Praat mee met de raad

Algemeen

De gemeenteraad hoort graag wat jou bezighoudt en wat je vindt van de plannen voor de stad. Je kunt op verschillende manieren onderwerpen aandragen of je mening geven.

Inspreken

Geef tijdens een raadscommissie je mening over een onderwerp van die commissie of dat op die dag op de agenda staat. Dat heet inspreken. Raadsleden horen graag wat je te zeggen hebt. Zij willen weten wat er speelt in de stad en kunnen dit gebruiken in de afweging die ze maken als ze een besluit nemen. Lees meer op de pagina Inspreken tijdens een raadscommissie.

Presenteren op Het Plein

Tijdens de raadsinformatiemarkt Het Plein kun je als Amersfoortse inwoner of organisatie iets presenteren. Laat raadsleden en andere belangstellenden jouw plannen, idee├źn en ambities voor de stad zien. Of laat zien wat je vindt van de plannen in je wijk. 

Het Plein is in principe elke maand op een dinsdag, van 17.30 tot 18.00 uur. Steeds op dezelfde dinsdag als de gemeenteraad de vergadering De Raad heeft. Het Plein staat gepland op 27 februari, 26 maart, 28 mei en 2 juli 2024.

Raadspreekuur

Het raadspreekuur is een laagdrempelige manier om in contact te komen met raadsleden. Gewoon een kop koffie met een goed gesprek. Informeer de raadsleden over wat er speelt in jouw buurt of wijk. Breng een idee in. Of maak gewoon eens kennis. Aanmelden is niet nodig.

De volgende raadspreekuren zijn op:

  • Zaterdag 1 juni in Kattenbroek van 10.30 tot 11.30 uur. De locatie is: De Ontmoeting. Huiskamer in de wijk. De Bekroning 2, 3823 EA in Amersfoort.
  • Zaterdag 6 juli in Liendert van 10.30 tot 11.30 uur. Locatie: Wijkcentrum De Groene Stee, Wiekslag 92, 3815 GS Amersfoort.

Burgerinitiatief

Heb je een nieuw idee of initiatief voor de stad? Dan kun je dit onderwerp aanmelden voor de agenda van de raadscommissies. Lees er meer over op de pagina Burgerinitiatief indienen.

Raadsleden uitnodigen

Raadsleden bezoeken bedrijven of instellingen, gaan kijken op locaties in de stad waar ontwikkelingen zijn en waarover zij besluiten nemen of ontmoeten inwoners die in gesprek willen gaan. Zo leert de stad raadsleden (nog) beter kennen, horen raadsleden wat er speelt in Amersfoort en maken zij kennis met deskundige en betrokken Amersfoorters die zelf zo invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de raad.

Inwoners, instellingen of bedrijven die raadsleden willen uitnodigen voor een bezoek, kunnen contact opnemen met de raadsgriffie. Stuur een e-mail naar gemeenteraad@amersfoort.nl of bel 033 469 43 79.

Contact met raadsleden

Je kunt een e-mail naar de raad sturen. Dat kan direct naar raadslid. De e-mailadressen vind je via de pagina Leden van de gemeenteraad. Daar staan ook de telefoonnummers voor als je liever belt. 

Je kunt je mail ook sturen naar gemeenteraad@amersfoort.nl. De griffie beheert deze mailbox. De griffie stuurt jouw mail dan door naar alle raadsleden en vermeldt het onderwerp van je mail bij de inkomende post. Ter bescherming van je privacy is de mail zelf alleen in te zien door raadsleden. 

Een brief aan de raad stuur je naar:

postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Je brief wordt op dezelfde manier verwerkt als een e-mail.