Subsidieregeling Groene Daken

Algemeen

Ben je eigenaar of huurder van een woning? Dan kun je weer subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op jouw woning of schuur. Eigenaren en huurders van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties kunnen doorlopend subsidie aanvragen.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • Eigenaren en huurders van een woning of schuur
 • Verenigingen van eigenaren
 • Eigenaren en huurders van een bedrijfspand of maatschappelijk vastgoed.
 • Woningcorporaties

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Voor woningen en schuurtjes

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 is er elk jaar €100.000,- beschikbaar aan subsidie voor de aanleg van een groen dak op woningen en schuurtjes in gemeente Amersfoort. De aanvraagperiode loopt elk jaar van 1 maart tot en met 31 oktober of tot het  beschikbare subsidiejaarbedrag van €100.000,- op is.

Zijn er op de laatste dag van openstelling nog meerdere aanvragen ingediend, dan loten we daaruit voor het resterende subsidiebedrag. Daarna sluiten we voor dat jaar de aanvraag. In het volgende kalenderjaar kan dan vanaf 1 maart weer een subsidie worden aangevraagd.

Voor bedrijfspanden, maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties

De subsidieaanvraag voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 oktober 2026 of tot het subsidieplafond van €600.000,- bereikt is. 
 

Wat wordt gesubsidieerd?

 

Type Vegetatiepakket Waterbergend vermogen Subsidiebedrag 
Sedum 15-49 L/m2 € 20/m2 
Sedum > 50 L/m2 € 30/m2 
Biodivers 15-49 L/m2 € 30/m2 
Biodivers > 50 L/m2 € 40/m2 

Je moet minimaal 6 vierkante meter groen dak aanleggen, met een minimaal waterbergend vermogen van 15 liter per vierkante meter. Bij de aanvraag moet je een offerte aanleveren waarop blijkt wat de oppervlakte van het te vergroenen dak is, welk vegetatiepakket je aanschaft en wat het waterbergend vermogen is. De subsidie bedraagt maximaal €20.000,-

Alleen voor het materiaal voor het groene dak kun je subsidie ontvangen. Dus niet voor advies- of aanlegkosten. 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door:

 • keuze biodivers of sedum
 • het waterbergend vermogen.

Biodivers of sedum

Voor aanleg met een biodivers vegetatiepakket ontvang je meer subsidie dan voor een sedumpakket. Een biodivers vegetatiepakket bestaat voor meer dan 30% uit kruiden en bloemen. Dit maakt het dak aantrekkelijk voor insecten en andere kleine dieren. Hierdoor wordt het groene dak een belangrijke leefomgeving voor deze dieren en draagt het bij aan de biodiversiteit in Amersfoort. 

Waterbergend vermogen

Het vermogen van een groen dak om water op te slaan, heet het waterbergend vermogen. Dit is hoeveel regenwater het dak kan vasthouden en wordt uitgedrukt in liters per vierkante meter (L/m2). Hoe meer water jouw aan te leggen groene dak kan dragen, hoe hoger het subsidiebedrag per vierkante meter.

Het vermogen hangt af van de dikte van de groene laag en wat voor grond er gebruikt is. Het verschil in gewicht tussen een groen dak dat droog is en een groen dak dat vol water zit, is afhankelijk van hoeveel massa de groene laag heeft. 

Beantwoord deze vragen voordat je aanvraagt

 • Heb je een offerte van de vergroening van het dak? De offerte is nodig voor de beoordeling van jouw subsidie-aanvraag.
 • Heb je een foto van het dak dat je wil vergroenen? Op deze foto moet het totale oppervlak dat je wil vergroenen goed zichtbaar zijn. De foto is nodig voor de beoordeling van jouw subsidie-aanvraag.
 • Welk type groen dak kies je? Een biodivers vegetatiepakket levert een grotere bijdrage aan de biodiversiteit, dan een sedumdak.  
 • Is mijn dak geschikt en kan jouw dak het gewicht van een groene bedekking dragen? Op de webpagina Meer groen? Leg een groen dak aan vind je informatie over wanneer jouw dak geschikt is.  
 • Huur of gebruik je een pand, maar ben je niet de eigenaar? Overleg dan met de eigenaar en regel de toestemming voor de aanleg van een groen dak met het toestemmingsformulier dat je hieronder kunt downloaden. 
 • Is het pand een gemeentelijk- of rijksmonument? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. Je kunt met al je vragen over monumenten in Amersfoort terecht bij Monumentenzorg.
 • Is in jouw woonsituatie sprake van een Vereniging van Eigenaren? Overleg dan jouw wens en de mogelijkheden voor vergroening van het dak en vraag de subsidie aan via de (rechtspersoon van de) Vve. 
 • Ben je ondernemer? Dan moet je bij jouw subsidieaanvraag een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring inleveren. 

Al aangelegde groene daken komen NIET voor subsidie in aanmerking. 

Hoe gaat de toekenning van de subsidie?

Stap 1: aanvraag indienen, voorlopig bericht

Dien jouw aanvraag met de offerte, foto en eventuele overige benodigde documenten in. Je krijgt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden te horen of je in aanmerking komt voor subsidie en wat het te ontvangen bedrag is. Als het verleende subsidiebedrag meer dan € 1.000,- is, krijg je een voorschot van 90%.

Aanvragen subsidie groene daken woningen en schuurtjes (eigenaar of huurder)

Aanvragen

Aanvragen subsidie groene daken (bedrijfspanden, maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties)

Aanvragen

Stap 2: groen dak aanleggen en melden

Na bericht over jouw subsidieaanvraag heb je 7 maanden de tijd om het groene dak aan te (laten) leggen. Na aanleg toetsen we of de aanleg heeft plaatsgevonden volgens jouw aanvraag. Daarvoor lever je binnen die 7 maanden de factuur, betaalbewijs en een foto van het aangelegde dak aan met onderstaand formulier. 

Vaststellen Subsidie Groene Daken

Melding doen

Stap 3: toets en uitbetaling

Is het dak volgens de aanvraag uitgevoerd? Dan maken we het toegezegde subsidiebedrag naar je over. Heb je minder oppervlak vergroend of het dak niet vergroend? Dan heeft dat gevolgen voor de toegekende subsidie. Het bedrag kan worden verminderd of wordt geweigerd wanneer je niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Als je aan de voorwaarden voldoet, is de kans groot dat je de subsidie krijgt. Je kunt het groene dak dus aanleggen voordat je de subsidie hebt gekregen. Maar er blijft een klein risico dat we de aanvraag afwijzen. 

Wet- en regelgeving

Via de link kan je de Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort bekijken.

Contact

Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met Tessa Baart. Stuur daarvoor een e-mail naar: groendak@amersfoort.nl of bel met het Klantcontactcentrum 14 033.