Reclame

Algemeen

Je hebt meestal een omgevingsvergunning nodig als je reclame wil maken. Bijvoorbeeld met een bord, letters of vlaggen. Dat geldt voor de reclame zelf en als het object gebouwd of aangebracht moet worden. Dat hangt af van de grootte en de constructie van de reclame.

Zo werkt het

Tijdlijn

Actief

Kijk of vergunning nodig is

Actief

Kijk eerst of een vergunning nodig is. Dat kan bij het Digitaal Omgevingsloket. Wil je reclame maken in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld op lichtmasten, bushokjes of europanels? Dan hoef je geen vergunning aan te vragen. De gemeente heeft dit namelijk uitbesteed aan verschillende bedrijven. Kijk op de webpagina Reclame in de openbare ruimte.

Actief

Aanvragen vergunning

Actief

Je vraagt de vergunning aan bij het Digitaal Omgevingsloket. Je leest hier ook wat je moet aanleveren. De kosten hangen af van wat je precies gaat doen. Kijk daarvoor op de webpagina Leges.

Actief

Besluit over vergunning

Actief

Na je aanvraag publiceren we de vergunningsaanvraag, zodat anderen op je plannen kunnen reageren. Meestal ontvang je binnen 8 weken een besluit. Lees meer op de webpagina Een vergunning aangevraagd, en nu?

Actief

Start bezwaartermijn

Actief

Is de vergunning verleend? Dan volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Je mag wel meteen beginnen.

Regelgeving

Download het document om meer te lezen over reclamewetgeving en –beleid van Gemeente Amersfoort. Of bekijk de volledige Welstandsnota (2017) op de website met bestuurlijke stukken (pdf, 9 mb).

Reclamewetgeving en –beleid gemeente Amersfoort