Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Algemeen

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Hoe werkt de regeling?

De subsidie kon tot 1 mei 2023 worden aangevraagd. Er was per project maximaal € 50.000,- beschikbaar op basis van cofinanciering. De afgelopen jaren hebben meer dan 30 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ontvangen.

Spelregels

 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort. En specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal) en/of circulaire economie (zonder afval).
 • Het project wordt ingediend door een bewonerscollectief (allen rechtspersoon), onderneming, instelling of organisatie of een samenwerkingsverband daarvan.
 • Het gesubsidieerde project is in Amersfoort en/of heeft impact op de stad Amersfoort.
 • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in de subsidieverordening staan.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van cofinanciering. Daarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Bekijk ook de volledige subsidieregeling op Overheid.nl.

Nodig bij je aanvraag

 • Een projectplan in vast format (zie het kopje Downloads hieronder).
 • Een begroting in vast format (zie het kopje Downloads hieronder)
 • Een projectplanning in eigen format. Let op, het project mag maximaal 2 jaar duren vanaf het moment dat de subsidie wordt beschikt.
 • Een opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners.
 • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten (indien uw organisatie deze heeft).
 • Een uittreksel van de KvK.
 • Van elk van de initiatiefnemers een ingevulde en ondertekende Eigen verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling (zie het kopje Downloads hieronder).

Wie gingen je voor

Op Amersfoortduurzaam.nl vind je mooie voorbeelden van ondernemers die een bijdrage uit het Toekomstfonds kregen en elk op hun eigen manier werken aan innovatieve oplossingen voor een circulaire economie en CO₂-neutrale stad.

Contact

Meer weten? Neem gerust contact op met projectmanager Lisanne Dols via l.dols@amersfoort.nl. Of bel haar op 06 1162 7948.