Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer informatie

Subsidieregeling Groene Daken

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage ofwoning vergroenen, kunnen hiervoor vanaf 1 maart 2021 een subsidie krijgen. Met de subsidieregeling wil gemeente Amersfoort huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit draagt bij aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Meer informatie

Subsidie Sport en Bewegen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen dragen daaraan bij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie doen. Meer informatie

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van vier jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseert het college hierover. Meer informatie

Subsidie voor Voorschoolse educatie

Kinderopvangorganisaties konden tot en met 1 december 2020 subsidie aanvragen voor voorschoolse educatie (VVE) in 2021 én 2022 aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Voorschoolse educatie draagt er aan bij dat jonge kinderen zoveel mogelijk met gelijke kansen beginnen aan de basisschool. Meer informatie