Buurtbudget

Algemeen

Iedere wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en -verenigingen.

Voor activiteiten in de wijk

Het budget is onder voorwaarden te gebruiken voor activiteiten voor de wijk. Van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uitstapje voor senioren of het opknappen van een speelplek.

Aanvragen

Aanvragen kan via de speciale stichting of vereniging die in jouw wijk verantwoordelijk is voor de verdeling van de buurtbudgetten. Deze beoordelen de aanvragen en kennen het uiteindelijke buurtbudget toe. Ook vertellen zij aan de wijk welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom.

Achteraf moeten de stichtingen of verenigingen verantwoording afleggen aan de gemeente Amersfoort over het geld dat is besteed. Ook moeten zij ieder jaar opnieuw de subsidie aanvragen.

De aanvraag kun je sturen naar de contactpersoon van de wijkvereniging. De regels voor aanvragen verschillen per wijk. Bekijk de regeling in het collegebesluit.

Wijkstichtingen en -verenigingen

Binnenstad

Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort:

Kattenbroek

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK):

Kruiskamp-Koppel

Buurtbudget Kruiskamp-Koppel:

Liendert-Rustenburg

Buurtbudget Liendert-Rustenburg:

Nieuwland

Wijk Beheer Team Nieuwland:

Schothorst

Buurtbudget Schothorst:

Soesterkwartier

Wijkwebsite Soesterkwartier:

Hoogland

Hooglands Dorpsteam:

Hooglanderveen

Belangenvereniging Hooglanderveen:

Randenbroek en Schuilenburg

Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg:

Vathorst

Stichting Vathorst Buurtbudget:

Vermeer, Berg- en Leusderkwartier en Bosgebied

Amersfoort Zuid:

Zielhorst

Wijk Zielhorst: