Kamers verhuren

Algemeen

Wil je kamers gaan verhuren? Dan is soms een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast ben je verplicht een melding brandveiligheid te doen bij de gemeente als je 5 of meer kamers verhuurt. Ook zorg je voor een goed onderhoud en behoud van de uitstraling van het pand en bijbehorende tuin. In de binnenstad is kamerverhuur in woningen altijd toegestaan.

Verhuur 1 of 2 kamers (hospita)

Als hospita verhuur je niet meer dan 2 kamers in het pand waar je zelf ook woont. Je hebt dan geen vergunning nodig.

Meerdere kamers verhuren

Of je een vergunning nodig hebt voor het verhuren van meerdere kamers, is per geval verschillend. Of dat in jouw situatie het geval is, kan het Vergunningenloket je vertellen. Er gelden bijvoorbeeld in verschillende delen van de stad verschillende regels over spreiding van verhuurpanden. Onder het kopje Zones en spreiding kamerverhuur lees je hier meer over.

Brandveiligheid melden

Verhuur je 5 kamers of meer, dan moet je een melding brandveiligheid doen. Geef bij je melding aan welke voorzieningen je hebt om de woning brandveilig te maken. De voorzieningen teken je op een plattegrond in. Voeg de plattegrond toe tijdens je aanvraag.

Een melding Brandveilig gebruik doe je online via het Omgevingsloket online.
Online indienen gaat het snelst.

Naar Omgevingsloket online

Omgevingsvergunning

Als je een zelfstandige woonruimte wilt gebruiken voor kamerverhuur, dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Ook moet de woning aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.

De kosten van een Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan liggen aan het soort afwijking.

Parkeren

Zet je (ruimtes in) je woning om naar kamers om te verhuren? Dan kan het aantal parkeerplaatsen dat bij je woning of in je buurt nodig is mogelijk toenemen. Dit berekenen we met de vastgestelde parkeernormen. Kun je het parkeren niet op eigen terrein oplossen, dan gelden er regels of dat op de openbare weg wel kan. Op de pagina Parkeernormen lees je daar meer over.

Zones en spreiding kamerverhuur

Om overlast te voorkomen, is in de beleidsregel kamerverhuur vastgelegd wat qua kamerverhuur mag in een gebied. Op de website Amersfoort in Beeld staat een kaart waarop de zones zijn aangegeven.

In de zone binnenstad is kamerverhuur vanuit het bestemmingsplan toegestaan. Zone 1 is het gebied rondom de binnenstad. Dit zijn buurten en straten waar kamerverhuur al aanwezig is en vaak goed past in de dynamiek van die buurt. Hier geldt dat er minimaal 3 gewone panden tussen 2 kamerverhuurpanden moeten zitten.

Zone 2 is de rest van Amersfoort en is meer gericht op eengezinswoningen. Hier moeten minimaal 5 gewone panden tussen 2 kamerverhuurpanden zitten.