Woningbouw in Amersfoort

Algemeen

De druk op de woningmarkt is groot. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past, heeft de gemeente het Deltaplan wonen opgesteld.

Deltaplan

Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1.000 woningen per jaar. De gemeente combineert de bouw van nieuwe woningen met andere maatregelen. Die staan in het Deltaplan. Het Deltaplan moet ervoor zorgen dat Amersfoort een thuis is, blijft en/of wordt voor iedereen.

Download het Deltaplan:

11 regels woningbouw

Onderdeel van het Deltaplan zijn 11 regels waaraan een woningbouwproject moet voldoen. Meer daarover lees je op de pagina Woningen bouwen in Amersfoort? Ken onze regels.

Stand van zaken

1.000 nieuwe woningen per jaar, hoe gaat het daarmee? In 2022 kwamen er in Amersfoort 872 nieuwe woningen bij. Dit is lager dan de ambitie van 1.000 woningen per jaar. Verspreid over de hele stad zijn verschillende projecten in volle gang of in voorbereiding. De verwachting is dat de 1.000 woningen ook in 2023 niet wordt gehaald, maar dat dit in de jaren erna ruimschoots wordt ingehaald. 

Vanwege de woningnood doen we er alles aan om te zorgen voor voldoende passende en betaalbare woningen voor iedereen. Gemeente Amersfoort wil tot 2030 zo'n 13.000 woningen bouwen. Met deze plancapaciteit én afspraken met het Rijk over ondersteuning bij al die bouwplannen liggen we op papier goed op schema. 

Afgelopen jaar was het aantal opleveringen echter minder dan onze ambitie van 1.000 woningen. Na de stijgende lijn in 2020 en 2021 zien we nu een dalende lijn in opleveringen. Hierbij is de kans groot dat we onze ambitie in de komende 2 jaar niet gaan halen. De huidige economische situatie maakt de haalbaarheid van bouw en ontwikkeling op langere termijn onzeker. Toch blijven we optimistisch. Met plannen als Langs Eem en Spoor, het Hoefkwartier en in Vathorst verwachten we de stijgende lijn snel weer op te pakken en de dip ruimschoots in te halen.

Woningbouwplannen

Op verschillende plekken in de stad zijn grote nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding. Over deze plannen vind je op onderstaande pagina’s meer informatie.

Gebiedsontwikkelingen

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en externe marktpartijen om meer beschikbare woningen te creëren. Onder andere via gebiedsontwikkelingen.

Andere woningbouwinformatie

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van bouwplannen, actuele projecten, bijeenkomsten en anders nieuws over woningbouw in Amersfoort? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar wonen@amersfoort.nl.