Aanleggen

Algemeen

Een omgevingsvergunning voor aanleggen kan nodig zijn voor zaken als het aanleggen of verharden van een weg, het aanleggen of dempen van een sloot of het afgraven of verhogen van grond.

Zo werkt het

Tijdlijn

Actief

Overleg met de gemeente

Actief

In het Omgevingsplan staat op welke plek en voor welke activiteit een aanlegvergunning nodig is. Overleg altijd met de gemeente voordat je je aanvraag doet. Bel voor meer informatie of voor het inplannen van een afspraak naar 14 033. Je kan ook een e-mail sturen naar vergunningenloket@amersfoort.nl.

Actief

Aanvragen vergunning

Actief

Je vraagt de vergunning aan bij het Digitaal Omgevingsloket. Je leest hier ook wat je moet aanleveren. De kosten hangen af van wat je precies gaat doen. Kijk daarvoor op de webpagina Leges.

Actief

Besluit over vergunning

Actief

Na je aanvraag publiceren we de vergunningsaanvraag, zodat anderen op je plannen kunnen reageren. Meestal ontvang je binnen 8 weken een besluit. Als je de werkzaamheden uitvoert in combinatie met andere activiteiten, kan dit soms langer duren.

Actief

Start bewaartermijn

Actief

Is de vergunning verleend? Dan volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Als deze termijn voorbij is en er geen bezwaar is ingediend, mag je beginnen met de werkzaamheden.