De Nieuwe Stad

Algemeen

De Nieuwe Stad aan De Eemhaven is een levendig gebied waar gebruikers, functies en gebouwen elkaar versterken. Ontwikkelaar Schipper Bosch en Gemeente Amersfoort werken aan de toekomst van De Nieuwe Stad. Daarbij worden onder andere woningen toegevoegd en bestaande en krijgen nieuwe gebruikers van het gebied de ruimte.

Uitwerkingsvoorstel vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2022 het Uitwerkingsvoorstel De Nieuwe Stad vastgesteld. Dit betekent dat de raad akkoord is met het Stedenbouwkundige Plan en de uitwerking van de kaders. Dus wat de gewenste inrichting van De Nieuwe Stad is voor bijvoorbeeld woningen, kantoren, groen en parkeren. Wel heeft de raad aangegeven dat voor de woningen van Kamer 3 (ontwikkelgebied aan de Kleine Koppel waar eerder de studentenboxen stonden) vooralsnog wordt vastgehouden aan de eis van 100% middeldure huurwoningen (huurbedrag tussen de € 720,- en € 999,-).

De Nieuwe Stad is onderdeel van een groter gebied, Langs Eem en Spoor, waar de komende jaren woningen worden gebouwd. Naar verwachting zal de raad op 15 november 2022 verder praten over de bovenwijkse voorzieningen (zoals scholen, sportverenigingen en winkels) en de verbinding tussen de ontwikkelgebieden van Langs Eem en Spoor (waaronder ook De Nieuwe Stad) en het Soesterkwartier.

Hoe nu verder?

Nu het uitwerkingsvoorstel is vastgesteld, gaan we verder met het uitwerken van een aantal bouwplannen en het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Het omgevingsplan maakt het juridisch mogelijk om in het hele gebied te bouwen. Deze procedure duurt zo’n 1 tot 1,5 jaar. Een aantal ontwikkelgebieden in De Nieuwe Stad doorlopen een verkorte procedure (projectbesluit). Zij moeten hiervoor een bouwplan aanleveren en een vergunning aanvragen.

Ontwikkelgebieden

  • Kamer 10: dit is de parkeerplaats naast FLUOR aan de Amsterdamseweg. Om snel woningen te kunnen bouwen maakt de ontwikkelaar een bouwplan.
  • Kamer 2: Markthal Lokaal krijgt meer ruimte en gaat zich definitief vestigen op Kamer 2. Hiervoor wordt een bouwplan gemaakt.
  • Kamer 8: het Parkeerhuis. Ook hiervoor wordt een bouwplan gemaakt.
  • Kamer 3: ontwikkelgebied aan de Kleine Koppel waar voorheen de studentenboxen stonden. Ontwikkelaar heeft de mogelijkheid om een bouwplan op te stellen. Maken zij hier geen gebruik van dan gaat het gebied mee in het omgevingsplan.
  • Kamer 4: Zandfoort aan de Eem. Ontwikkelaar heeft de mogelijkheid om een bouwplan op te stellen. Maken zij hier geen gebruik van dan gaat het gebied mee in het omgevingsplan.

Voor een projectbesluitprocedure geldt dat belanghebbenden worden betrokken in de participatie. Zij ontvangen tegen die tijd een uitnodiging.

Afbeelding met de ontwikkelgebieden De Nieuwe Stad
Kaart met de ontwikkelgebieden De Nieuwe Stad

Participatie

Op 19 februari 2022 deden ruim 200 omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden mee aan een rondwandeling door het gebied. Zij kregen meer te horen over de plannen. De reacties die we hebben ontvangen, zijn gebundeld in een participatieverslag. In dit verslag (online pdf – 34 pagina’s) staan ook de vragen en antwoorden.

Op 5 juli heeft het college van b en w ingestemd met het Uitwerkingsvoorstel De Nieuwe Stad. Na de zomer is het raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het Uitwerkingsvoorstel De Nieuwe Stad op 4 oktober 2022 vastgesteld.

Achtergrond bij het project

Meer weten over de historie en de toekomstige ontwikkeling van De Nieuwe Stad? Kijk dan op de projectwebsite van ontwikkelaar Schipper Bosch: www.denieuwestadgroeit.nl.

Langs Eem en Spoor

Steeds meer mensen willen wonen, werken en leven in Amersfoort. Daarom ontwikkelt de gemeente tot 2030 Langs Eem en Spoor. 5 gebieden met een rijk verleden rondom de binnenstad veranderen samen in een duurzaam divers geheel. Een stadsgebied met ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes en cultuur. Een plek die mensen uitnodigt om doorheen te slenteren, elkaar te ontmoeten en te ontspannen op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij station Amersfoort Centraal. 

Contact

Vragen? Neem contact op met Waldo Ramsoender (projectleider) of
Elize Rohof (projectassistent). Stuur daarvoor een e-mail naar denieuwestad@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden