Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Algemeen

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Hoe werkt de regeling?

Je kunt deze subsidie  tot 15 mei 2024 aanvragen. Er is per project maximaal € 50.000,- beschikbaar op basis van cofinanciering. 

Houd de middag van 12 juni alvast vrij, want dan vinden de pitches plaats.

Spelregels

 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort. En specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal) en/of circulaire economie (zonder afval).
 • Het project wordt ingediend door een bewonerscollectief (allen rechtspersoon), onderneming, instelling of organisatie of een samenwerkingsverband daarvan.
 • Het gesubsidieerde project is in Amersfoort en/of heeft impact op de stad Amersfoort.
 • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in de subsidieverordening staan.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van cofinanciering. Daarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Bekijk ook de volledige subsidieregeling op Overheid.nl.

Nodig bij je aanvraag

 • Een projectplan in vast format (zie de downloads hieronder).
 • Een begroting in vast format (zie de downloads hieronder).
 • Een aanbiedingsbrief in vast format (zie downloads hieronder) 
 • Een projectplanning in eigen format. Let op, het project mag maximaal 2 jaar duren vanaf het moment dat de subsidie wordt beschikt.
 • Een opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners.
 • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten (indien uw organisatie deze heeft).
 • Een uittreksel van de KvK.
 • Van elk van de initiatiefnemers een ingevulde en ondertekende Eigen verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling (zie het kopje Downloads hieronder).

Aanvragen

Aanvragen

Spreekuur

Wil je voor je een aanvraag indient eerst meer weten? Maak dan een afspraak voor het spreekuur met projectleider Tessa de Leede. Zij kijkt met je mee of jouw project of idee in aanmerking komt voor subsidie uit het Toekomstfonds.

Het spreekuur is op deze momenten: 

 • Maandag 4 maart: 10.00 - 11.00 uur.
 • Woensdag 6 maart: 14.00 - 15.00 uur. 
 • Donderdag 7 maart: 13.00 - 14.00 uur.
 • Woensdag 3 april: 16.00 - 17.00 uur.
 • Donderdag 4 april: 09.30 - 10.30 uur.
 • Maandag 8 april: 15.00 - 16.00 uur.

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor het spreekuur. Kun je niet op een van de bovengenoemde momenten? Mail dan naar ts.deleede@amersfoort.nl om te kijken of er een ander tijdstip mogelijk is. 

Wie gingen je voor

De afgelopen jaren hebben meer dan 40 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ontvangen. Daardoor konden ze ieder op hun eigen manier werken aan innovatieve oplossingen voor een circulaire economie en CO₂-neutrale stad.

Een greep uit de deelnemers:

Contact

Meer weten? Neem gerust contact op met projectmanager Tessa de Leede via ts.deleede@amersfoort.nl. Of bel haar op 06 432 195 12.