Asbest verwijderen

Algemeen

Asbest in je omgeving hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar voorzichtig mee wordt omgegaan. Ga je aan het werk in een gebouw dat is gebouwd vóór 1994? Dan kan er asbest in verwerkt zijn. Als je asbest wilt verwijderen, moet je altijd een sloopmelding doen. In bijna alle gevallen mag je asbest niet zelf verwijderen.

Sloopmelding doen

Je doet een sloopmelding via het Digitale Omgevingsloket. Ben je een particulier en verwijder je je eigen asbest? Dan krijg je na je melding een antwoord van de gemeente.

Wordt het asbest door een bedrijf verwijderd? Dan doen zij vaak de sloopmelding. Overleg dit met het bedrijf. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) houdt toezicht op asbestsaneringen door bedrijven. Je krijgt in dat geval na je melding een antwoord van de RUD.

Wacht op toestemming

Pas als je toestemming hebt van de gemeente of de RUD, mag het asbest verwijderd worden. Of je dat zelf mag doen of een gecertificeerd bedrijf, ligt aan het soort asbest en de hoeveelheid. Hieronder lees je er meer over.

Ga nooit aan de slag voordat je toestemming hebt. Je kunt dan een boete krijgen. De bouwinspecteur of RUD toezichthouder kan ook een bouw- of sloopstop opleggen.

Zelf asbest verwijderen

Sommige materialen met asbest mag je zelf verwijderen. Dit geldt alleen voor de volgende materialen:

  • Maximaal 35 vierkante meter geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen (geen dakleien) uit een woning of een bouwwerk dat bij de woning hoort.
  • Maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of bouwwerk dat bij de woning hoort.

Je mag deze materialen alleen zelf weghalen als je eerst een sloopmelding hebt gedaan via het Omgevingsloket online en toestemming hebt gekregen van de gemeente. Je krijgt binnen 5 werkdagen na je melding een antwoord van de gemeente.

Op de website van Milieu Centraal vind je meer informatie over de verschillende soorten asbest. Twijfel je met welk type asbest je te maken hebt? Of wil je het liever door een bedrijf laten weghalen? Neem dan contact op met een gecertificeerd bedrijf. Een overzicht vind je op www.ascert.nl.

Asbest wegbrengen

Als inwoner van de gemeente kun je materiaal met asbest tot 250 kilo gratis inleveren bij het milieubrengstation van de ROVA. Het is verplicht het materiaal eerst in speciaal asbestfolie te verpakken voor je het afvoert. Deze asbestfolie kun je gratis bij de ROVA krijgen. Je moet bij de ROVA laten zien dat je toestemming van de gemeente hebt gekregen om het asbest te verwijderen.

Asbest laten verwijderen

Is er sprake van meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal? Of gaat het om asbest dat niet hechtgebonden is? Dan moet een gecertificeerd bedrijf eerst een asbestinventarisatierapport maken. In dit rapport staat of er asbest aanwezig is in het gebouw en om welk type asbest het gaat.

Een gecertificeerd verwijderingsbedrijf kan het materiaal met asbest daarna verwijderen en afvoeren. Hiervoor moet jij of het bedrijf eerst een sloopmelding doen via het Omgevingsloket online. Doe dat minimaal 4 weken voordat je wilt beginnen. Stuur bij je melding het asbestinventarisatierapport mee. Dit rapport mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Als de melding compleet is, krijg je binnen 5 werkdagen een schriftelijke reactie. Dan pas mag je beginnen.

Een overzicht van gecertificeerde bedrijven staat op www.ascert.nl. Deze bedrijven kunnen je ook meer vertellen over de kosten.

Na de werkzaamheden

Als de werkzaamheden klaar zijn, doet een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een eindbeoordeling. Hierin wordt bekeken of de ruimte kan worden vrijgegeven. Dit komt in een vrijgaverapport te staan. Degene die het werk heeft uitgevoerd, is verplicht om binnen 2 weken na de werkzaamheden een kopie van dit rapport naar de gemeente te sturen.

Meestal schakelt het verwijderingsbedrijf een laboratorium in voor dit eindonderzoek. Je kunt dit ook zelf regelen.

Website asbestdaken op nul

Op de website Asbestdaken Op Nul vind je alle informatie om het asbestdak van je schuur, woning of bedrijf in de provincie Utrecht te (laten) verwijderen.