Mag dat? De APV en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort

Algemeen

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze regels zijn nodig om de stad netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Voor sommige activiteiten moet je wel een vergunning aanvragen.

Regels

In de APV en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort zijn regels opgenomen die te maken hebben met:

 • de openbare orde
 • het milieu en het uiterlijk aanzien van de stad
 • strafmaatregelen
 • seksinrichtingen, straatprostitutie e.d.
 • overige onderwerpen die te maken hebben met de huishouding van de gemeente (fout parkeren, collecteren, etc.)

De gemeente heeft een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Zij houden toezicht op de naleving van de opgestelde regels in de APV en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort. Bij overtreding van die regels kun je een geldboete krijgen of kun je in hechtenis worden genomen voor maximaal drie maanden.

Lees de volledige tekst van de APV

Lees de volledige tekst van de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort.

Of kijk hieronder bij de onderwerpen waar vaak vragen over komen.

Alcohol op straat

Het college heeft een aantal openbare plaatsen aangewezen waar het verboden is alcohol te drinken. In deze gebieden mag je ook geen flessen of blikjes met alcoholhoudende drank bij je hebben. Dit mag niet op en rond:

 • de Linie
 • het Eemplein
 • een deel van de Kruiskamp
 • oud kazerneterrein Hogeweg: gebied tussen en het met inbegrip van Hogeweg tussen Zeevaarderspad, James Cookstraat en Magelhaenstraat
 • het Waterpark en de daar aanwezige boerderij in Nieuwland
 • Van Galenstraat en Meridiaantunnel
 • de binnenstad
 • de Arnhemseweg
 • het Operaplein
 • Kleine Koppel en Grote Koppel, inclusief de onderdoorgangen onder het spoor
 • noordzijde van de Dollardstraat
 • De Brink
 • Winkelcentrum Schothorst (Pieter Stastokerf)
 • stationsgebied
 • Bruispad
 • Emiclaer
 • station Schothorst
 • het Neptunusplein
 • de Zonnehof
 • Juliana van Stolberg
 • de Leusderweg
 • Noordewierweg
 • Park van Wittelplantsoen: het gebied tussen en met inbegrip van Puntenburgerlaan, Casper van Wittelplantsoen en de Flevostraat
 • De Bron: gebied tussen en met inbegrip van Veluwemeer, Victoriameer, Oostzee, Arabische Zee en Zwarte Zee
 • Skatebaan: gebied tussen en met inbegrip van de Hanzeboulevard, Heideweg, Caraïben en de spoorlijn
 • Speeltuin: gebied tussen en met inbegrip van Damespolder, Ameliapolder en Cathalijnepolder

In het officiële besluit van de gemeente zie je de precieze grenzen van de gebieden:

Ballonnen oplaten

Wil je gebruik maken van het luchtruim voor een bijzondere gebeurtenis? Bijvoorbeeld om sfeer- of kabelballonnen op te laten? Dan moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan de Luchtverkeersleiding Nederland. De regels vind je op de website van de Luchtverkeersleiding Nederland.

De gemeente raadt het oplaten van ballonnen sterk af. Ze komen namelijk in de natuur of in de zee terecht. Dit zorgt voor zwerfafval en is niet goed voor natuur en milieu. Zo kunnen dieren verstrikt raken in de linten van de ballonnen. Ook kunnen ze ballonresten opeten omdat ze denken dat het eten is. Alternatieven voor ballonnen vind je op de website www.dieballongaatnietop.nl.

Wensballonnen

Wensballonnen hebben een open vlam en kunnen daardoor brandgevaarlijk zijn. Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort neemt de kans toe dat de wensballon in de lucht kantelt, vlam vat en in contact komt met een brandbare ondergrond.

Barbecueën in een park

Barbecueën in parken of op andere plekken in de openbare ruimte mag. Houd wel de volgende regels daarbij in de gaten:

 • houd minstens 3 meter afstand van bomen en struiken
 • veroorzaak geen schade aan het gras, boomwortels of de ondergrond
 • plaats de barbecue niet rechtstreeks op het gras
 • houd de barbecue alleen voor privégebruik. Je mag niets verkopen
 • ruim alles na afloop op en gooi afval in de vuilcontainers
 • laat gebruikte kooltjes niet op het gras achter
 • open vuur is verboden. Kampvuur of een vuurkorf is dus niet toegestaan
 • aanwijzingen van de brandweer, politie of andere autoriteiten, moet je altijd meteen opvolgen
 • op een aantal plekken in Amersfoort geldt een alcoholverbod. Onder het kopje 'Alcohol op straat' lees je hier meer over

Boom van de buren

Op de website van het Juridisch Loket lees je alles over overhangende takken, de afstand tussen beplanting en de erfgrens en meer. Let op! In Amersfoort geldt voor bomen een afwijkende afstand tot de erfgrens van 0,5 meter. Voor heggen en heesters is dit 0 meter. Voor problemen met naleving van de regels kun je terecht op de website van het Juridisch Loket.

Braderie of themamarkt houden

Voor het organiseren van een braderie of themamarkt heb je een vergunning nodig. Lees er meer over op de pagina Evenement organiseren.

Caravan op straat parkeren

Je mag je caravan, camper of aanhangwagen maximaal 3 dagen binnen de bebouwde kom parkeren. Hetzelfde geldt voor voertuigen als kampeerwagens, magazijnwagens en keetwagens. Het is niet toegestaan om in je voertuig te overnachten.

Carbidschieten

Carbidschieten is onder voorwaarde van strenge regels toegestaan. In onze Algemeen Plaatselijke Verordening staan al deze regels op een rij. Ze staan in het hoofdstuk Vuurwerk (afdeling 13).

Collecte

Als je voor een goed doel geld wilt inzamelen, heb je een vergunning nodig. De gemeente kijkt daarbij naar het doel van inzameling, de organisatie die de collecte verzorgt en de tijd waarop gecollecteerd gaat worden.

Op de website van Centraal Bureau Fondsenwerving staat het rooster van wie in welke periode collecteert. Als er nog ruimte is in het rooster, kun je een collectevergunning aanvragen. Dat doe je met een brief aan het Vergunningenloket.

Je kunt ook in het rooster kijken als je een bepaalde collecte niet vertrouwt.

De regels voor collecteren kun je nalezen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Demonstratie of optocht houden

In Nederland mag iedereen een demonstratie of betoging organiseren. Bijvoorbeeld om te protesteren of een ideële boodschap te laten horen. Het is in Amersfoort wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden: minimaal 48 uur van tevoren. Dat doe je met het formulier 'Kennisgeving demonstratie of betoging'. 

De burgemeester kan dan op tijd een inschatting maken van de maatregelen die de gemeente en de politie moeten nemen. Hij kan bijvoorbeeld bepaalde voorschriften en beperkingen stellen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Drone

Vliegen met een drone mag niet zomaar. Het ligt er ook aan of je de drone voor jezelf of voor je beroep gebruikt. Voor professioneel gebruik van een drone heb je toestemming nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De politie gaat over particulier/recreatief gebruik. De rol van de gemeente hierin is beperkt. Kijk voor meer informatie over de regels op de website van Rijksoverheid.

Erfafscheiding

Om te bepalen of je een erfafscheiding - zoals een schutting of een heg - vergunningvrij kunt plaatsen, doe je de omgevingscheck op het Omgevingsloket online.

Posters plakken

Posters plakken mag alleen op de speciale plakzuilen. Daar mag je vrij plakken, zolang het maar geen reclame is voor commerciële doelen. De plakzuilen staan op de volgende plekken:

 • Stadhuisplein
 • Stationsstraat, op het viaduct boven de Kersenbaan/ponlijn
 • Station Schothorst, aan de kant van industrieterrein de Hoef
 • Emiclaer (Laan naar Emiclaer)
 • De Nieuwe Hof (winkelcentrum Nieuwland)
 • Kraailandhof – Hoogland
 • Noordewierweg ter hoogte Emmaüskerk huisnummer 131
 • Winkelcentrum Schothorst (Pieter Stastokerf - Abraham Blankaartsingel)
 • Eemplein, ter hoogte van AH
 • Station Vathorst
 • Neptunusplein tegenover nummer 62
 • Leusderweg hoek Daltonstraat
 • Meridiaan hoek Keerkring
 • Stadsring hoek Arnhemseweg

In verkiezingstijd worden er speciale borden geplaatst voor verkiezingsposters.

Straatartiesten

Straatartiesten en straatmuzikanten mogen optreden zonder vergunning. Alleen voor de Amersfoortse binnenstad, het Eemplein en het stationsgebied is toestemming nodig van de gemeente. Deze zogenoemde ontheffing kun je tijdens openingstijden gratis afhalen bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis. Naar de balie komen kan alleen met een afspraak.

De voorwaarden van de ontheffing zijn:

 • optreden mag alleen tussen 9.00 uur en 22.00 uur
 • met maximaal 6 personen
 • niet optreden met elektronische of mechanische versterking
 • niet optreden binnen een straal van 100 meter van gebedshuizen op tijdstippen waarop daarin een samenkomst worden gehouden
 • niet langer optreden dan 30 minuten per dag op dezelfde plaats (binnen 100 meter)
 • niet optreden op een locatie binnen een straal van 50 meter van een optreden van een andere (groep) straatartiest(en)
 • niet bedelen

Varen

Varen mag in principe op alle wateren in de gemeente Amersfoort, maar houd wel rekening met de soort boot. In de Eem en Eemhavens mogen alle soorten boten varen. In alle andere wateren mogen alleen boten met elektromotor of zonder motor varen.

Afmeren

Afmeren mag nergens in de binnenstad. Buiten de binnenstad (los van de Eem en de Eemhavens) mag dat:

 • van 1 april tot 1 november overal, behalve langs natuurlijke oevers en onderhoudspaden
 • Van 1 november tot 1 april nergens, behalve langs je eigen tuin.

Voor de rivier de Eem en de Eemhavens gelden speciale regels. Die staan in de APV.

De boot mag nergens op de kant, behalve op particulier terrein.

Stichting Waterlijn Amersfoort

Voor de boten van de Stichting Waterlijn Amersfoort gelden andere regels. Zij mogen als enige met een motorboot in de grachten varen en in de binnenstad afmeren. Particulieren mogen dit niet.

Venten

Voor het venten van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis heb je geen ventvergunning nodig. Je mag maximaal een half uur op dezelfde plaats staan. Venten is verboden in de binnenstad, het gebied dat wordt begrensd door de Stadsring, het Smallepad, de Schimmelpenninckade, de Scheltussingel en Flierbeeksingel.

De regels die van toepassing zijn op collecteren kun je nalezen in de Algemene Plaatselijke Verordening (Hoofdstuk 5 afdeling 3).

Vissen

Op de Viswaterkaart 2023 (zie beneden) staat waar je mag vissen. Dat mag alleen in bepaalde wateren

Zwemmen in openbaar water

In de stadsgrachten van Amersfoort, de vijver van Emiclaer, het waterpark van Nieuwland en het park de Bron in Vathorst is zwemmen niet veilig. Het water is vaak bacteriologisch besmet door waterdieren en onder water kunnen scherpe voorwerpen liggen. In het water springen is dan ook gevaarlijk.

Zwemmen in De Eem is extra gevaarlijk en zelfs verboden. Dit komt omdat er gemotoriseerde boten en vrachtschepen varen. Vanaf de boten zijn zwemmers vaak niet te zien en door de werking van de scheepsschroeven kunnen zwemmers naar de boot toe gezogen worden. 

Op www.zwemwater.nl zie je waar in de buurt je wel veilig kunt zwemmen in natuurwater.