Activiteiten op en langs het water

Algemeen

Voor veel activiteiten op of bij het water, is een vergunning nodig. Bij wie die is aan te vragen, verschilt per activiteit.

Lozen van afvalwater

Voor het lozen van afvalwater door bedrijven op oppervlaktewater is een lozingsvergunning of melding van Waterschap Vallei & Veluwe nodig. Kijk hiervoor op de website van het Waterschap.

Bouwen op en langs het water

Voor de meeste bouwactiviteiten op en langs het water is toestemming nodig van het Waterschap Vallei & Veluwe. Bouwactiviteiten kunnen namelijk invloed hebben op de sterkte van dijken, de waterkwaliteit of de doorstroom van water. Bijvoorbeeld als je een steiger of vlonder aanlegt. Voor deze werkzaamheden is een Omgevingsvergunning nodig van het Waterschap. Lees hier meer over op de website van het Waterschap.

Grondwater lozen

Als je grondwater wilt lozen in het riool, heb je een vergunning nodig van de gemeente. Deze is alleen te krijgen als het niet mogelijk is het grondwater te lozen op oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten, grachten of plassen). Voor het lozen op oppervlaktewater vraag je een vergunning aan bij Waterschap Vallei & Veluwe. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap.

Grondwater onttrekken

Soms is het nodig grondwater uit de bodem te halen. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels en leidingen of bij bouwwerkzaamheden. Of als je grondwater wilt gebruiken bij het sproeien van je tuin.

Voor grotere onttrekkingen heb je vaak een vergunning nodig. Kijk op de website van het Waterschap voor meer informatie en voor de aanvraag van de vergunning.

Voor het gebruik van veel grondwater door industrie, voor de drinkwatervoorziening en voor koude-warmteopslag moet de provincie toestemming geven. Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie.

Koude-warmteopslag

Bij koude- en warmteopslag sla je warmte en kou op in het grondwater om later te gebruiken voor het koelen en verwarmen van gebouwen. De provincie bewaakt de kwaliteit van het grondwater. Daarom moet je voor koude- en warmteopslag eerst een grondwatervergunning bij de provincie aanvragen. Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie.

Varen, vissen of zwemmen

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat of en waar je mag varen, vissen of zwemmen.