Een vergunning aangevraagd, en nu?

Algemeen

Je hebt een omgevingsvergunning aangevraagd. Wat gebeurt er daarna? Lees welke stappen jouw aanvraag doorloopt.

1. De intake

Jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning komt terecht bij een casemanager. Die gaat de aanvraag behandelen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor al jouw vragen over je aanvraag.

De casemanager neemt binnen 2 weken contact met je op. Hij of zij laat dan weten dat we jouw aanvraag hebben ontvangen en geeft een eerste reactie. Ook hoor je welke procedure voor je aanvraag geldt: de normale procedure van 8 weken of de uitgebreide procedure van 26 weken.

Wij publiceren jouw aanvraag op Overheid.nl.

Als gevolg van de drukte halen we de genoemde servicenorm niet altijd.

2. Controle van jouw aanvraag

Wij controleren of jouw aanvraag compleet is. Heb je alle informatie aangeleverd die nodig is om jouw aanvraag te kunnen beoordelen? Op de website wetten.overheid.nl kun je zelf checken wat voor jouw aanvraag nodig is.

Is je aanvraag niet compleet? Dan krijg je van ons de tijd om de informatie die mist aan te leveren. De casemanager belt je om dit met je te bespreken. De behandeltermijn van je aanvraag wordt verlengd met de tijd die nodig is om de informatie aan te leveren.

Is je aanvraag compleet? Dan gaan wij verder met de beoordeling van jouw aanvraag.

3. De inhoudelijke beoordeling

Als alles compleet is, starten we met de inhoudelijke beoordeling. We toetsen jouw aanvraag aan:

Daarna bellen we je en laten we weten wat voor jouw aanvraag geldt:

  • Jouw aanvraag voldoet aan de eisen. Je kunt een vergunning krijgen.
  • Jouw aanvraag voldoet niet aan de eisen en kan niet worden aangepast. Je kunt geen vergunning krijgen.
  • Jouw aanvraag voldoet niet aan de eisen, maar wel als je deze op bepaalde punten aanpast. We spreken met je af wat nodig is en voor welke datum je de aanpassing doet. De behandeltermijn van jouw aanvraag verandert in dit geval niet.

4. Verlening van de vergunning

Voldoet je aanvraag aan de eisen? Dan krijg je van ons jouw vergunning. Je ontvangt ons besluit per post.

Het kan gebeuren dat het ons niet lukt je aanvraag op tijd af te handelen. Dan kunnen we de behandeltermijn verlengen met maximaal 6 weken. Doen wij dit niet op tijd, dan is je vergunning automatisch verleend. Ook dit is een besluit.

In beide gevallen publiceren we het besluit op Overheid.nl.

5. Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met ons besluit. Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. Is de bezwaartermijn van 6 weken om en is er geen bezwaar ingediend? Dan is ons besluit onherroepelijk.

Ook anderen kunnen bezwaar maken tegen een besluit. Alleen als zij belanghebbende zijn, nemen wij deze bezwaren in behandeling.