Het Plot: 129 extra tijdelijke woningen

In Amersfoort hebben we een grote behoefte aan woningen voor mensen die in een nijpende situatie zitten. Het gebouw Het Plot aan de Plotterweg 31-33 biedt een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woonruimte.

Het kantoorgebouw wordt omgebouwd tot 129 kleine, betaalbare woningen. Ze hebben gemeenschappelijke voorzieningen en een gezamenlijke ruimte op de begane grond. Er komt een vaste huismeester, een communitycoach en er worden activiteiten georganiseerd. Het woningaanbod is te vinden opĀ www.newnewnew.space. In augustus 2022 gaan de eerste bewoners hier wonen.

Combinatie van mensen

In Het Plot gaan verschillende mensen met elkaar samenwonen en samenleven. Een combinatie van statushouders, mensen die met spoed een woning zoeken en economisch dak- en thuislozen. Ieder woont in zijn eigen ruimte en toch samen.

Beheer en verhuur

Monoma beheert en verhuurt de woonunits in Het Plot. Als er sprake is van een ongewenste situatie in of om het gebouw, kun je contact opnemen met Monoma via telefoonnummer 088 22 63 517.

129 tijdelijke woningen in Amersfoort in Het Plot

Kenmerkend voor Het Plot is het tijdelijke karakter van de woningen (5 jaar). Door het ombouwen van het leegstaande kantoor naar woningen is er minder bouwafval en minder overlast voor de omgeving. Een flexibele woonoplossing die relatief snel en goedkoop kan worden gerealiseerd.

Hoefkwartier

Het Plot ligt in een gebied dat nu nog een wijk met kantoren en onderwijsinstellingen is. De komende jaren verandert het naar een wijk met een stedelijke uitstraling. Een wijk waarin wonen, werken, leren en ontspannen samenkomen. De eerste appartementen in het Hoefkwartier zijn in 2018 opgeleverd.