Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Inruilen vervuilende brommers 

Amersfoort werkt samen met inwoners en ondernemers aan een schone lucht. Een van de aandachtspunten zijn de ruim 10.000 benzinebrommers in onze stad. Om eigenaren te stimuleren over te stappen naar schoon vervoer, komt er per 8 september 2021 een subsidieregeling. Inwoners met een benzinebrommer kunnen €400 subsidie krijgen als zij hun benzinebrommer laten slopen en overstappen op een schoon voertuig of deelvervoer gaan gebruiken. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO2-uitstoot of het afval in de stad verminderen. Aanvragen voor 2021 konden tot 1 mei worden ingediend. Meer informatie

Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning willen vergroenen, konden hiervoor vanaf 1 maart 2021 8:00 uur subsidie aanvragen. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Het doel van deze subsidieregeling is het aanjagen van culturele en kunstprojecten van professionals in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten versterken, verbreden of vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Meer informatie

Coronasteunmaatregelen cultuursector

Op deze pagina vindt u alle informatie over de gemeentelijke regelingen. Ook hebben wij landelijke en lokale fondsen op een rij gezet waar culturele ondernemers in deze coronatijd subsidie kunnen aanvragen. Meer informatie

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van vier jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseert het college hierover. Meer informatie

Subsidie voor Voorschoolse educatie

Kinderopvangorganisaties konden tot en met 1 december 2020 subsidie aanvragen voor voorschoolse educatie (VVE) in 2021 én 2022 aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Voorschoolse educatie draagt er aan bij dat jonge kinderen zoveel mogelijk met gelijke kansen beginnen aan de basisschool. Meer informatie

Subsidie Sport en Bewegen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen dragen daaraan bij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie doen. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Op deze pagina kunnen bedrijven en (private) onderwijsinstellingen een subsidieregeling aanvragen. Met die regeling laten we het onderwijs in de regio Amersfoort beter aansluiten op de vraag van werkgevers. Meer informatie