Subsidie Sport en Bewegen

Algemeen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen helpen daarbij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie.

Overzicht subsidies

Download de infographic voor een schematisch overzicht van de subsidies Sport en Bewegen. Voor elke activiteit of investering moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Subsidie activiteiten sport en bewegen

Organisatoren van activiteiten met een duidelijk begin en eind, die meer Amersfoorters laten sporten of bewegen, kunnen subsidie ontvangen. Het kan dan gaan om het starten van een laagdrempelig beweegaanbod, de organisatie van een sportevenement of het ontwikkelen van een nieuw sport- of beweegaanbod voor een sportclub. Maar denk ook aan het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen in de sport of het creëren van een sportief programma voor een openbare sportplek.

Meer informatie en aanvragen: Subsidie activiteiten sport en bewegen

Subsidie investeringen sport en bewegen

Sport- en beweegaanbieders zonder winstoogmerk kunnen subsidie ontvangen voor investeringen die zorgen dat meer mensen mee gaan doen aan sport- en beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld met toegankelijkere accommodaties of door een bestaande accommodatie zo aan te passen dat meer sporters er gebruik van maken. Maar denk ook aan duurzame sportmaterialen waarmee mensen veilig en volwaardig kunnen sporten.

Meer informatie en aanvragen: Subsidie investeringen sport en bewegen

Het Sport- en beweegakkoord van Amersfoort II

Met het Sport- en beweegakkoord II “Sport en bewegen versterkt Amersfoort’ zorgen we ervoor zorgen dat iedereen in Amersfoort met plezier kan sporten en bewegen. Meer inclusie, verduurzaming en toegankelijkheid in de sport. We stimuleren het nog breder inzetten van sport en bewegen. Zo biedt de openbare ruimte bij uitstek kansen om sport en bewegen wijkgericht en dicht bij huis te organiseren. Dit betekent dat we nadrukkelijk sportaanbieders, organisaties binnen het sociaal domein én inwoners vragen een aanvraag te doen.

Sport-en beweegakkoord in het kort

De belangrijkste thema's: 

Sport en bewegen als middel

Sport en bewegen dragen bij aan de positieve gezondheid. Iedereen moet de kans krijgen deze positieve effecten te ervaren. We leggen de focus op:

  • Inclusie en diversiteit.
  • Preventieve werking van bewegen.
  • Ruimte voor bewegen.

Vitale Sport- en Beweegaanbieders

We willen ervoor zorgen dat verenigingen en sportaanbieders niet alleen in de huidige vraag kunnen voorzien, maar het aanbod ook aan blijft sluiten bij de toekomstige behoefte. Vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders zijn daarbij essentieel. We leggen de focus daarbij op:

  • Organisatiekracht sport- en beweegaanbieders.
  • Sociaal veilig klimaat.

Vaardig in bewegen

We streven naar gelijke kansen voor elk kind om van jongs af aan beweegvaardigheid optimaal te ontwikkelen. Vooral het plezier in bewegen staat hierbij centraal. We leggen de focus daarbij op:

  • Van jongs af aan vaardig in bewegen (0-6 jaar).
  • Blijven bewegen (12 – 23 jaar).

Maatschappelijke waarde van topsport

Verschillende Amersfoortse sporters en verenigingen floreren. We willen elk kind de kans geven zijn of haar talent optimaal tot bloei te laten komen en hen inspireren door de focus te leggen op:

  • Talentontwikkeling.
  • Topsport die inspireert.

Een link naar het hele Sport- en beweegakkoord vind je hieronder. 

Aanvragen bijdrage Sport- en beweegakkoord II

Een aanvraag (richtbedrag tussen de €0,- en €15.000,-) bij het Amersfoorts Sportakkoord kan via deze pagina. Het kernteam beoordeelt, zo lang als de middelen toereikend zijn en met een maximum van vier keer per jaar, de ingediende projectaanvragen. In het Sport- en beweegakkoord is het beoordelingsdocument als bijlage opgenomen, zodat helder is waarop de aanvragen getoetst worden.

Via de rode button kom je bij het aanvraagformulier. Dat formulier geeft een indicatie van mogelijke onderdelen in jouw projectaanvraag, Het is niet nodig om elk thema volledig te verantwoorden. Verwerk de onderdelen die voor jouw project relevant zijn.

Voeg bij de digitale aanvraag een projectbeschrijving als bijlage toe. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier Projectbeschrijving Sport- en beweegakkoord. Houd er rekening mee dat er om persoonlijke gegevens gevraagd wordt.

Sla na het invullen het bestand op als PDF-bestand. Je kunt namelijk alleen PDF-bestanden toevoegen aan de aanvraag.

Aanvragen bijdrage Sport- en beweegakkoord

Aanvragen

Contact

Heb je nog vragen over het Sport- en beweegakkoord? Neem dan contact op met de SRO door een e-mail te sturen naar sportakkoord@sro.nl. Voor vragen over de andere subsidies neem je contact op met Dursun Batman van Gemeente Amersfoort door te bellen met 033 469 4613.