Boom kappen

Algemeen

Als je een of meerdere bomen op je grondgebied wilt kappen, moet je daarvoor meestal een omgevingsvergunning voor kappen aanvragen.

Wanneer een vergunning

Als de stamomtrek van de boom op een hoogte van 1,30 meter niet meer is dan 35 centimeter, heb je geen vergunning nodig. Dat geldt voor alle boomsoorten.

In de video wordt uitgelegd hoe je een omgevingsvergunning voor kappen aanvraagt en hoe wordt bepaald of je die vergunning wel of niet krijgt.

Een kapvergunning aanvragen: hoe werkt dat?

Aanvragen

In hetĀ Omgevingsloket online kun je nagaan of een vergunning nodig is. Ook zie je wat je moet aanleveren bij je aanvraag.
Online indienen gaat het snelst.

Naar Omgevingsloket online

Het kappen van een boom kan ook effect hebben voor je buren. Informeer hen daarom vooraf over je plannen. Zo voorkom je onnodige problemen.

Kosten

Aan een kapvergunning zijn geen kosten verbonden.

Na je aanvraag

Meestal ontvang je binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als je de boom kapt in combinatie met andere werkzaamheden, kan dit langer duren.

Als de vergunning is verleend, publiceren wij dit. Dan volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Pas als deze termijn is verstreken en er geen bezwaar is gemaakt, mag je de boom kappen.

Meer weten? ZieĀ Een vergunning aangevraagd, en nu?