Subsidies

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is een regeling van gemeente Amersfoort om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van de werkgevers. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer informatie

Subsidieregeling Uitvoeringsprogamma Jeugd en Onderwijs 2017-2020

Samen met partners in de stad heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs opgesteld. Dit programma heeft tot doel om Amersfoort continue te ontwikkelen als stad waar het goed opgroeien is en waar doorlopend kansen en perspectieven worden geboden. Vanuit dit programma is subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van onze jeugd (0 tot 23 jaar) in Amersfoort. Vraag nu tot en met 15 oktober 2017 subsidie aan voor voorschoolse educatie (VVE). Meer informatie

Subsidie Projecten #InDeBuurt

Deze subsidie is beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit. Meer informatie

Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2018

Deze subsidie is beschikbaar voor organisaties die onderwijs aanbieden aan volwassenen. De subsidie is voor taal- en rekenonderwijs aan volwassenen die niet of slecht kunnen lezen en schrijven en voor vrijwillige inburgeraars om taal, rekenen en digitale vaardigheden te leren. Meer informatie