Over deze website

Algemeen

Op onze website houden we rekening met toegankelijkheid, privacy en de bescherming van je gegevens. Hoe we dat doen, staat hieronder uitgelegd. Zoek je iets dat in het verleden op onze website heeft gestaan? Raadpleeg dan de archiefwebsite.

Cookies en privacy

Informatie over jouw bezoek aan deze site gebruikt Gemeente Amersfoort alleen voor functionele en analytische doeleinden en om de website te optimaliseren. Zie ook onze cookieverklaring.

In de privacyverklaring en het privacystatement voor sollicitanten staat in grote lijnen hoe we omgaan met je persoonsgegevens en hoe jouw privacy gewaarborgd is.

Disclaimer

Gemeente Amersfoort besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het gebeuren dat informatie verouderd of niet juist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemeente Amersfoort is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt Gemeente Amersfoort geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

Wettelijk verplichte mededelingen (zoals verleende vergunningen) worden gepubliceerd op de website Overheid.nl.

Auteursrechten

De auteursrechten voor (het materiaal op) deze website berusten bij Gemeente Amersfoort. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of ander gebruik van de teksten, foto’s, video’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website is alleen toegestaan als  Gemeente Amersfoort vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het wijzigen of doen van toevoegingen aan overgenomen teksten, foto’s, video’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal is in geen geval toegestaan. Verder dient altijd '© Gemeente Amersfoort' te worden vermeld.

Toegankelijkheid

Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat iedereen de gemeentelijke websites goed kan gebruiken. Daarom zijn we bezig om onze digitale toegankelijkheid te verbeteren. Het Dashboard Digitoegankelijk geeft een indruk van de digitale toegankelijkheid van Gemeente Amersfoort. In onderstaande toegankelijkheidsverklaring lees je hoe toegankelijk deze website nu is. Daaronder vind je het onderzoeskrapport.

Heb je vragen of opmerkingen? Of kom je een pagina tegen die niet toegankelijk is? Neem contact op met de webredactie van de gemeente via webredactie@amersfoort.nl.

Responsible disclosure

Bij Gemeente Amersfoort vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag. Zo kunnen we zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Met ons contact op te nemen via servicedesk@amersfoort.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kunnen wij om meer informatie vragen.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, als je dit wilt, je naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Deze tekst is gebaseerd op de tekst op Responsible Disclosure en is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie.

Archiefwebsite

Ben je op zoek naar informatie die eerder op www.amersfoort.nl heeft gestaan? Ga dan naar de archiefwebsite. In dit online archief staat alle informatie van alle dagen vanaf 7 september 2012 tot en met gisteren. De archiefsite is volledig doorklikbaar en bevat dus alle informatie, afbeeldingen en documenten die voor vandaag online stonden.

Zoeken vanuit de linkerkolom op de archiefsite:

 • gebruik de kalender in de grijze balk links om op datum te zoeken.
 • en/of gebruik de zoekfunctie in de grijze balk links. Hier kun je zoeken op een trefwoord. Je krijgt dan een overzicht van de pagina’s met dat trefwoord. Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje. Wanneer je dat open klikt, zie je op welke dag die pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.

Let op: de archiefsite toont informatie. Dagelijks worden digitale 'prints' van de live website gemaakt en hier getoond, om op die manier informatie die intussen is verwijderd of gewijzigd online beschikbaar te houden. De zoekfunctie op de website zelf werkt op de archiefsite niet. Ook formulieren en links naar bijvoorbeeld DigiD werken op de archiefsite niet.

Ga naar de archiefwebsite.