Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en subsidies

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en datalekken tegen te gaan. Het is belangrijk dat u hiermee rekening houdt, ook bij het indienen van subsidieaanvragen en verantwoordingen over subsidies bij de gemeente Amersfoort. Meer informatie

Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Op initiatief van de Amersfoortse gemeenteraad is in 2018 het toekomstfonds innovaties zorg en welzijn in het leven geroepen. Projecten die innovatie in het sociale domein stimuleren, konden een subsidie uit dit fonds aanvragen. Het fonds is voorlopig stopgezet en wordt geëvalueerd. Meer informatie

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Een subsidieregeling om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van werkgevers. Meer informatie

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Meer informatie

Projectsubsidies amateurkunst

Deze subsidieregeling is bedoeld om culturele en kunstprojecten van amateurs in Amersfoort en voor Amersfoorters aan te jagen. De projecten versterken, verbreden en vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort. Ook vergroten ze de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunstveld in de stad. Meer informatie