Algemene subsidieverordening

Subsidies in de gemeente Amersfoort worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening.

Deze spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen en beleidsregels. Voorbeeld van een specifieke subsidieregeling is de Subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie.

Subsidie aanvragen

Wanneer je subsidie wilt aanvragen en er is geen specifieke subsidieregeling, dan geldt alleen deĀ Algemene subsidieverordening.