Brandveilig gebruik van een gebouw

Algemeen

In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels voor de brandveiligheid. Als eigenaar of uitbater van zo’n gebouw heb je daarom soms een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om een hotel, verpleeghuis, een school of een pand waarin kamers verhuurd worden.

Vergunning of melding

Voor verschillende doelen gelden verschillende eisen en regels. Soms volstaat een melding en heb je geen vergunning nodig. Het is daarom handig om eerst met de brandweer te overleggen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Utrecht.

Je hebt een vergunning nodig als je het volgende aanbiedt:

  • nachtverblijf aan meer dan 10 personen (hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis)
  • dagverblijf aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar (basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang)
  • dagverblijf aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

Je hoeft alleen een melding te doen als:

  • je in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (met uitzondering van woningen)
  • je de kamers van een woning gaat verhuren aan 5 of meer personen
  • je door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit kunt voldoen

Aanvragen

Voor het aanvragen en meer informatie ga je naar het Omgevingsloket online. Hier kun je nagaan of een vergunning nodig is en zie je wat je moet aanleveren.
Online indienen gaat het snelst.

Naar Omgevingsloket online

Kosten

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Aan een vergunning voor brandveilig gebruik wel. Daarvoor wordt gekeken naar de functie en de oppervlakte van het gebouw.

Daarnaast kunnen investeringen nodig zijn om de regels na te kunnen leven. Deze investeringen zijn voor eigen rekening.

Na je aanvraag

Wij toetsen de aanvraag aan verschillende wetten en regels. De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op je plannen kunnen reageren. Het duurt tot 26 weken voor je een besluit hebt. Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Een melding wordt niet gepubliceerd. Je krijgt dan binnen 4 weken bericht of het akkoord is.