Subsidies

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is een regeling van gemeente Amersfoort om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van de werkgevers. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer informatie

Incidentele subsidies cultureel klimaat en media

Subsidie voor podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie. Meer informatie

Subsidie Projecten #InDeBuurt

Deze subsidie is beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit. Meer informatie

Buurtbudget aanvraag bij wijkstichting of vereniging

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en -verenigingen. Bezoek de website van uw wijkstichting of vereniging voor informatie over buurtbudget in uw wijk. De webadressen staan onderaan deze pagina. Meer informatie