Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Meer informatie

Projectsubsidies journalistiek

Deze subsidie stimuleert journalistieke producties die gericht zijn op Amersfoort en relevant zijn voor Amersfoorters. De subsidie ondersteunt projecten die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep. Meer informatie

Subsidieregeling Groene Daken

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of garage willen vergroenen kunnen hiervoor vanaf 2021 een subsidie krijgen. De regeling wordt in de 2de helft van januari 2021 bekendgemaakt. De subsidieregeling is bedoeld om particuliere huiseigenaren te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen en zo bij te dragen aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. Meer informatie

Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Op initiatief van de Amersfoortse gemeenteraad is in 2018 het toekomstfonds innovaties zorg en welzijn in het leven geroepen. Projecten die innovatie in het sociale domein stimuleren, konden een subsidie uit dit fonds aanvragen. Het fonds is voorlopig stopgezet en wordt geëvalueerd. Meer informatie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en subsidies

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en datalekken tegen te gaan. Het is belangrijk dat u hiermee rekening houdt, ook bij het indienen van subsidieaanvragen en verantwoordingen over subsidies bij de gemeente Amersfoort. Meer informatie