Subsidieregeling Groene Daken

Algemeen

Vraag hier je subsidie aan voor de aanleg van een groen dak. Het is alleen nog mogelijk voor eigenaren en huurders van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties om subsidie aan te vragen.

De subsidiepot voor aanvragen van eigenaren en huurders van woningen en schuurtjes is leeg. In 2024 is het vanaf 1 maart weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Aanvragen

Lees voordat je een aanvraag indient deze pagina goed door en zorg dat je de juiste documenten bij de hand hebt. 

Subsidie Groene Daken bedrijven

Eigenaren en huurders van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties:

Aanvragen

Wie kan een subsidie aanvragen?

  • Eigenaren van een dak op een woning, garage of schuur
  • Eigenaren van een bedrijfspand of maatschappelijk vastgoed
  • Huurders of gebruikers van een pand, mits de eigenaar akkoord gaat met vergroening van het dak
  • Woningcorporaties

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

De subsidiepot voor aanvragen van eigenaren en huurders van woningen en schuurtjes is leeg. In 2024 vanaf 1 maart is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties

De subsidieaanvraag voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 oktober 2026 of tot het subsidieplafond van €600.000,- bereikt is.

Wat wordt gesubsidieerd?

Alleen voor het materiaal voor het groene dak kun je subsidie ontvangen. Dus niet voor advies- of aanlegkosten.

Voor aanleg met een biodivers vegetatiepakket ontvang je meer subsidie dan voor een sedumpakket. De hoogte van het subsidiebedrag per aangelegde vierkante meter groen dak hangt ook af van het waterbergend vermogen van het groene dak. Hoe meer water jouw aan te leggen groene dak kan dragen, hoe hoger het subsidiebedrag per vierkante meter. 

Type 

Vegetatiepakket 

Waterbergend vermogen 

Subsidiebedrag 

Sedum 

15-49 L/m2 

€ 20/m2 

Sedum 

> 50 L/m2 

€ 30/m2 

Biodivers 

15-49 L/m2 

€ 30/m2 

Biodivers 

> 50 L/m2 

€ 40/m2 

Je moet minimaal 6 vierkante meter groen dak aanleggen, met een minimaal waterbergend vermogen van 15 liter per vierkante meter. Bij de aanvraag moet je een offerte aanleveren waarop blijkt wat de oppervlakte van het te vergroenen dak is, welk vegetatiepakket je aanschaft en wat het waterbergend vermogen is.

Biodivers vegetatiepakket

Een biodivers vegetatiepakket bestaat voor meer dan 30% uit kruiden en bloemen. Dit maakt het dak aantrekkelijk voor insecten en andere kleine dieren. Hierdoor wordt het groene dak een belangrijke leefomgeving voor deze dieren en draagt het bij aan de biodiversiteit in Amersfoort.

Een biodivers vegetatiepakket met veel kruiden en bloemen is niet alleen goed voor de natuur, maar ook mooi om naar te kijken. Het geeft het groene dak een kleurrijke en levendige uitstraling.

Waterbergend vermogen

Het vermogen van een groen dak om water op te slaan, heet het waterbergend vermogen. Dit is hoeveel regenwater het dak kan vasthouden en wordt uitgedrukt in liters per vierkante meter (L/m2). Het vermogen hangt af van de dikte van de groene laag en wat voor grond er gebruikt is. Het verschil in gewicht tussen een groen dak dat droog is en een groen dak dat vol water zit, is afhankelijk van hoeveel massa de groene laag heeft. Sommige groene lagen, zoals gras, zijn lichter dan andere, zoals sedum.

Beantwoord deze vragen voordat je aanvraagt

  • Welk vegetatiepakket kies je? Een biodivers vegetatiepakket levert een grotere bijdrage aan de biodiversiteit, dan een sedumdak.  
  • Kan jouw dak het gewicht van een groene bedekking dragen? Laat je adviseren door een constructeur over de draagkracht van jouw dak.  
  • Huur of gebruik je een pand, maar ben je niet de eigenaar? Overleg dan met de eigenaar en regel de toestemming voor de aanleg van een groen dak met het toestemmingsformulier dat je hieronder kunt downloaden. 
  • Is in jouw woonsituatie sprake van een Vereniging van Eigenaren? Overleg dan jouw wens en de mogelijkheden voor vergroening van het dak en vraag de subsidie aan via de (rechtspersoon van de) Vve. 
  • Ben je ondernemer? Dan moet je bij jouw subsidieaanvraag een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring inleveren. 
  • Maak een foto van het dak dat je wil vergroenen. Op deze foto moet het totale oppervlak dat je wil vergroenen goed zichtbaar zijn. De foto is nodig voor de beoordeling van jouw subsidie-aanvraag.

Al aangelegde groene daken komen NIET voor subsidie in aanmerking. 

Hoe gaat de toekenning van de subsidie?

Stap 1: aanvraag indienen, voorlopig bericht

Dien jouw aanvraag met de offerte, foto en eventuele overige benodigde documenten in. Je krijgt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden te horen of je in aanmerking komt voor subsidie en wat het te ontvangen bedrag is. 

Stap 2: groen dak aanleggen en melden

Na bericht over jouw subsidieaanvraag heb je 7 maanden de tijd om het groene dak aan te (laten) leggen. Na aanleg toetsen we of de aanleg heeft plaatsgevonden volgens jouw aanvraag. Daarvoor lever je binnen die 7 maanden de factuur, betaalbewijs en een foto van het aangelegde dak aan met onderstaand formulier. 

Vaststellen Subsidie Groene Daken

Melding doen

Stap 3: toets en uitbetaling

Is het dak volgens de aanvraag uitgevoerd? Dan maken we het toegezegde subsidiebedrag naar je over. Heb je minder oppervlak vergroend of het dak niet vergroend? Dan heeft dat gevolgen voor de toegekende subsidie. Het bedrag kan worden verminderd of wordt geweigerd wanneer je niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Voor woningen en schuurtjes

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 is er elk jaar €100.000,- beschikbaar aan subsidie voor de aanleg van een groen dak op woningen en schuurtjes in gemeente Amersfoort. De aanvraagperiode loopt elk jaar van 1 maart tot en met 31 oktober of tot het  beschikbare subsidiejaarbedrag van €100.000,- op is.

Zijn er op de laatste dag van openstelling nog meerdere aanvragen ingediend, dan loten we daaruit voor het resterende subsidiebedrag. Daarna sluiten we voor dat jaar de aanvraag. In het volgende kalenderjaar kan dan vanaf 1 maart weer een subsidie worden aangevraagd.

Wet- en regelgeving

Via de link kan je de Subsidieregeling Groene Daken Amersfoort bekijken.

Is mijn dak geschikt?

Op de pagina Meer groen? Leg een groen dak aan vind je informatie over wanneer jouw dak geschikt is.

Contact

Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met Tessa Baart. Stuur daarvoor een e-mail naar: groendak@amersfoort.nl of bel met het Klantcontactcentrum 14 033.