Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen

Algemeen

Subsidie voor het saneren van de bodem van een bedrijventerrein dat in gebruik is en in gebruik blijft.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, eigenaren of erfpachters van een bedrijventerrein in de gemeente Amersfoort.

Voorwaarden

 • Je bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein dat in gebruik is.
 • Je had het terrein al in eigendom of in erfpacht vóór 1 januari 1995.
 • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd volgens de Wet bodembescherming. De ernstige verontreiniging is voor 80% of meer veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
 • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de bodemsaneringskosten.

Verplichting

Als de provincie of de gemeente Amersfoort heeft vastgesteld dat er met spoed moet worden gesaneerd, geldt een directe saneringsplicht voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen.

Aanvragen

Stichting Bodemcentrum is aangewezen als coördinerend rechtspersoon voor de Bedrijvenregeling. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Bodemcentrum.

De provinciale regeling met aanvraagformulieren vind je via de website van de Provincie Utrecht.

Voor het aanvragen van de subsidie zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • naam en adres
 • naam en adres van de eigenaar of de erfpachter als je dat niet zelf bent
 • de gegevens van je bedrijf
 • de datum
 • beschrijving van de ernst van de verontreiniging en hoeveel haast daarbij is
 • een goedgekeurd saneringsplan
 • een begroting van de saneringskosten
 • eigendomspapieren of bewijs van erfpacht
 • sinds wanneer de verontreiniging bestaat

Na de aanvraag

 • De beslissing over je aanvraag krijg je binnen 13 weken. Deze periode gaat in vanaf de datum dat de aanvraag is ontvangen.
 • B&W kunnen deze beslissing 1 keer 13 weken uitstellen. Je krijgt schriftelijk uitleg over de reden van dit uitstel.
 • Als je niet genoeg informatie geeft, komt er geen beslissing. De 13 weken gaan dan in vanaf het moment dat de missende informatie is doorgegeven.

Beschikbaar budget

Gaat het om minimaal 80% ernstige bodemverontreiniging van vóór 1 januari 1975, zelf veroorzaakt? Dan is de subsidie 35% van de netto-saneringskosten.

Gaat het om minimaal 80% ernstige bodemverontreiniging van vóór 1 januari 1975, door een ander veroorzaakt, waar u niets mee te maken had? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • In eigendom gekregen vóór 1 januari 1975: de subsidie is 60% van de netto-saneringskosten.
 • In eigendom gekregen op of ná 1 januari 1975 maar vóór 1 januari 1987: de subsidie is 35% van de netto-saneringskosten..
 • In eigendom gekregen op of ná 1 januari 1987 maar vóór 1 januari 1995: de subsidie is 20% van de netto-saneringskosten.

De subsidie wordt binnen 8 weken na de beslissing uitbetaald.

Wet- en regelgeving

De volledige regeling kun je nalezen in de Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008 Amersfoort op de website Overheid.nl. De provinciale regeling Is te vinden via de website van de Provincie Utrecht.