen, vanwege de drukkere omgeving voor de Skaeve Huse-bewoners.
 • Mogelijkheid om het terrein af te schermen door groen of een schutting, zowel om overlast te beperken als om de privacy te bevorderen.
 • Positief advies van de politie en Veiligheidsregio Utrecht, denk hierbij ook aan de bereikbaarheid per auto en de looproute voor politie en andere hulpverleners.
 • Geen belemmeringen vanuit bouw- en milieuwetgeving. 

Vervolgens bleven 3 locaties in Amersfoort over. Die zijn onderzocht met een QuickScan. 

De locatie aan de Palestinaweg Oost in Over de Laak - Vathorst Noord voldoet het meest aan de eisen. Het terrein ligt op voldoende afstand van woonbuurten en niet al te ver van voorzieningen zoals winkels, bus en station. Op het terrein kunnen 8 tot 10 kleine woningen. Het terrein wordt groen ingericht en afgeschermd. Er is 1 centrale ingang en een nooduitgang. De locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten (politie, brandweer). 

Op het kaartje staat de locatie van de Skaeve Huse aangegeven. 

Locatie Skaeve Huse aan de Palestinaweg Oost
De locatie van de Skaeve Huse (met blauwe stippellijn omkaderd).

Participatie

We werken met de stappen die beschreven staan in de participatiegids. Op dit moment zitten we in de verkennende fase.

 • De gemeente onderzocht meerdere locaties in Amersfoort. De Palestinaweg Oost in Over de Laak - Vathorst Noord lijkt de meest geschikte plek te zijn voor Skaeve Huse. 
 • Vervolgens gingen we in oktober 2022 in gesprek met buurtbewoners tijdens een inloopbijeenkomst. 
 • Daar kwamen veel vragen, opmerkingen en zorgen uit. Die hebben we beantwoord op de vragen- en antwoordenpagina. Ook vulden we de QuickScan aan. Die kun je hieronder downloaden.
 • Tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst op 22 februari 2023 lichtten we deze nieuwe documenten toe en beantwoordden we de vervolgvragen van veel omwonenden en andere belanghebbenden. De notulen van deze avond vind je hieronder. 
 • Het college heeft op 5 april 2023 besloten om het plan verder uit te werken.
 • Daarop is een klankbordgroep samengesteld en in overleg met deze klankbordgroep is de concept kaderstellende notitie opgesteld.
 • Vanaf 6 september ligt de concept kaderstellende notitie ter inzage via deze website (zie 'Meer informatie’ en in de update van 14 september bovenaan deze pagina).
 • Van 6 september - 22 november 2023 kunnen omwonenden en andere belangstellenden reageren op de deze notitie.
 • Daarna bespreekt de commissie Omgeving van de gemeenteraad de concept kaderstellende notitie, waarop een besluit van de gemeenteraad volgt. Deze data zijn nog niet bekend.
 • Daarna volgen nog meer stappen waarin we buurtbewoners graag uitnodigen om mee te denken, samen met de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporatie.

 

 

Planning (onder voorbehoud)

Planning

Todo

3e & 4e kwartaal 2023

Todo
 • Concept kaders liggen ter inzage, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen reageren.
 • Commissievergadering Omgeving bespreekt deze kaders en omwonenden en andere belanghebbenden kunnen inspreken. Daarna volgt een besluit van de gemeenteraad.

 

Todo

4e kwartaal 2023

Todo
 • Uitwerken van de kaders in een uitwerkingsvoorstel, omwonenden en andere belanghebbenden denken mee.  
 • Gemeenteraad stelt het uitwerkingsvoorstel vast en belanghebbenden kunnen inspreken.
Todo

1e en 2e kwartaal 2024

Todo
 • Uitwerken in concept ontwerpbestemmingsplan (hierop kunnen omwonenden en andere belanghebbenden  reageren). Ontwerpbestemmingsplan ter inzage, belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dan gaat het bestemmingsplan voor besluit naar de gemeenteraad.
 • Mogelijkheid voor omwonenden en andere belanghebbenden om in beroep te gaan bij de Raad van State.

 

Todo

Op zijn vroegst 2024, 1e kwartaal 2025

Todo

Bouw Skaeve Huse.

Meer toelichting over de voorlopige planning en welke participatiemomenten er zijn, kun je lezen bij 'Besluitvorming' op de pagina 'Vragen en antwoorden Skaeve Huse'.

Meer informatie

 • Meer informatie lees je in de Samenvatting concept kaderstellende notitie (zie onderstaande bijlage).
 • Meer informatie uit de inloopbijeenkomst in februari 2023 lees je in vragen en antwoorden

De volgende documenten kun je hieronder downloaden (kun je deze documenten niet lezen, mail dan naar skaevehuse@amersfoort.nl):

 • Collegevoorstel en de raadsinformatiebrief via notubiz.nl.

Contact

Vragen en opmerkingen kun je sturen naar skaevehuse@amersfoort.nl.

Skaeve Huse in Nederland

Lees meer over Skaeve Huse op de website Platform 31.

Titel

Video: Skaeve Huse Keerpunt Zuid Kwintes