Huisvesting voor statushouders

Algemeen

Statushouders zijn mensen die als asielzoekers in Nederland zijn gekomen en nu een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Een statushouder heeft in eerste instantie een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Hij of zij heeft daardoor recht op eigen woonruimte.

Procedure

Een vluchteling is iemand die uit zijn eigen land heeft moeten vluchten en die hier asiel aanvraagt. Elke gemeente in Nederland neemt vluchtelingen op. Statushouders zijn mensen die hier asiel hebben gekregen. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over deze procedure.

Wat doet Amersfoort?

Het Rijk stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders gehuisvest moeten worden. Gemeenten krijgen naar rato van hun inwonertal een aantal mensen toegewezen. Dit is de taakstelling. Meer informatie over de taakstelling staat op de website van de Rijksoverheid.

Integratiewerk begeleidt statushouders met het zoeken naar woonruimte en bij het maken van een start in onze gemeente. Een statushouder in Amersfoort mag natuurlijk ook zelf naar woonruimte zoeken. Maar in de praktijk worden zij vooral gehuisvest met een urgentieverklaring.

Minderjarige statushouders

Ook voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar stellen de gemeente en de Amersfoortse woningcorporaties woonruimte ter beschikking. Deze jongeren staan onder voogdij van Nidos en worden begeleid. Kijk op de website van Nidos voor meer informatie.