Langs Eem en Spoor

Algemeen

De 5 gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen, maken een grote verandering door. Hier ontstaat een nieuw stadsgebied met duizenden woningen en ruimte voor werken, groen en cultuur.

Kaart Langs Eem en Spoor en Soesterkwartier

Langs Eem en Spoor bestaat uit de deelgebieden Kop van Isselt, De Nieuwe Stad, Eemplein, Trapezium en Wagenwerkplaats. Deze gebieden liggen rondom het Soesterkwartier en de verbinding met het Soesterkwartier is dan ook een belangrijk punt bij de ontwikkeling van het gebied.

Digitale kaart van het gebied Langs Eem en Spoor

Video

Langs Eem en spoor

Over Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelt de gemeente tot 2030 Langs Eem en Spoor: 5 gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad veranderen samen in een duurzaam divers geheel. Een stadsgebied met volop ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal.

LES-cafés en andere gesprekken

De plannen voor Langs Eem en Spoor worden per gebied uitgewerkt. Het gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden vindt dan ook vooral per gebied plaats. Ieder gebied volgt bij de ontwikkeling de onderstaande stappen uit de participatiegids:

  1. kaders
  2. uitwerking in een plan en
  3. aanpassen bestemmingsplan en ontwerpen van gebouwen en buitenruimte.

Naast deze gesprekken per deelgebied of project, organiseert de gemeente LES-cafés. LES-cafés zijn bijeenkomsten over thema’s die in alle deelgebieden een rol spelen, zoals groen en hittestress, voorzieningen voor boodschappen, onderwijs en sport, wie zijn straks de nieuwe bewoners van LES en verkeer/parkeren. 
Op 5 juli 2023 vindt het eerste LES-café plaats. Lees meer over het programma op de webpagina LES-café 5 juli 2023.

Gevolgen voor leefomgeving

Bij alle ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor wil de gemeente zorgvuldig omgaan met de kwaliteit van de leefomgeving. Om het effect van de plannen op de leefomgeving in beeld te brengen laat de gemeente een omgevingsimpactanalyse maken.

Het gaat in deze analyse bijvoorbeeld om het effect van de voorgenomen ontwikkelingen  op milieuaspecten als luchtkwaliteit, fijnstof en geluid. Maar ook op aspecten als bereikbaarheid, veiligheid en groen.

Deze analyse geeft een globaal beeld van de effecten, vormt de basis voor een aantal te nemen besluiten en geeft richting aan die aspecten waarvoor verdiepend onderzoek nodig is. 

In november 2022, februari en april 2023 zijn er bijeenkomsten geweest over de omgevingsimpactanalyse. De gemeente verwacht voor de zomer de resultaten te kunnen delen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met programmamanager Gerry Zwier:
langseemenspoor@amersfoort.nl