Openbare weg gebruiken

Algemeen

Wil je tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container, steiger of dixi? Dan heb je een vergunning nodig van de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten goed toegankelijk blijven, dus houd daar al rekening mee bij de aanvraag. Er kan geen vergunning worden aangevraagd voor het plaatsen van materialen en objecten zoals springkussens, zwembaden en partytenten.

Aanvragen

Je kunt de vergunning digitaal aanvragen. Daarvoor heb je DigiD of eHerkenning nodig. Overleg voordat je de aanvraag doet met omwonenden wat de beste plek is om dat wat je wilt neerzetten te plaatsen. En controleer bij een plaatsing korter dan 7 dagen ook of deze samenvalt met de dag waarop het afval wordt opgehaald. Dat laatste kan met behulp van de Inzamelkalender van ROVA.

Aanvragen

Verkeersplan meesturen

Wil je een weg helemaal of voor een deel afsluiten? Dan kan het zijn dat je een verkeersplan bij je aanvraag mee moet sturen. Zo kunnen wij beoordelen of het verkeer op een veilige manier wordt omgeleid. Hieronder kun je een voorbeeld downloaden. Je kunt dit plan zelf maken of hier iemand voor inhuren.

Na je aanvraag

Je krijgt binnen 2 weken een beslissing op je aanvraag. Als je toestemming hebt, mag je het object plaatsen. Een medewerker van de gemeente komt eventueel ter plaatse kijken of het object niet zorgt voor hinder of gevaar.

Kosten

Gebruik je minder dan 10 vierkante meter van de gemeentegrond en voor korter dan een week? Dan kost een vergunning € 50,- aan leges. Voor andere vergunningen betaal je € 210,- aan leges.

Daarnaast betaal je precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. In 2024 is de precario € 1,14 per vierkante meter per week.