De Nieuwe Stad

Algemeen

De komende jaren gaat De Nieuwe Stad aan de Eemhaven veranderen in een nog levendiger gebied waar mensen wonen en werken. In het gebied komen zo’n 850 woningen en circa 10.000 vierkante meter kantoorruimte. Er komt ruimte voor bedrijven, culturele en maatschappelijke voorzieningen, horeca en een groene en autoluwe buitenruimte met aandacht voor duurzaamheid en klimaatveranderingen. Hierdoor ontstaat een levendig en aantrekkelijk gebied.

Reageer op het ontwerpbestemmingsplan

Om de ontwikkeling van De Nieuwe Stad mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit plan geeft aan hoe de grond op een bepaalde locatie gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. 

Bekijk een beknopte samenvatting van het ontwerpbestemmingsplan.

Reageer op het ontwerpbestemmingsplan

Van 21 december tot en met 31 januari 2024 kun je reageren op het ontwerpbestemmingsplan en de documenten die daarbij horen, met een zogenoemde zienswijze. Alle documenten liggen dan ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. 

Digitaal bekijken is ook mogelijk via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00171-0202). Hier staat ook op welke manieren je kunt reageren; schriftelijk, digitaal of mondeling). 

Zienswijzen

De zienswijzen worden beoordeeld en kunnen leiden tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende documenten. In een zienswijzennota geeft de gemeente aan hoe met de zienswijzen is omgegaan. De zienswijzennota wordt samen met het bestemmingsplan en bijbehorende documenten voorgelegd aan de raad die het besluit neemt. 

Als je het niet eens bent met dat besluit, dan kun je daartegen een beroepschrift indienen. Je doet dit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is het 2de formele moment waarop je je bezwaren kenbaar kunt maken. In het geval er beroep is ingediend, volgt er een zitting bij de Raad van State. Na de zitting doet de Raad van State uitspraak over het beroep.

Inloopbijeenkomst 24 januari 2024

Heb je vragen over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende documenten? Kom dan op woensdag 24 januari 2024 naar de inloopbijeenkomst. Dan zijn gemeente en ontwikkelaars van De Nieuwe Stad aanwezig om vragen te beantwoorden. Je bent welkom tussen 19.00-21.00 uur, locatie ‘Het Platform’, Oliemolenhof 18A. 

Participatie

Voor de ontwikkeling van De Nieuwe Stad werken we volgens de stappen van de Participatiegids Ruimtelijke Ontwikkelingen. Tijdens elke stap hebben belanghebbenden de mogelijkheid (gehad) om formeel te reageren. Hieronder een overzicht van stappen. 

Ontwikkelgebieden

De Nieuwe Stad is ingedeeld in een aantal ontwikkelgebieden (kamers). Met een bestemmingsplan wordt het straks juridisch mogelijk om in het hele gebied te bouwen. Deze procedure duurt zo’n 1 tot 1,5 jaar. De ontwikkelgebieden, Kamer 2 Markthal Lokaal en Kamer 10 Het Hoekhuis, doorlopen voor hun omgevingsvergunning een verkorte procedure (projectbesluit). Zij moeten hiervoor een bouwplan aanleveren en een omgevingsvergunning aanvragen. 

De participatie voor deze bouwplannen is inmiddels afgerond. Voor de vergunningaanvraag is inspraak mogelijk. De rest van de kamers zullen op basis van het bestemmingsplan hun omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat om Kamer 3 ontwikkelgebied Kleine Koppel waar voorheen studentenboxen stonden, Kamer 4, Zandfoort aan de Eem en Kamer 8, Het Parkeerhuis. 

Plattegrond met daarop aangegeven de ontwikkelgebieden van De Nieuwe Stad
Kaart met de ontwikkelgebieden (kamers) De Nieuwe Stad

Achtergrond bij ontwikkeling

Meer weten over de historie en de toekomstige ontwikkeling van De Nieuwe Stad? Kijk dan op de projectwebsite De Nieuwe Stad groeit van ontwikkelaar Schipper Bosch.

Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelen we tot 2030 Langs Eem en Spoor. De Nieuwe Stad is 1 van de 5 gebieden. Gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad. De andere zijn:

De Nieuwe Stad is een stadsgebied met ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal. 

Contact

Vragen? Neem contact op met Waldo Ramsoender (projectleider) of
Elize Rohof (projectassistent). Stuur daarvoor een e-mail naar denieuwestad@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden