Verhuizen

Algemeen

Verhuis je naar of binnen de gemeente Amersfoort? Geef je voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan vanaf maximaal 28 dagen voor je verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na je verhuizing. Verhuis je van Amersfoort naar een andere gemeente? Meld de verhuizing dan bij je nieuwe gemeente.

Verhuizing doorgeven

Je kunt je verhuizing naar Amersfoort in de meeste gevallen direct online doorgeven. Verhuis je naar een andere gemeente, naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Amersfoort? Dan geef je je verhuizing op een andere manier door.

Om je verhuizing online door te geven, heb je DigiD nodig.

Verhuizing doorgeven

Je ontvangt een bevestiging per e-mail. Je verhuizing wordt zo snel mogelijk verwerkt na de officiële verhuisdatum die je opgeeft. Je ontvangt daarna een bevestiging van je verhuizing. Op MijnOverheid controleer je welk woonadres nu voor jou geregistreerd staat.

Wie kan verhuizing doorgeven

Iedereen van 16 jaar of ouder kan de verhuizing voor zichzelf doorgeven. Je kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

 • gehuwden of partners met een geregistreerd partnerschap: voor elkaar. Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap dan geef je ieder apart de verhuizing door.
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders en hun meerderjarige kind(eren): voor elkaar, als deze personen meeverhuizen
 • curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • hoofd van een zorginstelling: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen

Aanvullende documenten

In sommige gevallen vragen wij aanvullende documenten in te leveren bij het doorgeven van een verhuizing:

Bij iemand inwonen of kamer huren

Als er al andere bewoners op het nieuwe adres wonen (je gaat bij iemand inwonen) of als je een kamer bij iemand gaat huren, dan heb je voor het doorgeven van je verhuizing nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een kopie van je huurcontract of, als er geen huurcontract is, een ondertekende Toestemmingsverklaring adreswijziging van de hoofdbewoner of eigenaar en een kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Dat formulier kun je hieronder downloaden.

Je kunt deze documenten uploaden als je de verhuizing online doorgeeft. Zorg dat je een bestand, scan of goed leesbare foto van deze documenten hebt.

Toestemmingsverklaring adreswijziging

Verhuizen naar een (zorg)instelling

Voor een verhuizing naar een (zorg)instelling heb je een verklaring van de (zorg)instelling nodig of een kopie van de zorg- of huurovereenkomst bij die (zorg)instelling.

Je kunt deze documenten uploaden als je de verhuizing online doorgeeft. Zorg dat je een bestand, scan of goed leesbare foto van deze documenten hebt.

Gemeente geeft verhuizing door

Als je verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Wil je weten welke organisaties je persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? Doe dan de scan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Verhuizing anders doorgeven

Verhuis je naar een andere gemeente, naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Amersfoort? Dan moet je je verhuizing op een andere manier doorgeven.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als je naar een andere gemeente verhuist, hoef je je verhuizing alleen bij die gemeente door te geven. Zodra je je daar inschrijft, word je automatisch uitgeschreven uit Amersfoort.

Verhuizen vanuit het buitenland naar Amersfoort

Als je vanuit het buitenland verhuist, gelden andere regels. Lees er meer over bij Vanuit het buitenland naar Amersfoort verhuizen.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrek je voor minimaal 8 maanden in een periode van 12 maanden naar het buitenland? Geef je verhuizing naar het buitenland binnen 5 dagen voor je vertrek aan de gemeente door. Lees er meer over bij Naar het buitenland verhuizen.

Voorrang of ondersteuning

Soms krijgt je verhuizing voorrang en kun je gebruikmaken van begeleiding of financiële ondersteuning. Hiervoor hebben we verschillende doorstroomregelingen. Je leest er meer over op de pagina Verhuizen met voorrang.