Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de gemeente moeten voorafgaand ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. Een aantal steunmaatregelen is vrijgesteld van deze aanmeldingsplicht, op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De steunmaatregelen die zijn vrijgesteld, moeten voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld aan de eis dat de gemeente een kennisgeving aan de Europese Commissie stuurt met informatie over de steunmaatregel. En dat de gemeente de steunmaatregel op deze website publiceert. In de kennisgeving staat onder andere informatie over:

  • het soort steun
  • de maximale hoeveelheid steun 
  • waar de steunmaatregel online te vinden is

Publicaties steunmaatregelen

De steunmaatregelen die op grond van de Europese staatssteunregels bekendgemaakt moeten worden, publiceert Gemeente Amersfoort op deze pagina. Je kunt ze hieronder downloaden.