Verantwoorden subsidie

Algemeen

Wanneer je subsidie ontvangt van Gemeente Amersfoort, moet je na afloop van de activiteiten een verantwoording indienen.

Indienen

Dien je verantwoording/aanvraag voor subsidievaststelling van de subsidie(s) die je ontvangen hebt online in.

Invullen

Nodig bij verantwoording

Om de aanvraag tot subsidievaststelling te kunnen doen, heb je de volgende gegevens nodig:

  • Subsidienummer. Dit vind je bij het kopje 'onderwerp' in de subsidiebeschikking.
  • Zaaknummer. Dit staat bij het kopje 'ons kenmerk' in de subsidiebeschikking.
  • De verslagen die in de subsidiebeschikking genoemd zijn die nodig zijn om de subsidie vast te stellen. Denk hierbij ook aan de ondertekende aanbiedingsbrief (ondertekend door een bevoegd persoon) en de controleverklaring van de accountant als dat nodig is.