Slopen

Algemeen

Als je een gebouw of een deel van een gebouw wilt slopen, heb je daar meestal toestemming van de gemeente voor nodig.

Melding of vergunning

Ben je particulier, levert de sloop meer dan 10 kubieke meter (1 puincontainer) sloopafval op of ga je materiaal met asbest verwijderen? Dan moet je een sloopmelding doen via het Omgevingsloket online. Overleg als je een gebouw huurt eerst met de woningcorporatie of verhuurder.

Meer informatie over slopen met asbest vind je op de webpagina van Kenniscentrum InfoMil.

Gaat het om een monument of staat het pand in een beschermd stadsgezicht? Bijvoorbeeld in de binnenstad of De Berg? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Aanvragen doe je via het Omgevingsloket online. Hier zie je ook of een vergunning of een melding nodig is en wat je moet aanleveren.
Online indienen gaat het snelst.

Naar Omgevingsloket online

Kosten

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Aan een sloopvergunning wel. De kosten zijn per geval verschillend. Kijk daarvoor in de Legesverordening.

Vervolg

We publiceren de vergunningaanvraag, zodat anderen op jouw plannen kunnen reageren. Meestal ontvang je binnen acht weken een besluit. Als je sloopt in combinatie met andere werkzaamheden, kan dit langer duren.

Als de vergunning is verleend, publiceren we dat ook. Dan volgt een bezwaartermijn van zes weken. Als die termijn is verstreken en er geen bezwaar is ingediend, mag je beginnen met slopen. Meer weten? ZieĀ Een vergunning aangevraagd, en nu?

Bij een sloopmelding krijg je een beslissing binnen 4 weken.

Hergebruik van sloopafval

In elk project zitten waardevolle bouwproducten die op een andere plek hergebruikt kunnen worden. Sloopafval wordt zo grondstof. De Leidraad voor circulair slopen geeft tips om op een verantwoorde manier om te gaan met sloopafval.

Sloopwerkzaamheden kunnen zorgen voor overlast voor buren. Informeer hen vooraf om onnodige problemen te voorkomen.