Subsidieregeling Sportkader Jeugd

Algemeen

Sportverenigingen met een aanbod voor de ontwikkeling van sportkader komen voor subsidie in aanmerking. Met sportkader bedoelen we trainers die training geven aan jeugdleden van sportverenigingen.

Over de subsidie

Het kan gaan om cursussen en opleidingen op sporttechnisch gebied, op pedagogisch en didactisch gebied. Ook het inhuren van een clubkadercoach en het laten organiseren van workshops door bijvoorbeeld NOC*NSF passen binnen de regeling. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden van de club per 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Voor wie

Sportverenigingen die statutair zijn gevestigd in Amersfoort en die lid zijn van een sportbond die bij NOC*NSF is aangesloten komen voor deze subsidie in aanmerking.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 april van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft ingediend zijn. SRO Amersfoort BV voert deze subsidieregeling in opdracht van de gemeente uit. De subsidie kan worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier op de website van SRO.

Wet- en regelgeving

De subsidieregeling Sportkader Jeugd vervangt de subsidieregeling Sporttechnisch Jeugdkader. Bekijk de Subsidieregeling Sportkader Jeugd op de website Overheid.nl.