Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer Amersfoort 2018

Een subsidieregeling om de overstap naar schoner en gezonder vervoer voor zakelijk gebruik te stimuleren. Voor iedere ingeleverde benzinescooter komt een elektrische scooter of elektrische fiets terug. Meer informatie

Projectsubsidies kunst en cultuur

Met de regeling Projectsubsidies kunst en cultuur 2018 wordt het makkelijker om voor kunst- en cultuurprojecten een subsidie bij de gemeente aan te vragen. Focus ligt in 2018 op jongeren, diversiteit en innovatie. Aanvragen tot 10.000,- kunnen het hele jaar ingediend totdat het subsidieplafond van 75.000,- bereikt is. Op is op. Aanvragen vanaf € 10.000 moeten uiterlijk 15 juni 2018 ingediend zijn. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is een regeling van gemeente Amersfoort om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van de werkgevers. Meer informatie

Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Een subsidieregeling voor projecten en activiteiten die bijdragen aan vernieuwingen in het sociale domein. Het toekomstfonds dient als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort. Meer informatie

Buurtbudget

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en -verenigingen. Bezoek de website van uw wijkstichting of vereniging voor informatie over buurtbudget in uw wijk. De webadressen staan onderaan deze pagina. Meer informatie