Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Inruilsubsidie vervuilende brommers 

Wist u dat Amersfoort ruim 10.000 benzinebrommers en snorfietsen heeft? Om eigenaren te stimuleren over te stappen naar schoon vervoer is er vanuit de gemeente een subsidieregeling. Inwoners en bedrijven die in het bezit zijn van een benzinebrommer en/of snorfiets kunnen € 400,- euro subsidie krijgen als zij deze laten slopen en overstappen op schoon vervoer of deelvervoer gaan gebruiken. Bekijk hieronder de voorwaarden en hoe u de subsidie kunt aanvragen. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO2-uitstoot of het afval in de stad verminderen. Aanvragen voor 2021 konden tot 1 mei worden ingediend. Meer informatie

Meerjarige subsidieregeling Marathon Amersfoort 2022 – 2025

De gemeente Amersfoort wil graag zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen en houden. Met de meerjarige subsidie voor de marathon wil de gemeente een jaarlijks evenement mogelijk maken dat voor iedereen toegankelijk is. Als deelnemer en als toeschouwer. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Het doel van deze subsidieregeling is het aanjagen van culturele en kunstprojecten van professionals in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Meer informatie

Coronasteunmaatregelen cultuursector

Op deze pagina vindt u alle informatie over de gemeentelijke regelingen. Ook hebben wij landelijke en lokale fondsen op een rij gezet waar culturele ondernemers in deze coronatijd subsidie kunnen aanvragen. Meer informatie

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van vier jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseert het college hierover. Meer informatie

Subsidieregeling ondersteuning controle CTB voor sportverenigingen

De gemeente stelt een subsidieregeling open waarin sportverenigingen om een eenmalige bijdrage kunnen vragen om de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. Meer informatie

Subsidie Sport en Bewegen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen dragen daaraan bij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie doen. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Op deze pagina kunnen bedrijven en (private) onderwijsinstellingen een subsidieregeling aanvragen. Met die regeling laten we het onderwijs in de regio Amersfoort beter aansluiten op de vraag van werkgevers. Meer informatie