Kindervragenuur gemeenteraad

Algemeen

Elk jaar wordt de Dag van de Rechten van het Kind gehouden. In 1989 werden de kinderrechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Op en rond 20 november wordt dat wereldwijd gevierd. Ook in Amersfoort. De gemeenteraad organiseert in die week een kindervragenuur.

Over het kindervragenuur

Kinderen uit groep 7 en 8 nemen een uur lang de zetels van de raadsleden over om vragen te stellen aan de raadsleden en aan de burgemeester en wethouders. Het kindervragenuur wordt live uitgezonden via YouTube (Raad Amersfoort).

Het eerstvolgende kindervragenuur is in november 2024. Tegen die tijd lees je op deze pagina hoe je je kan aanmelden.

In 3 stappen naar de vragen

Hoe bedenken jullie met je klas een goede vraag? Dat doe je in 3 stappen.

Stap 1: onderwerpen bedenken

Bedenk met je klas of in groepjes 2 onderwerpen waarover je een vraag wilt stellen. Maken jullie je ergens zorgen over? Wat speelt zich af in je stad of wijk? Waar ben je heel erg nieuwsgierig naar? Is er iets in het nieuws (geweest) dat je bezighoudt? Het onderwerp mag gaan over een landelijk thema (bijvoorbeeld het milieu of vluchtelingen) maar het moet dan ook in de gemeente spelen! Dus niet iets wat alleen landelijk of op jullie school speelt

Stap 2: kies de belangrijkste vragen

Kies samen met je klasgenoten de 2 vragen die jullie het belangrijkst vinden. Vertel ook waarom jullie juist deze vragen willen stellen. Dat is een belangrijk punt. Besteed er genoeg tijd aan. Onder het kopje ‘Aan wie stel je je vraag’ kun je bekijken welke raadsleden en welk collegelid (burgemeester of wethouder) verantwoordelijk is voor de onderwerpen van jullie vragen. Kies vervolgens alvast samen welke 4 leerlingen uit groep 7 en 8 naar de gemeenteraad mogen gaan en wie daarvan de vragen stellen als jullie vragen worden uitgekozen.

Stap 3: meld je aan

Vul nu het formulier in. Je kunt via dit formulier ook een filmpje meesturen. Als jullie de vragen hebben ingediend, horen jullie vervolgens of jullie klas de vragen mag stellen in de gemeenteraad. Als jullie klas wordt uitgenodigd krijgen jullie de unieke kans om een uur lang raadslid te zijn. Maar voordat het kindervragenuur begint krijgen jullie nog een korte uitleg. Want hoe bestuur je eigenlijk een stad? En we bereiden je voor op het kindervragenuur.

Na je aanmelding

Als de vragen zijn ingediend, hoor je of jullie klas de vragen mag stellen in de gemeenteraad. Als je klas wordt uitgenodigd, krijg je de unieke kans om een uur lang raadslid te zijn.

Voordat het kindervragenuur begint, krijg je nog een korte uitleg. Want hoe bestuur je eigenlijk een stad? Ook bereiden we je dan voor op het kindervragenuur.

Aan wie stel je je vraag

De leerlingen stellen een vraag aan 1 van de raadsleden en aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Op de pagina Leden van de gemeenteraad staat een overzicht van iedereen die in de gemeenteraad zit. Klik op een persoon voor meer informatie over dat raadslid. Bijvoorbeeld met welke onderwerpen hij of zij zich bezighoudt.

Meer informatie over de burgemeester en de wethouders vind je op de pagina Samenstelling college van burgemeester en wethouders. De burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor bepaalde onderwerpen (portefeuilles) en voor bepaalde wijken in de stad.

Oefenen in de klas

Op de website van ProDemos staat lesmateriaal voor leerlingen van groep 7 en 8. Dit materiaal legt uit hoe de democratie werkt, op landelijk niveau maar ook in gemeentes. Je vindt er ook filmpjes.

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen over het kindervragenuur? Stuur dan een mail naar gemeenteraad@amersfoort.nl.

Handige informatie

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de baas van de stad. De gemeenteraad van Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. Deze raadsleden zijn lid van een politieke partij. Dat kan een landelijke of een lokale partij zijn. Zij zorgen ervoor dat alles in de stad goed geregeld is. Bijvoorbeeld dat er genoeg woningen, schoolgebouwen en sporthallen zijn. Dat het afval wordt opgehaald. En dat de inwoners hulp krijgen als ze die nodig hebben.

De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Amersfoort. Elke 4 jaar zijn er verkiezingen.

College

Er is ook een college van burgemeester en wethouders. Amersfoort heeft 8 wethouders. De gemeenteraad kiest de wethouders. De burgemeester wordt benoemd door de koning en door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Het college bestuurt elke dag de stad. Het college maakt voorstellen en plannen voor de stad. De gemeenteraad bepaalt of die plannen en voorstellen worden goedgekeurd. En hoeveel geld die plannen mogen kosten. Dan voert het college de plannen uit. De gemeenteraad controleert of het college dat goed doet.

Keuzes

Niet iedereen wil dezelfde dingen en er is niet genoeg geld om alles te kunnen doen. Er moeten keuzes worden gemaakt. De gemeenteraad moet kiezen wat er wel en niet gebeurt in de stad. De politieke partijen in de gemeenteraad denken daar soms verschillend over. En inwoners ook. Mensen willen bijvoorbeeld dat een gevaarlijk verkeerskruispunt veiliger wordt. Het college stelt voor om daarvoor een nieuwe weg aan te leggen, maar daarvoor moeten bomen worden gekapt en dat vinden mensen ook niet leuk. Sommige mensen willen bijvoorbeeld graag dat er op een bepaalde plek woningen komen, anderen vinden dat daar een natuurspeeltuin moet blijven.

Er moeten steeds keuzes voor de stad gemaakt worden. Daar is de gemeenteraad voor. Het is de taak van de gemeenteraad om daarbij goed naar de inwoners van Amersfoort te luisteren.

Vragen stellen

De raadsleden kunnen op verschillende manieren vragen stellen. Aan elkaar (via een debat tijdens vergaderingen) en aan het college. Dat kan tijdens vergaderingen over bepaalde onderwerpen, schriftelijk maar ook tijdens de Actualiteitenraad. Dat kun je vergelijken met het vragenuur in de Tweede Kamer en dus ook met het kindervragenuur. De raadsleden stellen dan vragen aan een burgemeester of wethouder over een bepaald onderwerp.