Gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging. De raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van B en W op de uitvoering ervan.

Actueel

Pagina De Raad in De Stad Amersfoort 30 november 2022

Live

Kijk mee met vergaderingen

De raadsvergadering Het Besluit kun je ook volgen via ons kanaal op YouTube.

Leden van de gemeenteraad

Rol

De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Amersfoort. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke fracties in de gemeenteraad zitten. Het college bedenkt plannen en doelen. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de hoofdlijnen van het beleid. Daarna controleert zij de uitvoering daarvan. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

De gemeenteraad in Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. Deze raad benoemt de wethouders. De raad kan ook een wethouder ontslaan. Wethouders zijn voorgedragen. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B en W). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Het college van B en W voert uit wat de raad heeft bedacht.

De gemeenteraad bepaalt

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad beslist ook over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen.

De gemeenteraad controleert

Of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren, controleert de gemeenteraad. En of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Vergaderingen

De Raad

Op de avonden De Raad zijn er vaste onderdelen:

  • De Ronde: vergaderingen over verschillende onderwerpen.
  • Actualiteitenraad: raadsleden stellen vragen aan het college van burgemeester en wethouders over (actuele) zaken die niet op de vergaderagenda staan. Duur: 15 minuten.
  • Het Besluit: alle raadsleden komen bijeen voor debat en besluitvorming. Als er geen Actualiteitenraad is, begint Het Besluit eerder.
  • Het Plein: inwoners, organisaties en de ambtelijke organisatie kunnen op Het Plein een plan, idee of ambitie voor de stad presenteren aan raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering. Duur: 30 minuten. Het Plein is meestal voorafgaand aan Het Besluit. Lees er meer over op de pagina Presenteren op Het Plein.

De Ronde

Vanaf 19.00 uur staan verschillende onderwerpen tegelijkertijd op de agenda. De raadsleden praten hierover in verschillende vergaderruimtes. De onderwerpen kunnen worden behandeld als voorbereiding op een besluit, als peiling van een mening, als rondetafelgesprek (met experts/genodigden) of als informatiebijeenkomst. Bijvoorbeeld een toelichting van de wethouder. Tijdens De Ronde kun je je mening geven (inspreken) over onderwerpen die als ‘peiling’ of ‘voorbereiding besluit’ aan de orde komen. Lees er meer over op de pagina Inspreken tijdens de Ronde.

De Stad In

De gemeenteraad gaat sinds 2019 'De Stad In'. De raadsleden bezoeken bedrijven of instellingen, gaan kijken op locaties in de stad waar ontwikkelingen zijn en waarover zij besluiten nemen of ontmoeten inwoners die in gesprek willen gaan met de gemeenteraad. Op deze manier leert de stad haar raadsleden (nog) beter kennen, horen raadsleden wat er speelt in Amersfoort en maken zij kennis met deskundige en betrokken Amersfoorters die zelf zo invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de raad.

Inwoners, instellingen of bedrijven die raadsleden willen uitnodigen voor een bezoek, kunnen contact opnemen met de raadsgriffie. Stuur een e-mail naar gemeenteraad@amersfoort.nl of bel met 033 469 4379.

Agenda

De agenda van de raad wordt 12 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website met bestuurlijke stukken.

Langetermijnplanning

Wil je weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt? Download dan de (voorlopige) termijnagenda hieronder. Daarin staat welke onderwerpen voor wanneer gepland staan. LET OP: dit is geen definitieve planning. Het kan zijn dat onderwerpen niet of op een andere datum worden behandeld.

Op de hoogte

RaadsMail

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeenteraad? Meld je aan voor de RaadsMail.

Aanmelden