De-minimisverklaring

Ben je ondernemer en vraag je een subsidie aan? Dan moet je een de-minimisverklaring indienen.

De subsidie die een ondernemer aanvraagt, wordt aangemerkt als staatssteun. Daarvoor doet de gemeente een beroep op de de-minimisverordening. Onder de de-minimisverordening mag een onderneming per 3 kalenderjaren maximaal € 300.000 steun ontvangen van publieke instellingen in Nederland.

Het is voor de verklaring niet belangrijk van welke publieke instelling de steun is ontvangen. Ook is het niet belangrijk of de steun een publiekrechtelijke grondslag, zoals een verleende subsidie betreft of een privaatrechtelijke grondslag, zoals verleende huurkortingen.

Download de de-minimisverklaring

Ingevuld en ondertekend voeg je onderstaand document bij jouw subsidieaanvraag.

Download de de-minimisverklaring