De Omgevingswet

Algemeen

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Dit betekent de Omgevingswet voor jou

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in jouw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast jouw bedrijfspand. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen. 

Dit is nieuw

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2023 zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kun je online zien of je een vergunning nodig hebt. Je kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen geldt nu dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer jouw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. 
  • Naast de Omgevingswet is per 1 januari 2024 ook de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen ingegaan. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Dit was eerder een taak van de gemeente. Kijk voor meer informatie over de Wkb op de webpagina Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Participatie

Heb je een plan of een initiatief? Dan heb je niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat je praat met de buren en andere mensen die iets van jouw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Kijk voor meer informatie op de webpagina: Betrek buren en belanghebbenden bij plannen. Het is de bedoeling dat je jouw buren en anderen vertelt over jouw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat je vervolgens kijkt of en hoe je hier rekening mee kunt houden in jouw plan. Bij je vergunningaanvraag kun je hiervan een kort verslag aanleveren.

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in jouw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.

Heb je voor 1 januari 2024 een vergunning aangevraagd?

Heb je een vergunning gekregen of een aanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie jou al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wetgeving. 

Contact

Vragen? Neem dan contact op met vergunningenloket@amersfoort.nl of telefonisch via 14033