Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2024

Algemeen

Deze Subsidieregeling heeft als doel het versterken van de basisvaardigheden van volwassenen. De subsidie was beschikbaar voor organisaties die educatie op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden bieden.

Aanbieders van formele en non-formele volwasseneneducatie konden in 2023 subsidieaanvragen doen voor 2024. Inmiddels is het niet meer mogelijk aanvragen te doen. Formele educatie leidt tot een certificaat of diploma. Non-formele educatie leidt niet tot een certificaat of diploma, maar verbetert wel de basisvaardigheden. Denk aan de inzet van taalmaatjes of een taalcafé.

Voor wie

Volwasseneneducatie is voor alle volwassen inwoners van onze regio die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Het kan gaan om taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. 
Organisaties kunnen een cursus of activiteit aanbieden voor deze mensen. Zij kunnen daarvoor een subsidie aanvragen bij de gemeente Amersfoort op basis van:

het Regionaal Programma Volwasseneneducatie regio Amersfoort 2024

Voorwaarden

In de Subsidieregeling staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Hierin zijn ook de criteria voor de beoordeling van een aanvraag opgenomen.

Aanvragen

Het is niet meer mogelijk om aanvragen te doen voor 2024. De aanvraagronde sloot na 8 september 2023. 

Afhandeling

Een commissie bepaalt of de aanvraag aan de eisen voldoet. Als er meer is aangevraagd dan er geld beschikbaar is (per gemeente) dan gaat de commissie de aanvragen ook op kwaliteit beoordelen. Daarvoor is een beoordelingsformulier opgenomen in de bijlage bij de subsidieregeling.

Op basis van hun advies neemt het college een besluit over de toekenning van de subsidie.

Contact

Vragen over de subsidieregeling? Neem contact op met Dursun Batman via telefoonnummer 14 033 of stuur een e-mail naar D.Batman@amersfoort.nl.

Inhoudelijke vragen? Neem contact op met de Regionaal projectleider/adviseur Volwasseneneducatie, Hanneke Dullemond, jg.dullemond@amersfoort.nl of bel via 14 033.