Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Verantwoorden subsidie

Wanneer u subsidie ontvangt van de gemeente Amersfoort, moet u na afloop van de activiteiten een verantwoording indienen. Meer informatie

Begrotingssubsidie

Op deze pagina kun je een begrotingssubsidie aanvragen. Meer informatie

Incidentele subsidie

Vraag op deze pagina een incidentele subsidie aan. Lees voordat je dat doet wel eerst goed de voorwaarden. Meer informatie

Inruilsubsidie vervuilende brommers 

Amersfoort heeft ruim 10.000 benzinebrommers en snorfietsen. Om eigenaren te stimuleren over te stappen naar schoon vervoer, is er vanuit de gemeente een subsidieregeling. Inwoners en bedrijven met een benzinebrommer en/of snorfiets kunnen € 400,- subsidie krijgen als zij deze laten slopen en overstappen op schoon vervoer of deelvervoer gaan gebruiken. Er is voldoende subsidiebudget beschikbaar. Bekijk hieronder de voorwaarden en lees hoe je de subsidie kunt aanvragen. Meer informatie

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van een diversiteit aan culturele- en kunstprojecten van professionals. De projecten moeten bijdragen aan de intrinsieke waarde van cultuur voor de gemeente Amersfoort, haar inwoners en de Amersfoortse culturele sector. Meer informatie

Coronasteunmaatregelen cultuursector

Op deze pagina vindt u alle informatie over de gemeentelijke regelingen. Ook hebben wij landelijke en lokale fondsen op een rij gezet waar culturele ondernemers in deze coronatijd subsidie kunnen aanvragen. Meer informatie

Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van 4 jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseert het college hierover. Meer informatie

Subsidie Sport en Bewegen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen helpen daarbij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Op deze pagina kunnen bedrijven en (private) onderwijsinstellingen een subsidie aanvragen. Met deze subsidieregeling laten we het onderwijs in de regio Amersfoort beter aansluiten op de vraag van werkgevers. Meer informatie