Vergunningen

Gaat u verbouwen, een boom kappen, een reclamebord plaatsen of een evenement organiseren? Dan heeft u vaak een vergunning nodig van de gemeente.

Voor meer informatie of een afspraak: bel 14 033 of mail naar vergunningenloket@amersfoort.nl.

  Bouwen en verbouwen

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Meestal heeft daarvoor een Omgevingsvergunning nodig. Ook heeft u met verschillende regels te maken. En tot slot moet u uw buren betrekken bij uw plannen. Meer informatie

  Boom kappen

  Als u een of meerdere bomen op uw grondgebied wilt kappen, moet u daarvoor meestal een omgevingsvergunning voor kappen aanvragen. Meer informatie

  Horeca

  Alles over de vergunningen voor horecabedrijven. Meer informatie

  Evenementen en festivals

  Op deze pagina vindt u alle informatie hoe u veilig, duurzaam, toegankelijk en succesvol een evenement of festival organiseert. En welke actie u moet ondernemen voor een straat-/ wijkfeest, themamarkt of braderie. Meer informatie

  Voor aannemers

  Informatie voor aannemers die aan de slag gaan in de openbare ruimte of met het (ver)bouwen van een woning. Meer informatie

  Vergunningen inzien en bezwaar maken

  De gemeente publiceert vergunningaanvragen en verleende vergunningen in de Stad Amersfoort. U kunt deze bekendmakingen ook wekelijks per e-mail ontvangen of een app downloaden waarmee u alle bekendmakingen in uw buurt kunt zien. Meer informatie