Adviesorganisaties

Algemeen

De gemeente vraagt en krijgt regelmatig advies van Amersfoortse adviesorganisaties.

Adviescommissie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

Deze commissie adviseert de gemeente over de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een expertise op het vlak van Materialen, Energie, Natuur, Mobiliteit en Voedsel (de 5 thema’s van Duurzaam Amersfoort).

Contactpersoon bij de gemeente: Nelly Swijnenburg, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 033.

Adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Deze commissie adviseert de gemeente over de incidentele subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. De adviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

Contactpersoon bij de gemeente: Simone de Jong, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 033.

Amersfoortse Sportfederatie

Deze federatie behartigt de belangen van alle sportverenigingen in Amersfoort.

 • Website: www.sportamersfoort.nl
 • Contactpersonen bij de gemeente: Silvio Milia en Els Speelman, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 033.

Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK)

Deze groep adviseert de gemeente over de project- en meerjarige subsidies Professionele kunst en cultuur. De adviesgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van kunst en cultuur: Róman Kienjet, Pip Passchier, Lina van den Idsert, Simone van den Berg, Sibylla Breimer, Joep Bouma, Will Maas en Marlies Juffermans.

 • Voorzitter: Rόman Kienjet

 • Secretaris: Yvette Kamsteeg

Contactpersoon bij de gemeente: Yvette Kamsteeg, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 033.

Commissie Journalistiek

Deze groep adviseert de gemeente over de projectsubsidieregeling journalistiek. De adviesgroep bestaat uit Amersfoortse journalisten Nina Eikens, Jeroen Stomphorst en Charella Hulsbosch.

 • Voorzitter: Nina Eikens

 • Secretaris: Yvette Kamsteeg

Contactpersoon bij de gemeente: Yvette Kamsteeg, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 033.

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort komt op voor mensen met een laag inkomen. De raad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over sociale zekerheid.

 • Telefoon: 06 28800619 (tijdens kantooruren te bereiken)
 • E-mail: clientenraadsz@outlook.com
 • Postadres:
  Postbus 2137
  3800 CC Amersfoort
  of
  Antwoordnummer 7126
  3800 TC Amersfoort (geen postzegel nodig)
 • Contactpersoon bij de gemeente: Shirley Wakanno, bereikbaar via het algemene nummer 14 033.

De cliëntenraad heeft een belpanel: een groep bewoners om te raadplegen of vragen aan te stellen.

Cliëntenraad Wet Sociale Voorziening regio Eemland

De sociale werkvoorziening is er voor mensen die niet aan de slag kunnen in een gewone baan, omdat ze een beperking hebben. De Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) praat mee over deze sociale werkvoorziening.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg hebben samen 1 cliëntenraad. De Wsw-cliёntenraad adviseert de gemeenten gevraagd en ongevraagd.

Commissie Straatnaamgeving

Deze commissie adviseert de gemeente over nieuwe namen voor straten, pleinen en andere plaatsen in de openbare ruimte. Je mag altijd een voorstel doen voor een nieuwe straatnaam.

Contactpersoon bij de gemeente: Jan Dorrestijn, bereikbaar via telefoonnummer 14 033.

Denktank Inclusieve Stad

Gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten die hun kennis en ervaringen delen en advies geven aan de gemeente over sociale thema's. Het doel: een stad waarin iedereen mee kan doen.

Kijk voor meer informatie op Denktank Inclusieve Stad of stuur een e-mail naar inclusievestad@amersfoort.nl.

Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek

Gemeente Amersfoort zet steeds vaker digitale toepassingen en nieuwe technologieën in om te werken aan de opgaven van de stad. Amersfoort wil dit op verantwoorde wijze doen en daarbij ook de mening van inwoners meenemen. Sinds september 2021 heeft Amersfoort daarom een Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek. Hierin zitten 8 bewoners die graag meedenken over het zorgvuldig inzetten van digitale toepassingen. De Klankbordgroep geeft advies aan het bestuur van Amersfoort. Voor meer info lees de raadsinformatiebrief.

Contactpersoon bij de gemeente: Janette van Dijk, bereikbaar via ja.vandijk@amersfoort.nl en 06 49 38 81 02.

Platform voor levensbeschouwingen en religies

Het platform voor levensbeschouwingen en religies wil de solidariteit voor de verschillende levensbeschouwingen en religies bevorderen. Het organiseert jaarlijks een stadsgesprek, waarbij alle inwoners welkom zijn.

Regenboogplatform

In het Amersfoortse Regenboogplatform werken organisaties samen om de ambities van de Regenboogagenda 2019-2022 uit te voeren. De volgende organisaties vormen samen het regenboogplatform:

 • Art. 1 MN
 • COC Midden-Nederland
 • Jong & out en Jong & Proud
 • Gemeente Amersfoort
 • Indebuurt033
 • Sociale Wijkteams
 • Amersfoort Roze 50+
 • GGD Midden-Nederland
 • Stichting Keiroze

Meer informatie vind je op de pagina Regenboogstad Amersfoort.

Woonadviescommissie

De Woonadviescommissie (WAC) toetst de ontwerpen van onder andere nieuwbouwwoningen en hun directe woonomgeving. Levensloopgeschiktheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, doelmatigheid, gezondheid, comfort en flexibiliteit in gebruik zijn kwaliteiten waarop wordt gelet.

Wil je het jaarverslag 2022 van de Woonadviescommissie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar woonadviescommissie@amersfoort.nl om een digitaal exemplaar op te vragen.