Subsidie Sport en Bewegen

Algemeen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen helpen daarbij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie.

Overzicht subsidies

Download de infographic voor een schematisch overzicht van de subsidies Sport en Bewegen. Voor elke activiteit of investering moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Subsidie activiteiten sport en bewegen

Organisatoren van activiteiten met een duidelijk begin en eind, die meer Amersfoorters laten sporten of bewegen, kunnen subsidie ontvangen. Het kan dan gaan om het starten van een laagdrempelig beweegaanbod, de organisatie van een sportevenement of het ontwikkelen van een nieuw sport- of beweegaanbod voor een sportclub. Maar denk ook aan het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen in de sport of het creëren van een sportief programma voor een openbare sportplek.

Meer informatie en aanvragen: Subsidie activiteiten sport en bewegen

Subsidie investeringen sport en bewegen

Sport- en beweegaanbieders zonder winstoogmerk kunnen subsidie ontvangen voor investeringen die zorgen dat meer mensen mee gaan doen aan sport- en beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld met toegankelijkere accommodaties of door een bestaande accommodatie zo aan te passen dat meer sporters er gebruik van maken. Maar denk ook aan duurzame sportmaterialen waarmee mensen veilig en volwaardig kunnen sporten.

Meer informatie en aanvragen: Subsidie investeringen sport en bewegen

Het Sport- en beweegakkoord van Amersfoort

Met het Amersfoorts Sport- en beweegakkoord willen we ervoor zorgen dat iedereen in Amersfoort met plezier kan sporten en bewegen. Meer inclusie, verduurzaming en toegankelijkheid in de sport. Ruim 100 lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en Gemeente Amersfoort delen die ambitie. 

Sport-en beweegakkoord in het kort

De belangrijkste thema's: 

Inclusief Sport & Bewegen

 • Laagdrempelig sport- en beweegaanbod in alle wijken
 • Samenwerking met sociaal domein en gezondheidszorg
 • Beweegarrangementen voor minima

Vitale Sportaanbieders

 • Bestuurskracht van verenigingen
 • Vrijwilligersbeleid met professionele ondersteuning
 • Pedagogisch sportklimaat
 • Flexibel sport- en beweegaanbod
 • Activiteiten vanuit Platform Sport en Bedrijven

Van jongs af aan vaardig in bewegen

 • Meting beweegvaardigheid en sportdeelname
 • Beweegprogramma’s voor kleuters en peuters (< 6 jaar)
 • Naschools sport- en beweegaanbod
 • Beweegvriendelijk maken van speelpleinen (verkenning)

Een link naar het hele Sport- en beweegakkoord vind je hieronder.

Aanvragen bijdrage Sport- en beweegakkoord

Sportaanbieders en andere organisaties die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen een aanjaagpremie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het Sport- en beweegakkoord

Via de rode button kom je bij het aanvraagformulier. Dat formulier geeft een indicatie van mogelijke onderdelen in jouw projectaanvraag, Het is niet nodig om elk thema volledig te verantwoorden. Verwerk de onderdelen die voor jouw project relevant zijn. 

Voeg bij de digitale aanvraag een projectbeschrijving als bijlage toe. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier Projectbeschrijving Sport- en beweegakkoord. NB: sla na het invullen het bestand op als PDF-bestand. Je kunt namelijk alleen PDF-bestanden toevoegen aan de aanvraag.

Aanvragen bijdrage Sport- en beweegakkoord

Aanvragen

Contact

Heb je nog vragen over het Sport- en beweegakkoord? Neem dan contact op met de SRO door een e-mail te sturen naar sportakkoord@sro.nl. Voor vragen over de andere subsidies neem je contact op met Dursun Batman van Gemeente Amersfoort door te bellen met 033 469 4613.