Reclame

Algemeen

Als je een bord, letters of vlaggen wilt plaatsen om reclame te maken, heb je daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Voor de reclame zelf en eventueel voor het aanbrengen (bouwen) van het object. Dat is afhankelijk van de grootte en de constructie van de reclame.

Aanvragen

Aanvragen doe je via het Omgevingsloket Online. Je ziet of een omgevingsvergunning nodig is en wat je moet aanleveren.
Online indienen gaat het snelst.

Naar Omgevingsloket online

Deze vergunning gaat niet over reclame op bijvoorbeeld bushokjes en lichtmasten. Dat is aan verschillende bedrijven uitbesteed. Kijk daarvoor bij Reclame in de openbare ruimte.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van wat je precies gaat doen. Kijk daarvoor in de Legesverordening.

Na je aanvraag

We publiceren de vergunningaanvraag, zodat anderen op je plannen kunnen reageren. Meestal ontvang je binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als het ook om andere activiteiten gaat, kan dit langer duren. Als de vergunning is verleend, publiceren we dat en volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Je mag wel meteen beginnen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Regelgeving

Download het document om meer te lezen over reclamewetgeving en –beleid van Gemeente Amersfoort. Of bekijk de volledige Welstandsnota (2017) op de website met bestuurlijke stukken.

Reclamewetgeving en –beleid gemeente Amersfoort