Kamers met Aandacht: woonoplossing voor jongeren

Algemeen

Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor zoekt de gemeente kamers in de particuliere sector, samen met BSA Jeugdhulp en Stichting Wijkteams Amersfoort.

Kamer verhuren

Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Denk aan een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Maar ook een kamer in een studentenhuis. Voorwaarde is dat de kamer minimaal 1 jaar wordt verhuurd. En dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert.

Persoonlijke aandacht

De jongeren krijgen het eerste half jaar begeleiding van de eigen hulpverlener. Met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op waar ze terecht kunnen. Het doel is dat ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen. Verhuurders en eventuele huisgenoten kunnen deze persoonlijke aandacht geven.

Zorgvuldige match

De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel aandacht zij kunnen geven en op welke manier. De jongeren betalen zelf de maandelijkse huur. Zij hebben een dagbesteding en geen problemen waardoor zij niet goed functioneren. De coördinator van Kamers met Aandacht blijft betrokken zolang het huurcontract loopt. De verhuurders kunnen daar dus mee overleggen als dat nodig is. 

Samenwerking

Kamers met Aandacht is eerder in andere steden gestart en heeft inmiddels 110 jongeren gekoppeld aan verhuurders. In Amersfoort gaat het om een proef van 2 jaar die loopt tot maart 2025. Stichting Kamers met Aandacht, Stichting Wijkteams Amersfoort en hulpverleners van BSA jeugdhulp gaan daarin op zoek naar kamers voor Amersfoortse jongeren. Doel is om hen te begeleiden naar volledig zelfstandig wonen. 

Aanmelden en meer info

Heb je een kamer vrij of wil je meer weten over Kamers met Aandacht? Kijk voor meer informatie op www.kamersmetaandacht.nl of stuur een e-mail naar info@kamersmetaandacht.nl