Inruilsubsidie vervuilende brommers 

Algemeen

Inwoners en bedrijven met een benzinebrommer of snorfiets kunnen subsidie krijgen als zij deze laten slopen en overstappen op schoon vervoer. Of als zij deelvervoer gaan gebruiken. Je krijgt € 500,- subsidie als je je brom- of snorfiets laat slopen én uitstootvrij (deel)vervoer aanschaft. Je krijgt € 300,- als je ‘alleen’ je brom- of snorfiets laat slopen.

Over de subsidie

Amersfoort heeft zo’n 10.000 benzinebrommers en snorfietsen. Dat zorgt voor vieze lucht, vooral voor fietsers op de fietspaden én voor veel lawaai. Om eigenaren te stimuleren over te stappen naar schoon vervoer, is er vanuit de gemeente deze subsidieregeling.

Inwoners en bedrijven met een benzinebrommer en/of snorfiets kunnen € 500,- subsidie krijgen als zij deze laten slopen én overstappen op schoon vervoer of deelvervoer gaan gebruiken.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Dat kan maximaal 2 keer per persoon of bedrijf. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je de € 500,- subsidie.

Goed om vooraf te weten

 • Maak voordat je je brom- of snorfiets laat slopen een foto of kopie van je kentekenbewijs. Deze foto of kopie heb je nodig voor je subsidieaanvraag. Het gaat om de voorkant van je kentekenkaart of bij een ouder kentekenbewijs om Deel IB of Deel II (tenaamstellingsbewijs). Hierop kunnen we zien dat de brommer op naam stond vóór 1 januari 2022 (datum tenaamstelling).
 • Het laten slopen van de brom-/snorfiets kost zo'n € 35,-. Dit bedrag betaal je zelf.
 • In Amersfoort zit 1 RDW-erkend demontagebedrijf dat brom-/snorfietsen sloopt: De Birkt op de Isselt. Je kunt De Birkt bellen om je brom-/snorfiets te laten ophalen. De Birkt zit aan de Kryptonweg 1, 3812 RZ Amersfoort. Zie ook de website van De Birkt.

Voorwaarden

 • Je staat ingeschreven in Amersfoort op de dag van aanvragen.
 • Je hebt een brom- of snorfiets met een benzinemotor.
 • De brom- of snorfiets staat onafgebroken op jouw naam sinds 31 december 2021 of eerder (de datum tenaamstelling op het kentekenbewijs ligt vóór 1 januari 2022).
 • Je hebt de brom-/snorfiets laten slopen bij een RDW-erkend demontagebedrijf in de 2 maanden voor je subsidieaanvraag. In Amersfoort kan dat bij De Birkt op de Isselt. Zie ook de website van De Birkt.
 • Als je kiest voor aanschaf van uitstootvrij vervoer, dan schaf je binnen 3 maanden na verlening van de subsidie een voertuig aan bij een rijwielhandelaar die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
  Dat kan zijn:
  • een elektrische brom- of snorfiets
  • een elektrische fiets of bakfiets
  • een speedpedelec
  • een gewone fiets of bakfiets
  • of je gebruikt het tegoed voor een deelfiets of deelscooter in Amersfoort

Voorwaarden factuur

Op de factuur moet staan:

 • naam van de aanvrager van de subsidie
 • datum van aankoop
 • factuurbedrag en bewijs van betaling
 • type voertuig (merk en model): dit geldt alleen bij aanschaf van een voertuig
 • naam van de winkel of bedrijf

Bekijk de volledige Subsidieregeling inruilen benzinebrommers Amersfoort op Overheid.nl.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen. Daarvoor heb je DigiD of eHerkenning nodig. De naam op het kentekenbewijs moet overeenkomen met de naam van degene die de subsidie aanvraagt. Op het kentekenbewijs staat ook of de brom- of snorfiets voor 1 januari 2022 op jouw naam staat.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

 • Een demontageverklaring (sloopverklaring) die door jou en een RDW-erkend demontagebedrijf is ondertekend. De verklaring is niet ouder dan 2 maanden op het moment dat je de aanvraag indient.
 • Kopie van de voorkant van het kentekenbewijs van je benzinebrommer of snorfiets of bij een ouder kentekenbewijs Deel IB of Deel II (tenaamstellingsbewijs). Hierop kunnen we zien dat de brommer op naam stond vóór 1 januari 2022 (datum tenaamstelling).
 • Het vrijwaringsbewijs waaruit blijkt dat de brom- of snorfiets niet meer op jouw naam staat.

Na je aanvraag

Wij toetsen of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt binnen 8 weken na het indienen van je aanvraag bericht of je subsidie ontvangt.

Facturen bewaren

Schaf je een nieuw (uitstootvrij) voertuig aan? Bewaar alle facturen dan 12 maanden. Wij vragen deze documenten steekproefsgewijs op. Als blijkt dat je de subsidie niet besteedt aan schoner vervoer, kunnen wij de subsidie terugvorderen.

Subsidiepot

In totaal is er vanaf 1 januari 2023 € 170.000,- subsidie beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als er (bijna) geen subsidie meer beschikbaar is, dan vermelden wij dat op deze site. Zo voorkomen we dat je de brommer al hebt laten slopen, terwijl de subsidiepot op is.