Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen

Algemeen

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je een gebouw voor een andere functie gaan gebruiken? Meestal heb je daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Wanneer je gaat bouwen of verbouwen, gelden er in ieder geval bepaalde regels. Dat zijn regels die in het Omgevingsplan staan (ook over gebruik), bouwtechnische regels en regels over het uiterlijk van gebouwen. Ook moet je buren betrekken bij je plannen. Lees waar je informatie vindt en welke stappen je kunt nemen.

Informatie inwinnen

Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? En of je plan past binnen de regels van het Omgevingsplan? Met deze en andere vragen kun je ons mailen via vergunningenloket@amersfoort.nl. Wij nemen dan contact op. Wil je liever bellen? Je bereikt ons iedere werkdag via telefoonnummer 14 033. Vraag naar een medewerker van de afdeling vergunningverlening.

Vergunningsvrij bouwen

Soms heb je geen omgevingsvergunning nodig, dan is jouw plan vergunningsvrij. Je vindt hierover informatie op de website van de Rijksoverheid. Ook kun je controleren of je een vergunning nodig hebt bij het Digitale Omgevingsloket.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan kun je inzien via de webpagina Informatie over bestemmingsplannen en Omgevingsplan. Welke regels er aan het uiterlijk van jouw gebouw verbonden zijn, staat op de webpagina Vergaderingen Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO).

Beeldbellen

Bij ingewikkelde aanvragen kan de casemanager een beeldbelgesprek via Microsoft Teams voorstellen. Je bepaalt zelf of je dat wilt of liever belt. Wil je zelf graag een beeldbelafspraak? Geef dat dan aan per e-mail via vergunningenloket@amersfoort.nl.

Vooroverleg

Als je plan niet past binnen de regels van het Omgevingsplan, kun je in veel gevallen toch een vergunning krijgen. Hierbij moet worden gecontroleerd of je plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Vooraf is vaak niet te zeggen of dit het geval is. Daarom kun je je plan om kosten te besparen het beste aan ons voorleggen voordat je een vergunning aanvraagt. We overleggen dan welke aanpak het beste bij jouw plan past.

Principeplan indienen

Na overleg met degene die jouw plan behandelt, kun je een principeplan indienen. Daarna wordt bepaald welke vervolgstap nodig is.

Indienen

Principeplan controleren

Verschilt je plan niet heel erg met wat er in het Omgevingsplan staat? Dan wordt je plan direct gecontroleerd op regels en beleid. Daar kunnen 2 dingen uitkomen:

  • Je krijgt het advies om een vergunning aan te vragen.
  • Je krijgt bericht dat je jouw plan in deze vorm niet mag uitvoeren en/of dat het aangepast moet worden.

Het behandelen van een principeplan kost 0,15% van de bouwkosten, met een minimum van € 220,- en een maximum van € 1.500,-. Als je een vergunning aanvraagt, worden de kosten die je al hebt gemaakt voor het principeplan afgetrokken van de legeskosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag.

Bij ingewikkelde projecten

Bij een groter verschil met het Omgevingsplan, wordt de wenselijkheid van je plan besproken aan de zogenoemde intaketafel. Omdat we bij ingewikkelde plannen graag samen met jou tot een optimale oplossing komen en daarbij participatie met de omgeving belangrijk vinden, vragen wij je het plan in deze gevallen nog niet volledig uit te werken. Dat voorkomt kosten en ook dat je anderen (belanghebbenden) niet de ruimte geeft om hun inbreng op het plan te geven.

Als je plan besproken is bij de intaketafel, kan daar het volgende uitkomen:

  • Je plan past niet in het beleid en je kunt er niet verder mee.
  • Je plan past in het beleid en je kunt het voorleggen aan de zogenoemde omgevingstafel om met de gemeente te bespreken of en hoe het plan haalbaar is.
  • Je plan past in het beleid en je kunt het het beste in de vorm van een project samen met de gemeente verder uitwerken tot een haalbaar plan.

De bespreking van je plan aan de intaketafel kost niets. Is je plan wenselijk, dan wordt het of verder besproken aan de omgevingstafel om de haalbaarheid te beoordelen of behandeld als project. Aan deze vervolgstappen zijn wel kosten verbonden. Het omgevingstafeltraject kost € 2.500,-. Dit bestaat uit 2 of 3 bijeenkomsten van 1 uur. De plankosten voor een project zijn afhankelijk van het plan. De leges voor de omgevingstafel worden niet verrekend bij een definitieve aanvraag.

Participatie

In alle gevallen geldt dat wanneer je gaat (ver)bouwen, je je buren moet betrekken bij het uitwerken van je plan. Lees er meer over op de webpagina Betrek buren en belanghebbenden bij plannen. Voor projecten heeft de gemeenteraad een aantal vaste stappen bepaald voor participatie en besluitvorming.

Aanvragen omgevingsvergunning

Heb je de verschillende stappen doorlopen? Of weet je dat je plan in het Omgevingsplan past? Dan kun je een omgevingsvergunning aanvragen. Dat doe je bij het Digitale Omgevingsloket.