Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen

Algemeen

Heb je (ver)bouwplannen? Wil je een gebouw voor een andere functie gaan gebruiken? Meestal heb je daarvoor een vergunning nodig. Voorkom onnodige kosten en gedoe en bespreek je plannen eerst met de gemeente en omwonenden.

Zo werkt het

Voor bouwen of verbouwen gelden bepaalde regels. Dat zijn regels die in het Omgevingsplan staan, bouwtechnische regels en regels over het uiterlijk van gebouwen

Vaak heb je een vergunning nodig om te (ver)bouwen. Soms meerdere vergunningen. Met de Vergunningcheck controleer je welke vergunning(en) je nodig hebt. Daarna vraag je deze meteen aan (klik op 'Voorbereiden aanvragen'). 

Uitleg nodig? Bekijk de video over de Vergunningcheck en het indienen van een aanvraag in het Omgevingsloket

Weet je al precies welke vergunning(en) je nodig hebt? Dan kan je de Vergunningcheck ook overslaan en de vergunning(en) direct aanvragen. Zorg wel dat je je contactgegevens achterlaat. Zo kunnen wij contact met je opnemen. 

Tijdens de aanvraag geef je door uit welke activiteiten je (ver)bouwplan bestaat. Soms is dat moeilijk te bepalen. Onderstaande tabel kan hierbij helpen. In de linkerkolom staan de meest voorkomende activiteiten. In de rechterkolom staan vragen die je kunnen helpen te bepalen of deze activiteit voor jou geldt.

ActiviteitenVragen
Bouwactiviteit (omgevingsplan)Past je plan in de omgeving?
Bouwactiviteit (technisch)Voldoet je plan aan de bouwtechnische voorschriften?
Flora- en fauna-activiteitHeeft je plan invloed op dieren? Bijvoorbeeld vleermuizen.
Slopen van een (gedeeltelijk) bouwwerk of asbest verwijderen - Melding (Rijk)Wil je een sloopmelding doen bij de gemeente?
RijksmonumentenactiviteitGa je (ver)bouwen aan een monument?
Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning (Gemeente)Wil je een boom kappen?

Als er geen vergunning nodig is

Soms blijkt uit de Vergunningcheck dat je geen vergunning hoeft aan te vragen, maar een bouwmelding moet doen. Dan heb je een onafhankelijke kwaliteitsborger nodig. Deze persoon controleert of een bouwplan aan de regels voldoet. Dit geldt vanaf 1 januari 2024 voor nieuwe bouwwerken in de zogenoemde gevolgklasse 1. Vanaf 1 januari 2025 geldt dit ook voor verbouwingen. 

Of je hebt helemaal geen omgevingsvergunning nodig. Dan is je plan vergunningsvrij. Je moet wel altijd zorgen dat je bouwplan past bij de technische eisen die in het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) staan. Ook als je geen vergunning nodig hebt.

Als meer overleg nodig is

Soms volgt uit de Vergunningcheck dat de gemeente verder moet beoordelen of je (ver)bouwplan voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. Dan willen we graag met je overleggen. Doe dat door een principeplan in te dienen. Wij adviseren je dan over de juiste vervolgstap. Zo voorkom je onnodige kosten.

In het principeplan omschrijf je kort wat je plannen zijn. Dat hoeft niet in detail. Zo blijft er ruimte om je plannen samen met de gemeente en andere betrokken mensen vorm te geven.  

Vervolgens bekijken wij het inhoudelijk en ontvang je reactie. Hier zijn wel kosten aan verbonden: 0,15% van de bouwkosten met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1600,-. Vraag je uiteindelijk een vergunning aan? Dan worden deze kosten afgetrokken van de legeskosten van je vergunningaanvraag.

Na het principeplan

Er zijn 3 reacties mogelijk op je principeplan:

  1. Je krijgt het advies om een vergunning aan te vragen. Hierbij vertellen we je welke activiteiten nodig zijn.
  2. Je krijgt bericht dat je plan in zijn huidige vorm niet uitgevoerd mag worden of dat er aanpassingen nodig zijn.
  3. De wenselijkheid van je plan moet verder besproken worden. Dat gebeurt aan de zogenoemde 'intaketafel'. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Na de intaketafel

Na de intaketafel ontvang je een brief met een reactie. Er zijn 3 reacties mogelijk:

  1. Je plan past niet in het beleid en je kunt er niet verder mee. 
  2. De haalbaarheid van je plan moet verder besproken worden aan de omgevingstafel. Dit zijn twee of drie bijeenkomsten van 1 uur, waarin adviseurs van verschillende afdelingen van de gemeente met jou meedenken over hoe jouw plan een haalbaar plan kan worden. Aan de omgevingstafel bespreek je ook de uitkomsten van de gesprekken die je hebt gevoerd met omwonenden en anderen die iets van jouw plan gaan merken. Dit traject kost € 2.500,-. Deze kosten worden niet verrekend bij de behandeling van je vergunningaanvraag.
  3. Je krijgt het advies om je plan samen met de gemeente uit te werken tot een haalbaar plan. In dat geval wordt je plan een 'project'. Hier zijn kosten aan verbonden. De precieze kosten hangen af van de inhoud van het plan. Houd ook rekening met de vaste stappen voor de planvorming en participatie.

Betrek omwonenden

We raden je altijd aan je (ver)bouwplannen met buurtbewoners te bespreken. In sommige gevallen is 'participatie' zelf verplicht. Participatie betekent dat je je plan bespreekt met anderen en kijkt of zij zorgen of aandachtspunten hebben. Vervolgens kijk je hoe je daar in je plan rekening mee kan houden. Dan is een participatieverslag nodig om je vergunningaanvraag te kunnen behandelen.

Contact

Vragen? Bel naar 14 033 en vraag naar een medewerker van de afdeling Vergunningverlening. Of stuur een e-mail naar vergunningenloket@amersfoort.nl. Liever beeldbellen? Stuur dan een e-mail om een afspraak te maken.