Langs Eem en Spoor

Algemeen

De 5 gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen, maken een grote verandering door. Hier ontstaat een nieuw stadsgebied met duizenden woningen en ruimte voor werken, groen en cultuur.

Kaart Langs Eem en Spoor en Soesterkwartier

Langs Eem en Spoor bestaat uit de deelgebieden Kop van Isselt, De Nieuwe Stad, Eemplein, Trapezium en Wagenwerkplaats. Deze gebieden liggen rondom het Soesterkwartier en de verbinding met het Soesterkwartier is dan ook een belangrijk punt bij de ontwikkeling van het gebied.

Digitale kaart van het gebied Langs Eem en Spoor

Video

Langs Eem en spoor

Over Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelt de gemeente tot 2030 Langs Eem en Spoor: 5 gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad veranderen samen in een duurzaam divers geheel. Een stadsgebied met volop ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal.

LES-cafés en andere gesprekken

De plannen voor Langs Eem en Spoor worden per gebied uitgewerkt. Het gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden is dan ook vooral per gebied. Ieder gebied volgt bij de ontwikkeling de onderstaande stappen uit de participatiegids:

  1. kaders
  2. uitwerking in een plan en
  3. aanpassen bestemmingsplan en ontwerpen van gebouwen en buitenruimte.

Naast de gesprekken per deelgebied of project, organiseert de gemeente LES-cafés. Dit zijn bijeenkomsten over thema’s die in alle deelgebieden een rol spelen. Denk aan groen en hittestress, voorzieningen voor boodschappen, onderwijs en sport, wie straks de nieuwe bewoners zijn en verkeer/parkeren. 
Op 5 juli 2023 was het eerste LES-café.

LES-café 5 juli 2023

Op 5 juli was het eerste LES-café. Ruim 150 bezoekers konden er informatie krijgen over de ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor en Soesterkwartier. Daarnaast konden zij in gesprek over bepaalde ontwikkelingen. Zo was de vraag voor Trapezium welke aandachtspunten er zijn voor woningbouw op deze locatie. En voor Soesterweg 342 (Van Rijnsoever) konden aanwezigen reageren op een nieuwe schets voor de invulling van deze plek. Op een van de tafels lag een kaart van het gebied. Daarop konden aanwezigen aangeven waar zij kansen zien of zorgen over hebben.

De bijeenkomst heeft veel positieve reacties opgeleverd. Veel bezoekers waardeerden de grote hoeveelheid aanwezige informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Voor een enkeling was de hoeveelheid overweldigend. Sommigen vroegen zich af of al die gesprekken nu zin hebben, of de gemeente iets met de inbreng doet. Dat doen we zeker, al leidt niet ieder gesprek direct tot een aanpassing van de plannen.

Trapezium, Van Rijnsoever en Kop van Isselt

Bezoekers die op 5 juli hebben gereageerd op de vragen over Trapezium, Soesterweg 342 (Van Rijnsoeverlocatie) en Kop van Isselt krijgen via die projecten antwoord en vervolginformatie.

Kansen voor en zorgen over groen 

Op de kaart met kansen en zorgen werden vooral veel kansen gezien voor groen. Een groene wandeling langs het spoor en de Eem kunnen maken is een grote wens van velen. Tegelijkertijd werd groen ook als zorg genoemd. In het Soesterkwartier is al relatief weinig groen. De braakliggende gebieden in bijvoorbeeld de Wagenwerkplaats en Trapezium worden nu veel gebruikt voor ommetjes en om honden uit te laten. Hoe moet dat straks als daar gebouwd wordt en er dus meer mensen en minder ruimte is? 

Groen is een belangrijk onderwerp bij de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor en in het wijkperspectief Soesterkwartier. Zo wordt er gewerkt aan een Soesterpark. Dat verbindt het groen rond de wijk Soesterkwartier met groen in Langs Eem en Spoor. En maakt het via groene aders/wegen door de wijk Soesterkwartier heen bereikbaar. 

In een van de volgende LES-cafés willen we groen, openbare ruimte en verkeer als onderwerp met elkaar bespreken.

Verkeer/parkeren

Een onderwerp dat regelmatig terugkwam in gesprekken en op de kaart met kansen en zorgen was verkeer en parkeren. Het is nu al zo druk in het Soesterkwartier. Hoe wordt dat als er nog duizenden woningen bij komen in Langs Eem en Spoor? 

Voor een belangrijk deel zit het antwoord in het voornemen om in Langs Eem en Spoor goed deelvervoer aan te bieden en weinig parkeerplaatsen aan te leggen. Zo rijden er straks minder auto’s het gebied in en uit, nemen auto’s minder ruimte in en is er meer ruimte voor groen, ontmoeten, lopen en fietsen. Dat betekent wel dat er in de wijken daar omheen parkeervergunningen en betaald parkeren moet worden ingevoerd om te voorkomen dat het hier nog drukker wordt. 

Deze ambities zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 en ook in de Omgevingsvisie Amersfoort 2030 – 2040. In een van de volgende LES-cafés willen we verder praten over de onderwerpen groen, openbare ruimte en verkeer.

Onderwerpen voor volgende LES-cafés

Aan het einde van het LES-café is bezoekers gevraagd welke onderwerpen zij graag een volgende keer terug zouden zien. Dat leverde een heleboel onderwerpen op, in een aantal thema’s, zoals:

  • Wonen: betaalbaarheid, doorstroming, hoogte van de gebouwen, type woningen (naast appartementen ook grondgebonden woningen), doelgroepen, leefbaarheid nieuwe en bestaande woningen.
  • Verkeer/parkeren: verkeersstromen, parkeerdruk, openbaar vervoer, route voor vrachtverkeer, oversteekbaarheid Amsterdamseweg, geluidsoverlast en veilige fiets- en wandelpaden
  • Groen: vergroening van de wijk, luchtkwaliteit, tegengaan hittestress, aaneengesloten groen om te wandelen/recreëren
  • Overig: voorzieningen, omgevingsvisie als groter geheel, opknappen van en aandacht voor de oude infrastructuur in het Soesterkwartier, toegankelijkheid voor scheepvaart

Voor een volgend LES-café denken we aan het onderwerp Wonen en werken. Daarna zien we ook groen, openbare ruimte en verkeer als goed onderwerp om verder met elkaar te bespreken. Zodra een datum en onderwerp bepaald zijn, sturen we een nieuwsbrief met een uitnodiging.

Gevolgen voor leefomgeving

Bij alle ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor wil de gemeente zorgvuldig omgaan met de kwaliteit van de leefomgeving. Om het effect van de plannen op de leefomgeving in beeld te brengen laat de gemeente een omgevingsimpactanalyse maken.

Het gaat in deze analyse bijvoorbeeld om het effect van de voorgenomen ontwikkelingen  op milieuaspecten als luchtkwaliteit, fijnstof en geluid. Maar ook op aspecten als bereikbaarheid, veiligheid en groen.

Deze analyse geeft een globaal beeld van de effecten, vormt de basis voor een aantal te nemen besluiten en geeft richting aan die aspecten waarvoor verdiepend onderzoek nodig is. 

Op basis van de input is het definitieve rapport van de omgevingsimpactanalyse opgesteld, is er een reactienota gemaakt en heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met programmamanager Gerry Zwier:
langseemenspoor@amersfoort.nl

Nieuwsbrief

Automatisch nieuws over Langs Eem en Spoor ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Afmelden kan op ieder moment.

Aanmelden