Brandveilig gebruik van een gebouw

Algemeen

In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels voor de brandveiligheid. Als eigenaar of uitbater van zo’n gebouw moet je daarom soms een gebruiksmelding bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld als het gaat om een hotel, verpleeghuis, een school of een pand waarin kamers verhuurd worden.

Zo werkt het

Planning

Actief

Kijk of een melding nodig is

Actief

Soms hoef je geen melding te doen, soms wel. Voor verschillende doelen gelden verschillende eisen en regels. Het is daarom handig om eerst met de brandweer te overleggen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Utrecht. Je doet een gebruiksmelding als je:

  • de kamers van een woning gaat verhuren. 
  • een woonfunctie aanbiedt voor zorg.
  • nachtverblijf aanbiedt waarbij meer dan 10 personen aanwezig zijn (hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis).
  • dagverblijf verzorgt voor kinderen jonger dan 12 jaar waarbij meer dan 10 personen aanwezig zijn (basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang).
  • dagverblijf aanbiedt voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten waarbij meer dan 10 personen aanwezig zijn.
  • in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (met uitzondering van woningen, industrie en kantoren).
  • in een industriegebouw of kantoor meer dan 150 personen tegelijk gaat laten verblijven. 
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving kunt voldoen.

Ook op het Digitale Omgevingsloket vind je wanneer een melding nodig is en wat je moet aanleveren.

Actief

Melding doen

Actief

Is een melding nodig? Doe deze dan bij het Digitale Omgevingsloket. Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wel investeringen nodig zijn om de regels na te kunnen leven. Deze betaal je zelf.

Actief

Controle door gemeente

Actief

Na je melding controleren wij of deze aan de wetten en regels voldoet. Je melding wordt niet gepubliceerd. Je krijgt binnen 4 weken bericht of je melding akkoord is.