Langs Eem en Spoor

Algemeen

De 5 gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen, maken een grote verandering door. Hier ontstaat een nieuw stadsgebied met duizenden woningen en ruimte voor werken, groen en cultuur.

Kaart Langs Eem en Spoor en Soesterkwartier

Langs Eem en Spoor bestaat uit de deelgebieden Kop van Isselt, De Nieuwe Stad, Eemplein, Trapezium en Wagenwerkplaats. Deze gebieden liggen rondom het Soesterkwartier en de verbinding met het Soesterkwartier is dan ook een belangrijk punt bij de ontwikkeling van het gebied.

Digitale kaart van het gebied Langs Eem en Spoor met daarop in oranje aangegeven de Kop van Isselt, in het zwart De Nieuwe Stad,  in het geel het Eemplein, in het blauw Trapezium, in het rood de Wagenwerkplaats en in het groen het Soesterkwartier

Over Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelt de gemeente Langs Eem en Spoor: 5 gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad veranderen samen in een duurzaam divers geheel. Een stadsgebied met volop ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal.

Langs Eem en Spoor cafés en andere gesprekken

De plannen voor Langs Eem en Spoor worden per gebied uitgewerkt. Het gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden is dan ook vooral per gebied. Ieder gebied volgt bij de ontwikkeling de onderstaande stappen uit de participatiegids:

  1. kaders
  2. uitwerking in een plan 
  3. aanpassen bestemmingsplan en ontwerpen van gebouwen en buitenruimte

Naast de gesprekken per deelgebied of project, organiseert de gemeente Langs Eem en Spoor cafés. Dit zijn bijeenkomsten over thema’s die in alle deelgebieden een rol spelen. Denk aan groen en hittestress, voorzieningen voor boodschappen, onderwijs en sport, wie straks de nieuwe bewoners zijn en verkeer/parkeren. 

19 juni: 4e Langs Eem en Spoorcafé

Op woensdag 19 juni 2024 gaat het 4e Langs Eem en Spoor café over mobiliteit en groen in de openbare ruimte

De vorige Langs Eem en Spoor cafés gingen over wonen en werken en de voorzieningen (bijvoorbeeld winkels, scholen, huisartsen en mogelijkheden voor sport en ontmoeting).

Communicatie kalender

Juni

Uitvoeringsnetwerk Soesterkwartier

6 juni

Nieuwsbrief Langs Eem en Spoor / Soesterkwartier

Rond 10 juni

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Wagenwerkplaats West en Midden in college B&W

11 juni

Uitwerkingsvoorstel / Stedenbouwkundig plan Wagenwerkplaats Oost in raadscommissie omgeving

11 juni

Langs Eem en Spoorcafé over mobiliteit en groen in de openbare ruimte

19 juni

Informatieavond over Noordewierweg door KWS en gemeente Amersfoort

19 en 20 juni

Inloopbijeenkomst over lange termijnmaatregelen voor de rotonde De Nieuwe Poort

27 juni

Juli

Vaststelling bestemmingsplan Wagenwerkplaats West en Midden door de raad; start bezwaarperiode van 6 weken

2 juli

Vaststelling uitwerkingsvoorstel Wagenwerkplaats Oost in de raad

2 juli

Uitvoeringsnetwerk Soesterkwartier

4 juli

Vaststelling bestemmingsplan De Nieuwe Stad in college B&W

9 juli

Participatiebijeenkomst Ontwikkelinitiatief Amsterdamseweg 122

8

Nieuwsbrief Langs Eem en Spoor

Half juli

Informatiebijeenkomst aanpak wateroverlast Palmstraat-Hulststraat

2e helft juli / 1ste helft augustus

Definitieve aanpassingen rotonde De Nieuwe Poort (vervanging tijdelijke betonblokken)

Zomer 2024

Omgevingsimpactanalyse

Bij alle ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor wil de gemeente zorgvuldig omgaan met de kwaliteit van de leefomgeving. Om het effect van de plannen op de leefomgeving in beeld te brengen heeft de gemeente een omgevingsimpactanalyse laten maken. Er is gekeken naar gezondheid, natuur, klimaat, bereikbaarheid, maatschappelijke voorzieningen en groen. Uit de analyse blijkt dat de ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor voor al deze aspecten in de omgeving een positieve of neutrale of niet-significante negatieve impact hebben. 

Bij de uitwerking van de plannen voor de projecten in Langs Eem en Spoor is wel aandacht nodig voor het woon- en leefklimaat in en rond nieuwe woningen ín Langs Eem en Spoor. Aan de randen van de gebieden is er namelijk sprake van hoge geluidsbelastingen. Met goede maatregelen en een slim stedenbouwkundig ontwerp kan ook in deze gebieden een goed woon- en leefklimaat ontstaan. In deze raadsinformatiebrief staat meer informatie over de omgevingsimpactanalyse. 

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met programmamanager Gerry Zwier:
langseemenspoor@amersfoort.nl

Nieuwsbrief

Automatisch nieuws over Langs Eem en Spoor ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Afmelden kan op ieder moment.

Aanmelden