Standplaatsen

Algemeen

Wil je iets verkopen of aanbevelen in de openbare ruimte op een andere plek dan op de markt? Bijvoorbeeld op een plein? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig. Ook als de standplaats tijdelijk is, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensproducten.

Aanvragen

Je vraagt een standplaatsvergunning aan met het Aanvraagformulier Standplaatsvergunning. Dat formulier kun je hieronder downloaden. Print het uit en vul het in. Stuur het daarna naar:

Gemeente Amersfoort
College van Burgemeesters en wethouders
Afdeling Woon- en Werkklimaat / Markt & Haven
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Of scan het ingevulde formulier en mail het naar: marktenhaven@amersfoort.nl.

Aanvraagformulier Standplaatsvergunning

Kosten

  • De kosten voor een aanvraag van een standplaatsvergunning ambulante handel op eigen grond kunnen verschillen. Zie de legesverordening.
  • Voor een aanvraag van een standplaatsvergunning op gemeentegrond betaal je marktgeld. Kijk voor meer informatie in de verordening marktgeld op overheid.nl.
  • Om een aanvraag voor een standplaatsvergunning voor een promotionele of ideële actie in behandeling te nemen, betaal je respectievelijk € 80,- en € 25,-.

Na je aanvraag

Je krijgt binnen 8 weken een besluit op je aanvraag. Als de vergunning is verleend, wordt deze gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van 6 weken.

In de meeste gevallen wordt een standplaatsvergunning voor ambulante handel verleend voor onbepaalde tijd. In bijzondere gevallen geldt de vergunning voor bepaalde tijd. Dit gebeurt:

  • op je eigen verzoek
  • bij (toekomstige) werkzaamheden op of in de buurt van de standplaats
  • wanneer bij een nieuwe locatie niet duidelijk is wat de invloed van de standplaats zal zijn op de directe omgeving. Na afloop van de bepaalde periode wordt dan opnieuw gekeken.

Een standplaatsvergunning voor een promotionele actie of ideële actie en een seizoenstandplaats zijn altijd voor bepaalde tijd.

Seizoensstandplaats

De gemeente verleent een vergunning voor een seizoensstandplaats met seizoensproducten alleen in bepaalde periodes:

  • ijs: 15 juni tot 15 september
  • oliebollen: maximaal 3 maanden, van 15 september tot 15 januari
  • haring: vanaf vlaggetjesdag tot 1 juli
  • kerstbomen: 1 december tot en met 24 december

Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

Bekijk de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort op de website Overheid.nl.