Subsidies

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is een regeling van gemeente Amersfoort om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van de werkgevers. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer informatie

Subsidie Sport en Bewegen

Een meerjaarlijkse subsidieregeling Sport en Bewegen voor het aanvragen van subsidie voor kleine en grote sportevenementen en investeringen in sportvoorzieningen. Bewoners die een sportieve activiteit willen organiseren kunnen hiervoor samen met een sportvereniging subsidie aanvragen. Meer informatie

Subsidie Projecten #InDeBuurt

Deze subsidie is beschikbaar voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit. Meer informatie

Vindsubsidies in Amersfoort

Omdat wij winnaar zijn van een prijsvraag kunt u tot half augustus 2018 gratis gebruik maken van het subsidieloket Vindsubsidies in Amersfoort. Bekijk daar de mogelijkheden voor (extra) financiering. Meer informatie