Begrotingssubsidie

Algemeen

Vraag online een begrotingssubsidie aan. Controleer eerst of je aanvraag niet binnen een subsidieregeling valt. Als dat zo is, vraag je de subsidie via die regeling aan.

Aanvragen

Een begrotingssubsidie vraag je online aan. De subsidieaanvraag moet bevoegd zijn ondertekend.

Aanvragen

Nodig bij je aanvraag

Om de aanvraag te kunnen doen, heb je het volgende nodig:

  • ondertekende aanbiedingsbrief (ondertekend door bevoegd persoon)
  • prestatievoorstel/activiteitenplan voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft
  • begroting voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Bij een aanvraag boven de € 125.000,- moet deze voorzien zijn van een risicoparagraaf.
  • de bijbehorende meerjarenbegroting met toelichting

Stuur daarnaast de volgende documenten mee als die nog niet in bezit zijn van de gemeente of als die gewijzigd zijn:

  • statuten of reglement
  • bestuurssamenstelling
  • uittreksel Kamer van Koophandel

Meer informatie

In de begrotingsrichtlijnenbrief staat een toelichting op bovenstaande stukken.