Omgevingsvergunning voor een dakkapel

Algemeen

Voor een dakkapel is het soms mogelijk om snel een vergunning te ontvangen. Voldoet je aanvraag aan alle onderstaande voorwaarden? Dan kunnen we de vergunning binnen 14 dagen afhandelen.

Video met uitleg

Snelle aanvraag vergunning dakkapel in Amersfoort

Vanaf 1 januari 2024  geldt de Omgevingswet. Hierdoor zijn er een paar dingen veranderd:

 • Er is een nieuwe website waar je kan controleren of je een vergunning nodig hebt en deze kan aanvragen. 
 • Wij kijken of jouw aanvraag aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL), het Omgevingsplan en de welstandsnota voldoet.
 • De vergunning ontvang je via e-mail. 

Voorwaarden

 • Je hebt een vergunning nodig voor de dakkapel.
 • Het pand waar je de dakkapel op wilt plaatsen heeft geen beschermde status.
 • De dakkapel voldoet aan de criteria die staan in bladzijde 9 tot en met 14 vande Welstandnota (pdf, 9 mb).
 • Je aanvraag is volledig ingevuld. Daar zitten ook de benodigde stukken bij.

Wel of geen vergunning

Via de vergunningcheck in het Digitale Omgevingsloket controleer je of je één of meer  vergunningen nodig hebt voor de dakkapel. Heb je één of meer vergunningen nodig? Dan kan je die meteen in het Digitale Omgevingsloket aanvragen.

Als er al dakkapellen in jouw bouwblok zijn uitgevoerd, dan is het goed om je dakkapel hierop aan te laten sluiten. In dat geval is het ook goed om bij je aanvraag foto’s toe te voegen van de bestaande dakkapel.

Vraag je aannemer, dakkapellenleverancier of architect of deze een goede bouwtechnische tekening voor je kan maken. En misschien kan of wil die partij ook de aanvraag verzorgen.

Na je aanvraag

Wij kijken eerst of je aanvraag volledig is. Als dat zo is, beoordelen we je aanvraag inhoudelijk. Daarvoor kijken we naar:

 • het Omgevingsplan
 • het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)
 • de Bouwverordening 2014
 • de eisen van Welstand 2017

Als alles compleet is aangeleverd, ontvang je binnen 8 weken een besluit over je aanvraag. 

Aanvraag niet compleet?

Als de aanvraag niet volledig is, nemen we telefonisch contact met je op. We bespreken wat nodig is om de aanvraag in orde te maken. De behandeling van je aanvraag kan dan langer duren.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaal je leges. De hoogte van de leges vind je terug in de legesverordening.