Woningbouw in Amersfoort

Algemeen

De druk op de woningmarkt is groot. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past, heeft de gemeente het Deltaplan wonen opgesteld.

Deltaplan

Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1.000 woningen per jaar. De gemeente combineert de bouw van nieuwe woningen met andere maatregelen. Die staan in het Deltaplan. Het Deltaplan moet ervoor zorgen dat Amersfoort een thuis is, blijft en/of wordt voor iedereen.

Download het Deltaplan:

11 regels woningbouw

Onderdeel van het Deltaplan zijn 11 regels waaraan een woningbouwproject moet voldoen. Meer daarover lees je op de pagina Woningen bouwen in Amersfoort? Ken onze regels.

Stand van zaken

In het Deltaplan Wonen is de ambitie uitgesproken om jaarlijks 1.000 woningen in Amersfoort bij te bouwen. Hoe staat het daarmee?

Ruim 900 woningen in 2023

In 2023 zijn er in Amersfoort ruim 900 woningen opgeleverd, ondanks de gestegen rente, bouw- en energiekosten. De woningbouwprojecten waar nu aan gewerkt wordt tellen op tot ruim 9.000 woningen die tot 2030 opgeleverd kunnen worden. Dat is ruim voldoende om onze woningbouwambitie van tenminste 1.000 woningen (gemiddeld) per jaar te kunnen halen. Toch houdt Gemeente Amersfoort rekening met een eventuele terugval vanwege de huidige economische situatie. 

Om het tempo erin te houden spant Amersfoort zich daarom maximaal in met corporaties en andere partners om mogelijke knelpunten en belemmeringen zoveel als mogelijk op te lossen. Locaties die inmiddels vergund zijn moeten zo snel mogelijk starten met de bouw en de locaties die snel kunnen starten met de bouw moeten zo snel mogelijk vergund worden.

Startbouwimpuls

Verder ontving Amersfoort afgelopen jaar ruim € 9 miljoen via de Startbouwimpuls-regeling vanuit het Rijk, zodat de komende 2 jaar de bouw van 885 woningen van start kan gaan. Ook hebben we als gemeente voor diverse locaties (Kop van Isselt en Hoefkwartier) grond en panden aangekocht en zijn er meerdere bestemmingsplannen vastgesteld of in procedure gebracht. Naast woningbouw werkten we ook aan tijdelijke woningen en een verbetering van de doorstroming op de woningmarkt. 

Woningbouwplannen

Op verschillende plekken in de stad zijn grote nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding. Over deze plannen vind je op onderstaande pagina’s meer informatie.

Gebiedsontwikkelingen

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en externe marktpartijen om meer beschikbare woningen te creëren. Onder andere via gebiedsontwikkelingen.

Lopende projecten

Andere woningbouwinformatie

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van bouwplannen, actuele projecten, bijeenkomsten en anders nieuws over woningbouw in Amersfoort? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar wonen@amersfoort.nl.