Subsidieregeling Deskundigheid vrijwilligers

Algemeen

Organisaties die hun vrijwilligers meer willen laten leren op hun werkgebied, kunnen deze subsidie aanvragen. Met de subsidie kunnen zij de scholing of training betalen. Bijvoorbeeld een lezing over een speciaal onderwerp, een training rolstoelrijden of een cursus gesprekstechnieken.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen. Alleen formulieren die goed ingevuld zijn, doen mee.

Aanvragen

Voorwaarden

  • De scholing past bij het werk dat de vrijwilligers doen voor de organisatie.
  • De subsidie geldt alleen voor kosten van scholing of training. Dus niet voor reiskosten, eten of drinken.
  • De subsidie is alleen voor een nieuwe, nog te beginnen scholing of training.
  • De organisatie krijgt 1 keer per jaar subsidie voor een aanvraag.
  • De subsidie geldt niet voor de jaren daarna.

De wettelijk geldende tekst van de Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers vind je op de website Overheid.nl. Bekijk ook de Algemene Subsidieverordening Amersfoort op Overheid.nl.

Na je aanvraag

  • De aanvragen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.
  • Je krijgt binnen 6 weken een brief met de beslissing op je aanvraag.

Beschikbaar budget

Voor de subsidie is per jaar € 11.345,- beschikbaar. Iedere organisatie krijgt maximaal  € 750,- per jaar.