Tijdelijke verhuur woning - leegstandswet

Algemeen

Je wilt als particulier een koop- of huurwoning tijdelijk verhuren. Je kunt hiervoor een vergunning aanvragen.

Verhuur volgens de leegstandwet

De leegstandwet biedt de mogelijkheid om leegstaande woonruimte in een huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

Verhuur van een koopwoning

 • Het huis blijft tijdens de hele verhuurperiode in de verkoop staan.
 • De verhuurder mag zelf de hoogte van de huur bepalen.

Verhuur van een woning in afwachting van sloop of renovatie

 • Je mag een sloop- of renovatiewoning maximaal 7 jaar verhuren.
 • Er is een bestemmingsplan en je krijgt daarvoor geen ontheffing. Je kunt een verhuurvergunning krijgen voor maximaal 2 jaar.

Woonruimte in een gebouw

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen maximaal 10 jaar als woonruimte worden verhuurd.
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor je een ontheffing van het bestemmingsplan hebt? Dan krijg je tijdens de ontheffing een vergunning voor de verhuur. De vergunning is voor maximaal 10 jaar.

Huurcontract

 • De huurovereenkomst stopt automatisch bij het verlopen van de vergunning.
 • De huurder heeft geen huurbescherming.
 • De verhuurperiode is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar.

Kosten

 • De kosten voor een vergunning worden bepaald in de legesverordening van de gemeente Amersfoort: Verordening leges 2024 (overheid.nl) (Let op elk jaar een nieuwe verordening)
 • De kosten worden in een losse factuur verstuurd.

Aanvragen

Je kunt de vergunning aanvragen met het Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur eigen woning – leegstandswet. Dat formulier kun je hieronder downloaden. Bij de aanvraag heb je nodig:

 • Een kopie van de omgevingsvergunning als het gaat om een gebouw dat geen woonbestemming heeft.
 • De kadastrale aanduiding voor de woning. Dit staat in je koopcontract of eigendomspapieren.
 • De namen van de huurders.
 • De datum van sloop, verbouwing of nieuwbouw.

Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur eigen woning - leegstandswet

Verder regelen

 • Kijk op de website van de Belastingdienst voor de fiscale gevolgen van tijdelijk woningverhuur.
 • Zorg voor toestemming van de bank of woningcorporatie.
 • Breng je verzekeraar op de hoogte.

Meer informatie

Bekijk de website van de Vereniging van Nederlandse gemeenten voor vragen en antwoorden over Leegstand en herbestemming.