Subsidies

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is een regeling van gemeente Amersfoort om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van de werkgevers. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer informatie

Subsidie voor Voorschoolse educatie 2018

Er is subsidie beschikbaar voor voorschoolse educatie (VVE) aan peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die het risico lopen dat ze niet goed kunnen meekomen op de basisschool. Hiermee worden ontwikkelingsachterstanden voorkomen of aangepakt. Kindcentra kunnen subsidie aanvragen. De deadline van het aanvraagtermijn is verlengd naar 15 november 2017. Meer informatie

Subsidie Projecten #InDeBuurt

Deze subsidie is beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit. Meer informatie

Vindsubsidies in Amersfoort

Omdat wij winnaar zijn van een prijsvraag kunt u tot half augustus 2018 gratis gebruik maken van het subsidieloket Vindsubsidies in Amersfoort. Bekijk daar de mogelijkheden voor (extra) financiering. Meer informatie