Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling is weer open. Met deze subsidie worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO2-uitstoot of het afval in de stad verminderen. Meer informatie

Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning willen vergroenen, konden hiervoor vanaf 1 maart 2021 8:00 uur subsidie aanvragen. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Meer informatie

Subsidie Sport en Bewegen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen dragen daaraan bij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie doen. Meer informatie

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van vier jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseert het college hierover. Meer informatie

Subsidie voor Voorschoolse educatie

Kinderopvangorganisaties konden tot en met 1 december 2020 subsidie aanvragen voor voorschoolse educatie (VVE) in 2021 én 2022 aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Voorschoolse educatie draagt er aan bij dat jonge kinderen zoveel mogelijk met gelijke kansen beginnen aan de basisschool. Meer informatie